บทสวด บูชาพ่อแม่ เทวดาคุ้มครอง นำลาภเปิดทาง


ในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆ จะกระตุ้นให้เราระลึกถึงความสำคัญของผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพ่อและวันแม่ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถแสดงออกถึงความรักและความกตัญญูที่มีต่อพ่อแม่ได้ในทุกๆ วัน ไม่ใช่แค่วันสำคัญ

พ่อแม่เปรียบเสมือนพระในบ้าน ที่เราทุกคนควรเคารพและบูชาท่านทั้งสองอยู่เสมอ และในวันนี้เราได้นำคาถาบูชาพ่อแม่มาฝาก ให้ลูกหลานได้สวดมนต์เพื่อเป็นกุศลแด่พ่อแม่ ขอให้ตั้งใจสวดมนต์ด้วยความรัก และความปรารถนาดีที่มีต่อท่านทั้งสอง

คาถาบูชาพ่อแม่นี้จะมี 3 บท หากจำไม่ได้ ให้จดใส่กระดาษแผ่นเล็กๆ ไว้ก่อน แล้วนำพวงมาลัยไปกราบที่ตักพ่อกับแม่ จากนั้นจึงเริ่มสวดบูชาพ่อแม่ ดังนี้

คาถาที่ 1

อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดรมารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม ทุกข์ตรมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นไหว ต่อสิ่งใดที่ได้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นดวงชีวา ขอปวงเทพไท้รักษา อันพระบิดรมารดา ของข้าเทอญ

คาถาที่ 2

มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

คาถาที่ 3

อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง.

หลังจากที่ได้ทำการสวดบูชาแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิกรรมต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรยดอกมะลิไปหนึ่งขัน แล้วพูดว่า

“กายะกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส อันว่าโทษใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วย”

เมื่อเราท่องเสร็จแล้ว ให้รดน้ำที่มือของพ่อแม่ ล้างเท้าให้พ่อแม่ แล้วก้มกราบ 1 ครั้ง จากนั้นให้พ่อแม่ได้กล่าวสาธุ และกล่าวอโหสิกรรมพร้อมให้พรต่อลูกหลาน ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ด้วยจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลประกอบด้วยความกตัญญูนี้ เทวดาจะอวยพรให้ชีวิตจะพบเจอแต่ความโชคดี มีโชคลาภ มีความมั่งคั่งเงินทอง หน้าที่การงานประสบความสำเร็จ เปิดทางให้สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตและครอบครัวของเรา

เรียบเรียงโดย อ่านสนุก

Back To Top