วิธีสมัครทำงานที่บ้าน กับกรมจัดหางาน รับแค่ 3 วัน ได้วันละ 300 บาท

 มาแล้ว วิธีการสมัครงานพาร์ตไทม์ ทำงานช่วง COVID-19 ที่บ้านได้ง่าย ๆ รายได้วันละ 300 บาท รับสมัครเพียง 3 วันเท่านั้น

ทำงานที่บ้านวันละ 300

          จากกรณีที่กรมการจัดหางาน ได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ว่างงานช่วงโควิด 19 ทำงานพาร์ตไทม์ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ว่างงานในช่วงโควิด 19 โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรมการจัดหางาน จ้างงานพาร์ตไทม์ ทำงานที่บ้านง่าย ๆ ได้วันละ 300 บาท
ล่าสุด นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้ออกมาเผยถึงรายละเอียด และวิธีการสมัครงานพาร์ตไทม์ดังกล่าว ดังนี้เอกสารที่ต้องใช้

          – สำเนาใบประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
          – บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

ยื่นที่ไหน-เวลาไหน

          – สำนักงานจัดหางานจังหวัด ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. เฉพาะวันที่ 15-17 เมษายน นี้ เท่านั้น

อัตราที่รับ

          – จังหวัดใหญ่ 4 คน จังหวัดเล็ก 2-3 คน

เริ่มทำงานวันแรก

          – วันที่ 27 เมษายน 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

Back To Top