8 สาเหตุ ที่ทำให้หลายคู่เบื่อกัน ต้องเลิกกัน


1. รูปร่างที่เปลี่ยนไป

ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ารูปร่างก็มีส่วนทำให้เกิดความเบื่อได้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างในทางที่แย่ลง

เช่น อ้วนขึ้น ดำขึ้น หน้าตาโทรม ทำให้อีกฝ่ายมองว่าคุณไม่ดูแลเอาใจใส่ตัวเอง

2. รื้อฟื้นเรื่องในอดีต

หลายคนรู้ทั้งรู้ว่าการรื้อฟื้นอดีตไม่ใช่สิ่งดี แต่ก็ยังทำไม่เลิก ซึ่งมันส่งผลให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่มีการพัฒนาหรือเดินหน้าไปไหนเลย

และที่สุดก็เกิดอาการเบื่อแบบไม่รู้ตัว

3. ปล่อยผ่านความผิดตัวเอง

คนมีคู่มักจะทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ปกติทั่วไป จนบางครั้งก็มองข้ามความรู้สึกของอีกฝ่ายไป

เพราะคิดว่าเกิดการเคยชิน คงไม่มีอะไร แต่ที่ไหนได้เมื่อคนเราเกิดอารมณ์ที่เสียความรู้สึกไปแล้ว ย่อมสะสมนานวันเข้าก็เกิดเป็นความเบื่อ

4. เข้ากันไม่ได้

หากไม่ใช่หรือปรับเข้าหากันมากแค่ไหนก็ยังจูนไม่ติด นั่นคงเป็นสัญญาณที่บอกชัดว่าคุณทั้งคู่ไม่เหมาะที่จะอยู่ด้วยกัน

ดังนั้นการปรับเข้าหากันก็อาจไม่ใช่ทางออกเสมอไป ต้องดูที่ความเป็นจริงด้วย

5. คิดเล็กคิดน้อย

สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคของความรักมาก ๆ นั่นคือความคิด การคิดไปเอง การคิดเล็กคิดน้อยพฤติก ร ร มเหล่านี้

ล้วนเป็นสาเหตุและต้อตอของคำว่าเบื่อทั้งสิ้น ทางที่ดีคุณต้องรู้จักปล่อยวางบ้างในบางสิ่ง

6. พฤติก ร ร มเดิม ๆ

หากอย ากอยู่ด้วยกันนาน ๆ คุณทั้งคู่ต้องรู้จักการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพราะไม่อย่ างนั้นการเบื่อก็จะมาเยือนคุณได้ง่าย ๆ

และถือว่าเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ เลยที่ทำให้คู่รักหลายคู่เบื่อกันมามากเนื่องจากพฤติก ร ร มเดิม ๆ ที่ไม่ยอมเปลี่ยนให้กันนี่แหละ

7. ความสนใจที่ลดน้อยลง

เมื่อวันเวลาผ่านไป ความรู้สึกเคยชินจึงทำให้เกิดการเบื่อกันง่ายมากในคู่รักและสิ่งที่ตามมาคือความสนใจที่ลดน้อยลงอย่ างเห็นได้ชัด

หากไม่อย ากให้รักถึงจุดจบคุณควรหมั่นเติมความหวานให้กันอยู่เสมอ

8. เอาแต่ใจ

ถือเป็นนิสัยที่คนส่วนใหญ่เป็นกับแฟน อาจเพราะอย ากให้แฟนสนใจ ดูแลเอาใจใส่เทคแคร์แต่หารุ้ไม่ว่าการเอาแต่ใจที่มากเกินไปหลาย ๆ

ครั้งสะสมเข้า มันสามารถก่อเกิดให้เป็นสาเหตุของอาการเบื่อได้

หากจะหาข้อสรุปที่แน่ชัดมาตัดสินว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนรักกันเกิดอาการเบื่อแล้ว คงไม่มีอะไรเป็นสูตรต า ย

ตัวได้ดังนั้นหากคุณรักกันอย่ างเข้าใจและพร้อมจะปรับเข้าหากันเสมอ ก็จะช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาที่เ ล วร้ า ยไปได้แน่นอน

ที่มา : gangbeauty

Back To Top