อยากรักกันไปจนแก่ ขอให้คิด 10 ข้อนี้ให้ได้


1. เคล็ดลับความสุข คือ จำในสิ่งที่ดีลืมในสิ่งที่ร้ า ย แต่คนส่วนมากเอา แต่จำในสิ่งที่ร้ า ย ลืมในสิ่งที่ดี จึงไม่มีความสุข

2. ความล้มเหลว ไม่ได้เป็นที่มาของความสำเร็จ การวิเคราะห์ว่า เพราะอะไรจึงล้มเหลว แล้วแก้ไขต่างหาก คือ ที่มาของความสำเร็จ

3. คุณอุ้มลูกสาวหนัก 10 กิโล ไม่เคยรู้สึกหนัก แม้หนักก็ยังอุ้ม เหตุเพราะคุณรักลูกของคุณให้คุณอุ้มหินหนัก 10 กิโลสัก 10 นาที

คุณอย ากวางหินลงตั้งแต่นาทีแรก เหตุเพราะคุณไม่ชอบหินก้อนนั้น ว่ากันว่าหากอย ากทำ

แม้ย ากเพียงใด คนเราจะหา วิธีทำให้จนสำเร็จ หากไม่อย ากทำ ต่อให้ง่ายคนเราจะหา

ข้ออ้างเพื่อปฏิเสธ ฉะนั้น คนที่คุณเห็นว่าเหยียบ ขี้ไก่ไม่ฝ่อ เขาอาจไม่ได้ไร้ความสามารถ

แต่อาจเป็น เพราะสิ่งนั้นเป็นงานที่เขาไม่อย ากทำ

4. น้ำฝนตกลงสู่พื้นดิน เพราะฟ้าอุ้มน้ำหนัก ของมันไว้ไม่ไหว น้ำตาของคนเราก็เช่นกัน

ตกลงเพราะใจมันแบก ความหนักต่อไปอีกไม่ไหวแล้วเช่นกัน

5. เดินออกจากเงา แห่งความผิดพลาดเสีย คุณอาจเคยรักผิดคน เสียน้ำตาให้ผิดคน

ไม่ว่ามันจะผิดพลาดสาหั สเพียงใด แต่เมื่อใดที่คุณกล้าเดินออกจากเงา

แห่งความผิดพลาดนั้น คุณจะได้พบกับเรื่องราว และ ผู้คนที่เหมาะสม กับคุณอย่ างแน่นอน

6. ชีวิตคนเรา เมื่อวาน ยิ่งมายิ่งมากขึ้นพรุ่งนี้ยิ่งมายิ่งน้อยลง อย่ าเอาความทุกข์ของ

เมื่อวานเบียดบังความสุขของวันนี้ ให้มันเหลือน้อยจนน่าเสียดาย คิดให้ได้

7. “เวลา” ทำให้คนเรา เข้าใจคนรัก พิสูจน์คนรัก และ ผลักใสคนรักให้ห่างไกลกันได้

8. เราทุกคนชินกับการทำร้ าย คนที่ใกล้ชิดเราที่สุด เพราะเราคิดว่าคนเหล่านั้น ไม่มีทางเป็นอื่นไปได้

แท้ที่จริงเป็น เพราะเราทำกับคนอื่นอย่ างนี้ไม่ได้ต่างหาก อย่ าทะนงตัวว่าทำร้ ายคนใกล้ตัวเป็น

ความน่าภาคภูมิใจ คุณนั่นแหละที่ สมควรขอบคุณเขาเหล่านั้น ที่ทนกับความเล วร้ ายที่คุณหยิบยื่นให้

เหตุผลเดียวที่ เขาทนได้ นั่นก็เพราะรัก

9. หากคุณเชื่อมั่นในใครคนหนึ่ง แบบไม่เหลือช่องว่าง ให้ลังเลสงสัย

ผลลัพธ์มีเพียง 2 ข้อ หนึ่งคุณจะได้พบกับคนรู้ใจ สองคุณจะได้รับการสั่งสอนว่าใจคนย ากแท้หยั่งถึง

10. คุยกันถูกคอก็ไม่เสมอไป ว่าจะได้อยู่ด้วยกัน คุยกันไม่ถูกคอก็ไม่เสมอไป

ว่าจะหลีกหนี้ได้พ้น อยู่ด้วยกันได้ ก็ใช่ว่าจะอยู่ด้วยกันยืด คนที่อยู่ด้วยกันยืด อาจไม่ใช่อยู่เพราะรักเสมอไป

ที่มา : bangpunsara

Back To Top