หากรักมาถึงทางตัน คำตอบจริงๆ มีแค่ 2 ทาง


ทุกคนเกิดมาล้วนแล้วแต่ที่ต้องการความรัก ทุกคนไขว่คว้าหาความรัก แม้รู้ทั้งรู้ว่าความรักมันสามารถทำให้เราเจ็ บปว ดได้อย่ างทรม าน

แต่คนก็เลือกที่จะคว้ามันมา เพราะอย่ าน้อยมันก็มีความสุขซ่ อนอยู่ในนั้นเพียงแต่จะหาเจอรึป่าว ความรักก็ไม่ต่างอะไรกับขั่ วบวกและขั่ วลบ

เจอขั่ วที่ใช่เราก็จะอยู่กันไปได้ตลอด หากไม่ใช่ก็ต้องทำใจปล่อยให้หลุดลอยไป วันนี้ มีคำตอบของความรัก

มาฝ ากทุกคนกันค่ะเพราะความรัก ไม่ใช่เรื่องทั้งหมดของชีวิต

“ความรักไม่ใช่เกม ความรักคือความรัก คือเรื่องบริสุทธิ์ของคนสองคน”

แต่ความเป็นจริงแล้ว เมื่อใดที่เรามีความรัก เราก็เหมือนหลงเข้าไปเล่นเกมโดยไม่รู้ตัว แต่หากวันใดวันหนึ่ง

เกิดแพ้ใจเขาขึ้นมา เราไม่รู้หรอกว่ากำลังจะเสียแต้มให้เขา

อาจจะเสียแต้มเพราะความดี ความเอาใจใส่ และความรักที่เขาหยิบยื่นให้ ความรักก็คือเกม

อยู่วันยังค่ำวันใดวันหนึ่งหากเขาเกิด อย ากล้มกระดานเก มความรักขึ้นมา และเดินจากไปโดยไม่บอกไม่กล่าว ถามว่าเสียใจไหม แน่นอน..เป็นใครก็ต้องเสียใจ

“ทำไมเขาถึงต้องทำกับเราอย่ างนี้”

“ทำไมเขาถึงต้องเดินจากไปทั้งๆ ที่เรารักเขามาก”

“ทำไมเขาถึงรักตัวเองได้มากมายขนาดนี้”

เราอาจเป็นฝ่ายเดินนำเกมมากเกินไป จนทำให้เขารู้สึก เหมือนว่าเขาเป็นฝ่ ายตามอยู่ตลอดเวลา เขาอาจเ บื่อหน่ายความรัก

ที่กลายเป็นสิ่งเดิมๆจนอย ากโละทิ้ง และอย ากเข้าไปเล่นเกมใหม่ๆ กับใครคนใหม่ คนทุกคนมักทำอะไรอย่ างมีเหตุผลและไม่มีเหตุผล

หากเขาเดินจากไปอย่ างไม่มีเหตุผล ก็ไม่ได้หมายความว่าเราน่าเบื่ อเกินไปสำหรับเขา หรือเขาเล วเกินไป

สำหรับเราคนสองคนไม่ได้เกิดมาเผื่ อเป็นคู่กันต่างหากต่อให้ทุ่มเทความรักให้เขามากมายเพียงใด คนสองคนก็ไม่ใช่คู่กันอยู่ดี

เหตุผลมันมีได้หลายร้อยพันประการ แต่ “เขาไม่รัก” ก็น่าจะเป็นผลเหตุเดียว ที่ครอบคลุมความหมายทั้งหมดของคำว่า “เดินจากไป”

และคนที่ต้องมีความหนักแน่น ในการยอมรับเหตุผลนั้นมากที่สุด ก็คือตัวเราเองคนเรามีทางเลือกให้เลือกเดินอยู่ 2 ทาง

ถ้าไม่เดินไปให้ถึงปลายทาง ก็ต้องเดินหันกลับไปยังจุดเริ่มต้น หากรักครั้งนี้เป็นเขาที่เลือกหันหลังเดินจากไปและเราก็มี 2 ทางให้เลือกเดินเช่นเดียวกันคือ

กันหลังกลับไปหาเขา แม้ว่าเราทำได้?แต่เราจะเจ็ บปว ดมากที่สุด ทุกข์ทรม านใจมากที่สุด

จำไว้เลยว่า เมื่อเขามีสิ ทธิ์เลือกทางเดินของชีวิต เราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินของชีวิตได้เช่นเดียวกันในเมื่อเขาไม่ยอมรับทางเดินที่จะใช้ร่วมกันกับเรา

ก็ปล่อยให้เขาไปตามทางของเขาเถอะ

ที่มา : lamunlamai

Back To Top