ศีลไม่เสมอกัน มันคบกันไม่ได้หรอกเชื่อไหม


คบคนแบบไหน ก็เป็นคนแบบนั้น เพราะ…ผึ้งก็ไม่เคยชวนแมลงวันไปตอมอะไร เหม็นๆ

แมลงวันก็ไม่เคยไปกินน้ำหวานในดอกไม้กับผึ้งถ้าคุณอยู่กับ “คนใจกว้าง”

คุณจะมี… “สังคมที่กว้างมากยิ่งขึ้น”ถ้าคุณอยู่กับ “นักปราชญ์” คุณจะมี “ความรู้มากยิ่งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “คนบุญ” คุณจะเกิด “จิตเมตตามากยิ่งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “คนกล้าหาญ” คุณจะ “แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “คนมองโลกในแง่ดี”

คุณจะ “มีความสุขมากยิ่งขึ้น”ถ้าศีลไม่เสมอกัน ก็อยู่ร่วมกันไม่ได้

ต้องพวกเดียวกัน คุยเรื่องเดียวกัน ถึงอยู่กันได้คนแบบเดียวกันดึงดูดพวกเดียวกัน

ชอบแว้น เขาก็ไปจับกลุ่มซิ่งรถ

ชอบเข้าวัด ก็ชวนกันไปนุ่งขาวห่มขาว ปฎิบัติธรรมทำเรื่องที่ชอบเหมือนกัน คุยเรื่องที่ชอบเหมือนกัน

เราสนิทชิดเชื้อกับคนแบบไหน นั่นแปลว่าเราเป็นคนแบบนั้นเราคุยเราคบกับคนแบบไหนแล้วสบายใจ

ไม่อึดอัดใจให้รู้ไว้เลยเรากำลังจะกลายเป็นพวกเดียวกับเขาแมลงวันมันไม่ชวนกันไปกินน้ำหวาน

กินเกสรดอกไม้สวยๆ หรอกมันชวนกันไปกินแต่อะไร เ ห ม็ นๆ กินแต่ของเน่าเสียเช่นเดียวกัน

คุณก็ไม่เคยเห็น… ผึ้งชวนกันไปกินอะไร เ ห ม็ นๆ กินของเหม็นๆ เหมือนกันพวกเดียวกันมันจะชวนกันทำ

ในสิ่งที่มันชอบเหมือนกันคิดเหมือนกันไม่มีใครตักเตือนกันได้ เพราะชอบเหมือนกัน

ถ้าอย ากรู้ว่าใครเป็นคนแบบไหนให้ดูคนที่เขาคุยด้วยคบด้วยสนิทด้วยก็รู้เพราะถ้าไม่ใช่พวกเดียวกัน

ศีลไม่เสมอกัน…มันคบกันไม่ได้หรอกเชื่อไหมว่า… คุณคือค่าเฉลี่ยนคน 5 คน ที่คุณคลุกคลี และ ใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยมากที่สุด

ลองมองดู 5 คนในชีวิตที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดในแต่ละวันซิ คุณได้รับอิทธิพลมาจากพวกเขา

ไม่มากก็น้อย ถ้าคุณอยู่กับใคร…? คุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้น อย ากเป็นผึ้ง หรือ แมลงวัน คุณเป็นคนเลือกเอง

ที่มา : สิริทัศน์ สมเสงี่ยม

Back To Top