ลักษณะของคนมีบุญ จะมีนิสัยแบบนี้


เป็นคนมีบุญอย่างง่ายๆ

ใครคือคนที่มีบุญมาก ท่านเองก็อาจมีบุญมากได้ด้วยการฝีกฝน

คนที่ทำทานมาก อาจไม่ใช่คนที่มีบุญมากเสมอไป

คนที่มีศีลมาก ก็อาจไม่ใช่คนที่มีบุญมาก แลคนที่ทำสมาธิมาก ก็อาจไม่ใช่คนที่มีบุญมากเช่นเดียวกัน

คนที่ทำทานมาก..อาจเป็นเพียงคนที่รู้จักเสียสละมาก แต่ถ้า ในชีวิตประจำวัน นั้น ยังเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดขี้บ่น

รู้สึกว่ามีแต่เรื่องที่ไม่น่าพอใจ มีแต่เรื่องกวนใจมารบกวน มีแต่สิ่งที่ไม่น่า

พอใจมาให้ได้พบเห็นมีแต่ความทุกข์ใจ จะถือว่าเป็นคนมีบุญมากได้อย่ างไร

คนที่คิดว่ามีศีลมากทำสมาธิมาก ก็ไม่แตกต่างกันมากนักดอก

เพราะถ้าในชีวิตประจำวันนั้น ยัง เป็นคนที่ขี้หงุดหงิดขี้บ่น รู้สึกว่ามีแต่เรื่องที่ไม่น่าพอใจ

มีแต่เรื่องกวนใจมารบกวน มีแต่สิ่งที่ไม่น่าพอใจมาให้ได้พบเห็น มีแต่ความทุกข์ใจจะถือว่า

เป็นคนมีบุญมากได้อย่ างไร… แต่ ก็ยังดีที่ได้สะสมอริยทรัพย์ไว้ใช้ในโลกหน้า

เพียงแต่ในโลกปัจจุบัน ย่อมถือว่า ท่านยังไม่มีบุญมากจริง

คนที่มีบุญมาก คือ…คนที่สบายใจง่าย..อยู่ที่ไหน ในเวลาใด

ก็สุขง่าย…ทุกข์ย าก…มีแต่ความเบาจิต เบาใจ ปลอดโปร่งโล่งสบาย ท่านล่ะเป็นเช่นว่าหรือยัง ???

คนที่สามารถจ่ายค่าอาหารแพงๆ ในร้านดีร้านดัง

แต่ยังปล่อยให้ตัวเองหงุดหงิด..กับบริการ หรือเรื่องอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจ

อาจเรียกได้ว่าเป็นคนมีสตางค์ มาก แต่ยังไม่ใช่คนมีบุญมากจริงๆ

คนที่มีบุญมากจริงๆนั้น มักจะอยู่ง่ายกินง่าย ปรับตัวได้ง่าย

ไม่ค่อยถือสาอะไรมากมายให้เป็นทุกข์ อะไรที่เป็นทุกข์ก็เพียงรู้ว่าเป็นทุกข์ แต่ไม่นำทุกข์มาแบก

คนที่มีบุญมากจริงๆ มักไม่ค่อยถือตัวถือตน

เข้าใจว่าสรรพสิ่งล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติไม่มีอะไรที่ยั่งยืนถาวร มีเกิดแล้ว

ตั้งอยู่ในที่สุดก็ดับไป มีความรู้สึกปล่อยวาง มากกว่าเอามาแบกทับถมตัวเองให้เป็นภาระหนักตลอดเวลา

คนที่มีบุญมากจริงๆ มักไม่คิดว่าตนเองพิเศษ

อะไรกว่าใคร..ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกขอบคุณ เวลาที่ใครทำอะไรให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่

จนรู้สึกว่าตนเองเป็นคนโชคดี แม้ถึงคราวที่ต้องประสบกับเหตุการณ์ใดๆที่ไม่ดี

ก็ยังเห็นเป็นบทเรียน หรือยังพอเห็นด้านดีได้อยู่…หรือ มักมองเห็นด้านบวกได้เสมอ

คนที่มีบุญมากจริงๆ ไม่จำเป็นต้องมีอะไรเพียบพร้อมหรือดีพร้อม

ถึงกระนั้น..เขาก็ไม่รู้สึกต่ำกว่า หรือสูงกว่าใคร…ดีกว่าใครหรือเ ล วกว่าใคร ฉลาดกว่าใคร

หรือโ ง่กว่าใคร เพราะเขาให้เกียรติความเป็นคนของทุกคนรวมทั้งตนเอง จึงไม่นำตนเองไปเปรียบเทียบกับใคร

หรือนำใครมาเปรียบเทียบกับตนเอง ถึงกระนั้น เขาก็ยินดีรับฟังคำแนะนำจากผู้อื่นโดยไม่หลงเป็นเหยื่อคำสรรเสริญและคำนินทา

คนมีบุญมากจริงๆ มองไปที่ไหน..เมื่อใด

ได้ยินอะไรก็สบายอกสบายใจ..เพราะเข้าใจความเป็นเช่นนั้นเอง…ของทุกๆชีวิต

เห็นคนได้ดี..ก็รู้ว่าเขาคงเคยทำสิ่งดีๆมาก่อน… เห็นคนลำบากที่พอช่วยเหลือได้

ก็ช่วยไปตามกำลัง…อะไรที่เกินกำลัง.ก็ไม่ปล่อยให้ตนเองว้าวุ่น กังวล ทุกข์ร้อนใจไปกับสิ่งนั้น. เข้าใจดีว่า

ทุกคนมีก ร ร มเป็นของตนเองมีก ร ร มเป็นมรดก แต่ละคน ย่อมเป็นไปตามกฎแห่งก ร ร มที่ตนได้เคยกระทำ

ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีละอายชั่วกลัวบาป ทำสิ่งที่ดีๆ หาเวลาทำจิตให้ผ่องใสด้วยการมีสติในการปฏิบัติธรรมโดยทำในที่ใดๆก็ได้

ไม่จำเป็นต้องไปทำที่วัด หรือ ที่สำนักปฏิบัติธรรมใดๆ ทำที่บ้านก็ได้ทำได้ในทุกแห่งด้วยความมีสติในปัจจุบันขณะ

พวกเราทุกคน สามารถฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนที่มีบุญมากดังกล่าวได้ เป็นเรื่องปัจจัตตัง

ที่รู้ได้เฉพาะตน คนที่ทำการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีบุญมากก่อน ต า ย ได้ทุกคน

ขออำนวยพรให้ผู้อ่ า นทุกท่าน พบแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญ

ที่มา : คิดเป็น

Back To Top