หากเจอช่วงที่แย่ ขอให้แผ่เมต ต า ชีวิตจะดีขึ้น

 

ในชีวิตหนึ่งของมนุษย์เรานั้น สิ่งที่ทุกคนปรารถนาเป็น อย่างมากนั้นก็คือ ความสุข เพราะไม่ว่าเราจะกระทำสิ่งไหน

สิ่งที่เราหวังให้เกิดขึ้นตามมานั้นก็คือความสุข ถึงแม้ว่าความสุขของคนเราจะมีหน้าตา

และมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่า ความสุข จะมาในรูปแบบไหน

เชื่อเลยค่ะว่าทุกคนต้องเต็ มใจรับมันอย่างแน่ นอน

ขอให้คุณเข้าใจ เมื่อต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

มันเป็นเวลาแห่งผลกรรมไม่ดีนั้นส่งผลมาจากการกระทำของเราเองในปัจจุบัน

และในอดีตที่ส่งผลหนักมากกว่าบุญที่เรามี ในช่วงที่กรรมไม่ดีส่งผลนั้นทำอะไรดูแย่ไปหมด

การงาน มีปัญหาการเงินติดขัด อย่างหนัก บางคนต้องคดีความ ความสัมพันธ์คนในครอบครอบ

รอบข้างพังพินาศไร้การเหลียวแลช่วยเหลือ

ไม่ใช่ปีชง ไม่ใช่ดวงดาวเคลื่อน ย้ ายไม่ใช่ราหูทับซ้อนอะไรทั้งนั้น

มาจากเหตุจากการกระทำของเราล้วนที่เราสร้างมาเอง และจากที่เราไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรเอาไว้

เพื่อชีวิตข้างหน้าจะดีกว่าที่เป็นอยู่สร้างบุญง่าย ด้วยการแผ่เมตตา

เริ่มจากสร้างบุญใหม่ที่ไม่ใช่เงินทำสมาธิให้นิ่งสบายเสียก่อนสมาทานศีล 5 และสวดมนต์ หลังจากสวดมนต์แล้วให้ทำสมาธิต่อ

ให้คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอีกช่วงในชี วิ ตที่เราจะได้รู้จักกฏแห่งกรรม อย่าง แท้จริง

และได้ตื่น ได้เข้าใจว่าเราต้องเร่งพัฒนาคนเองให้อยู่ในกรรมดีมากขึ้น

เมื่อพิจารณาแล้ว ให้ตั้งจิตรวมบุญใหม่ที่ทำในวันนี้และบุญที่เคยทำมาทุกภพ ทุกชาติเป็นมหาบุญกุศล

พิจารณาถึงเกิด แก่ เจ็บ ตายการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรเลย

อุทิศแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราไปเบียดเบียนเขาที่เรานึกได้ไม่ว่าจะเป็นใคร สัตว์

และเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นดวงจิตวิญญาณที่เราไม่รู้ว่าทำเขามาหนักหนาในภพไหนก็ตาม

เพื่อขออโหสิกรรมเขา และให้อโหสิกรรมต่อทุกคน สั ต ว์ที่มาทำเราไม่ว่าเรื่องใด

และเมื่อสร้างบุญไม่ว่าเรื่องใดให้อุทิศบุญแผ่เมตตาทันทีทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าบุญเล็ก บุญน้อยบุญใหญ่ ไหน

ใจเราจะสงบและชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนจากหนักจะเบา จากเบาจะมลายหายไป

กรรมดี ปัญญาที่ถูกต้อง ตรงทางการลงมือทำเท่านั้นที่จะแก้ได้บุญเท่านั้นจะพาเราพ้นจากชี วิ ตที่เเย่

จงเลือกทำแต่กรรมดีแพ่เมตตา โปรดสัตว์ ชี วิ ตก็จะเจอแต่สิ่งดีๆ

ที่มา m ei d e a

Back To Top