อยากขอบคุณ “คนที่บีบฉันจนมุม” คนที่ทำให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไป


เมื่อมีใครที่ทำให้คุณจนมุม จงขอบคุณเขา ชีวิตเรามันก็เหมือนการเดินทางขึ้นเขาเดินขึ้นเขามักเหนื่อยลำบาก

แต่มันพาให้คุณไปสู่ที่สูงกว่าถ้าเอาแต่ฟังเสียงคนนินทา อยู่ที่ ตีนเขา

แล้วจะไปถึงยอดเขาได้ยังไง เมื่อไปสู่จุด สูงสุดแล้วมองลงมา

คุณจะไม่ได้ยินเสียงคนเหล่านั้นคุณจึงสามารถรับรู้ได้ว่าการยืนอยู่บนยอดเขานั้นมันวิเศษขนาดไหน

อาจเหนื่ อยหน่อยให้พักสักครู่ แต่อย่ าเดินกลับลงไป ในขณะที่คุณกำลังพยายามคุณกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จเข้าไปทุกที

ไม่มีใครสมหวังทั้งชีวิตและไม่มีใครสมหวังในทุกเรื่องเมื่อเจอความทุกข์

สิ่งที่ดีที่สุดก็คือความอดทน ถ้ามีใครสักคนหนึ่งทำให้คุณจนมุม ต้องขอบคุณเขาคนๆ นั้นขอบคุณ

มันไม่ได้แปลว่า ยอมแพ้ หรอกนะ แต่เป็นเสมือนการฝึกจิตใจ

เพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นต่างหากล่ะเพราะเขา จึงทำให้คุณต้องหาทางออก

เพราะเขาเราจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเขาเราจึงคิดหาวิธีเอาตัวรอด

เพราะเขาเราจึงได้ฝึกความอดทน ความอดทน คือ

ของขวัญที่คนนั้นหยิบยื่นให้คุณแบบไม่รู้ตัวทนได้สักวันย่อมเหนือใคร

ทนไม่ได้สุดท้ายย่อมเสียใจตอนที่เขากำลังดีใจ คิดว่าเขาทำให้คุณลำบากได้

แต่คุณกำลัง พยายามอย่างหนัก เพื่อพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

1. ทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำ เรียกว่า เติบโตทำในสิ่งที่คุณไม่กล้าทำเรียกว่า ฝ่าฟันอุปสรรค

และปัญหาทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำ เรียกว่า เปลี่ยนแปลง

2. เรื่องซับซ้อน ทำให้ง่าย คุณจะกลายเป็น ผู้เชี่ยวชาญเรื่องง่ายๆ ทำอยู่ซ้ำๆคุณจะกลายเป็น

ผู้ชำนาญการเรื่องซ้ำๆ ทำด้วยความตั้งใจคุณจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จสำหรับด้านนั้นๆ

3. ที่วงเวียน วาดวงกลมได้ นั่นเพราะใช้ขาเดินแต่ใจนิ่งมั่นคงอยู่กับที่

คนที่ทำความฝันให้เป็นจริงไม่ได้เพราะใจไม่นิ่งต่อแรงกดดัน และไม่ยอมก้าวเดิน

4. ถ้าคุณอ้อนวอนขอให้สิ่งศั กดิ์สิทธิ์ช่วย นั่นก็คือ คุณเชื่อมั่นศรัทธาในพุทธานุภาพและ

หากอ้อนวอนแล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยนั่นคือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในศักยภาพของคุณนั่นเอง

ที่มา : นุสนธิ์บุคส์

Back To Top