สุดยอด รวมคาถา มหาเฮงเรียกเงินเรียกทรัพย์


สุดยอดรวมคาถามหาเฮงเรียกเงินเรียกทรัพย์

เรามักจะมีคำถามในชีวิตมาตลอดว่าทำงานหนักไปเพื่ออะไรเจอแต่ปัญหาการเงินไม่มีเงินเก็บสักที

ทำเท่าไหร่ก็ไม่รวย วันนี้เรามีบทสวดมนต์ที่จะช่วยให้เรามีสติและสร้างสมาธิของตัวเราเอง และ

ยังมีบทสวดเรียกเงินขอโชคลาภร่ำรวยได้ดั่งใจลองสวดดูนะคะเผื่ออะไรในชีวิตจะดีขึ้น

1.ก่อนเสี่ยงโชค ก่อนเดินทาง ก่อนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้สวดคาถาเหล่านี้ก่อน

2.สวดประจำ ส่วนใหญ่จะเป็นวันละครั้ง สวดไว้เพื่อขอให้โชคคงอยู่กับตัวเราตลอด

3.เวลาไหนก็ได้ สวดได้ตลอดเวลาที่ต้องการ จะตอนเล่นอยู่ ก่อนเล่น ระหว่างเดินทาง ตอนไหนก็ได้

ซึ่งการที่เราจะท่องคาถาหรือบทสวดเหล่านี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีสมาธิมีจิตใจที่แน่วแน่

หรือมีความเชื่อความศรัทธาในจิตใจของเราเสียก่อนถึงจะเห็นผล

เริ่มจากคาถามหาเฮง ตั้งนะโม3จบ (สวด7จบ)

อินทะยะสัง เทวะยะสัง พรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสัง อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง มุนียะสัง

มะหามุนียะสัง ปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสัง จักกะวัตติยะสัง มะหาจักกะวัตติยะสัง พุทธะยะสัง

ปัจเจกะพุทธะยะสัง อะระหันตะยะสัง สัพพะสิทธิวิชชา จะระณะยะสัง สัพพะโลกา ธิปะติญาณะยะสัง

สัพพะโลกะ จะริยะญาณะยะสัง เอเตนะ ยะเสนะ เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ มะมะสุวัตถิ โหตุ มัยหัง

สวาหายะ นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ เสยยะถีทัง หุรูหุรู สวาหายะฯ

คาถาโชคลาภ

ท่องคาถานี้แล้วเสกกับน้ำนำมาแตะตรงหน้าผากโชคลาภจะมาแบบฟลุ๊คๆ โพธิ มะหิสะกะ

อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว

คาถาใช้ภาวนากับกระเป๋าสตางค์ จะทำให้ไม่ขัดสน

นะโมพุทธายะ นะมะ พะทะ จะ ภะ กะ สะ นะ อุ อุ นะ เตชะสุเนนะ มะภูจะนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเต

คาถามหาเฮง

คาถาโชคลาภใช้ภาวนาเพื่อให้เกิดโชคลาภ อาจจะใช้เสกกับน้ำแล้วใช้ล้างหน้าก็ได้

นะโมพุทธายะ สัพพะสิเนหา จะปูชิโต สัพพะโกรธาวินาสสันตุ อะเสสะโตเมตตากรุณายัง ทะยะวิสาโสปิยามะนา โปเมสัพพะโลกัสสมิง

คาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำสวด9จบ

พรหมาจะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรหมาจะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม มิเตพาหุหะติ

คาถามหาเศรษฐี ให้สวดจำนวน 5 จบ, 7 จบ, 9 จบ เป็นประจำทุกวัน

จัตตาโร สติปัฎฐานา

จัตตาโร อิทธิปาทา สัมมาอาชีโว

คาถาเจริญโภคทรัพย์ สวดทุกวัน

นิจจัง กาลัง ปิยัง โหติ เทวาตาปี นิปัตเตยยัง

มหาเตชัง มหาตะปัง พะเลเนเน เตเชชะยะตุ ชะยะมังคะลัง

คาถารวย

สวดเป็นประจำทุกวันเพื่อให้โชคภาพเข้ามาทั้งกลางคืนกลางวันได้ตลอดเวลา

นะชาลีติ ประสิทธิลาภา ปะสันนะจิตตา

สะทาโหนติ ปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา

สัพเพทิสา สะมาคะตา กาละโภชะนา

วิกาละโภชะนา อะคัจ ฉันติ ปิยัง มะมะ

คาถาเรียกทรัพย์ ให้สวดเป็นประจำทุกวัน

นะชาลีติ สิมพะลี จะมหาเถโร

สุวัณณะมามา โภชนะมามา

วัตถุ วัตถา พะลาพะลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา

สัพเพ ชะนา พะหู ชะนา ภะวันตุ เม

คาถาเสริมทรัพย์

พุทธะ มะอะอุ

นะโมพุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มาณีมามะ

พุทธัสสะ สะวาโหม

คาถาคนจะรวยให้สวดจำนวน3จบ

เวทาสากุ กุสาทาเว

ทายะสาตะ ตะสายะทา

ทาสาทิกุ กุตะกุภู ภูกุตะกุ

คาถาเรียกทรัพย์ มหาลาภ

นะโม3จบ แล้วสวดภาวนาก่อนนอนทุกๆวัน 3 จบ จะเรียกทรัพย์โชคภลาภให้มีอย่างน่าอัศจรรย์

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ

สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา

พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา

เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ

อิติมีมา นะมามิหัง

คาถาขอพรพระสีวลี

ให้สวดก่อนนอน ตอนตื่นนอน หรือก่อนออกไปทำงานและเสี่ยงโชค

สีวลีจะมหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต

โสระโห ปัจจะยาทิมหิ สีวะลี จะมหาเถโร ยักขา เทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ

อะหัง วันทามิตัง สะทา สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เม

คาถามหาเฮง

คาถาความสำเร็จ

เมื่อสวดเสร็จแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานให้สมปรารถนา

อะอุมะ พุทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ สัตตะนะตะยา

นุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม อิทธิ อิทธิ ฤทธิ ฤทธิ สิทธิ สิทธิ ชัยยะ ชัยยะ

ลาภะ อุตะระเรนะ พุทธะ นิมิตตัง อิติ ธัมมะ นิมิตตัง อิติ สังฆัง นิมิตตัง อิติ

คาถามีแต่ความโชคดี

สวดจำนวน 9 จบ เสกเป่าลมออกไปเพื่อให้โชคดีเวลาเสี่ยงโชคต่างๆ หรือเวลาทำไพ่

อุ เย อะ เย อุอากาสะ

คาถาปัจเจกพุทธเจ้า

ตั้งนะโม 3 จบแล้วสวด 3 จบ

ก่อนนอน ตื่นนอน ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

ว่างเมื่อไหร่ท่องเมื่อนั้น ตั้งใจสวดเป็นประจำ

จะมีแต่สิ่งดีๆ จะเกิดทรัพย์มากมาย

ให้ได้ผลไวควรกำเงินไว้ในมือขณะท่องจะเห็นผลทันใจ

พุทธะ มะ อะ อุ นะโม พุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย

พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม

คาถาเหล่านี้สามารถท่องได้ทุกโอกาสทุกเวลา หมั่นท่องไว้ช่วยเสริมให้โชคดีมีโชคมีลาภ

ขอขอบคุณข้อมูล kid-dd

Back To Top