หากผ่าน 4 เรื่องนี้ได้ ก็ไม่มีอะไรให้กลัวอีกแล้ว


1.อาการอกหัก

ว่ากันว่าอาการอกหัก แม้จะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายอย่ างรุนแรงนักหนา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่า

บ า ด แ ผ ล ในใจนั้นกลับแผ่ขย ายวงกว้างอย่ างไม่มีทางจะควบคุมความเ จ็ บ ป ว ด เหล่านั้นเอาไว้ได้

ซึ่งในอีกมุมมองหนึ่ง อาการอกหักก็ถือเป็นคุณครูที่สามารถช่วยสอนบทเรียนแห่งความรักได้เป็นอย่ างดี

เพราะสุดท้ายแล้ว มันจะทำให้ตัวเรานั้นเข้าใจได้เองว่า คนที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเราเอง

และรักตัวเราเองได้มากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นตัวเราเองอยู่ดี

2.การถูกหักหลัง

สิ่งที่ทำให้เจ็บได้มากยิ่งกว่าอาการอกหัก ก็คือการถูกหักหลัง โดยเฉพาะการถูกหักหลังจากคนที่ไว้ใจ

ซึ่งไม่คิดว่าจะทำร้ า ยกันได้อย่ างลงคอ จนมันอาจส่งผลให้เราไม่กล้าที่จะไว้วางใจ หรือให้ใจกับใครได้ง่ายๆ อีก

และเผลอๆ อาจส่งผลให้คนใจดีบางคนเปลี่ยนไปจนกลายเป็นคนใจร้ า ยขึ้นมาอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เพราะความจำเป็นในการที่จะต้องปกป้องตัวเองจากความเ จ็ บ ป ว ด และการถูกแทงข้างหลังอีกซ้ำสอง

3.ความสูญเสีย

เชื่อว่าไม่มีใครเกิดมาไม่เคยไม่พบกับความสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ต่างก็สามารถ

ส่งผลกระทบอย่ างรุนแรงต่อจิตใจได้มากมายด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งข้อดีของการปล่อยให้ชีวิตได้ลองเผชิญหน้ากับความสูญเสียดูบ้าง

อาจช่วยทำให้เราได้เข้าใจถึงความเป็นไปของโลกใบนี้ ว่าทุกสิ่งไม่เคยมีอะไรแน่นอน

แม้กระทั่งความคิดและความรู้สึกของตัวเราเองก็ด้วยเช่นกัน

4.ความผิดหวัง

อดยอมรับไม่ได้ว่าเราทุกคนต่างก็กำลังสร้างความหวังให้กับตัวเอง

และเชื่อเถอะว่าไม่มีใครสามารถปฏิเสธความคาดหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้หรอก

ซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าความหวังที่ได้ตั้งเอาไว้นั้นยืนอยู่ในระดับใด หวังมากหรือหวังน้อย

เพราะถ้าหากสร้างความคาดหวังเอาไว้มาก บ า ด แ ผ ล จากความผิดหวังก็ย่อมก รี ดลึ กลงไปในใจมากด้วยเหมือนกัน

ที่มา : goodlifeupdate

Back To Top