คิดไว้หรือยังบั้นปลายชีวิต แก่ไปไม่มีลูกจะทำอย่างไร


ถ้าไม่มีลูกจะวางแผนชีวิตตอนแก่ยังไงดี? คำถามนี้คิดว่าหลายๆ คนอาจต้องการคำตอบ ยิ่งยุคสมัยนี้

คนไทยหลาย ๆ คนนิยมมีลูกกันน้อยลงเรื่อย ๆ หลายคนก็ตัดสินใจจะอยู่เป็นโสด

( ทั้งภาคบังคับ และสมัครใจ ) หลายคนก็มีความรักแบบไม่ผูกมัด หลายคนก็แต่งงาน แต่ตัดสินใจไม่มีลูกด้วยเหตุผลต่าง ๆ

จึงเกิดตำถามคำถามว่าถ้าไม่มีลูกจะวางแผนชีวิตตอนแก่ยังไงล่ะ แล้วเราจะต้องไปอยู่ที่ไหน และใครจะคอยดูแลเรา

สิ่งสำคัญของชีวิตที่ไร้ทาย าท คือ แผนการเงินที่พร้อมจะรับมือทุกสถานการณ์ เมื่อไม่มีลูกที่อาจจะมาสร้างรายได้ทดแทนเราตอนเกษียณ

การวางแผนเรื่องรายได้อย่ างสม่ำเสมอจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตจึงสำคัญมาก ๆ

เราควรเริ่มต้นวางแผนว่าจะมีชีวิตเกษียณด้วยเงินก้อนขนาดเท่าไหร่ และจะหาเงินก้อนนั้นมาได้อย่ างไรบ้าง

ความรู้ด้านการเงิน และการลงทุน คือ เรื่องสำคัญ เราควรเรียนรู้และศึกษาเรื่องการวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้

คิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าจะใช้ชีวิตตอนแก่อย่ างไร

สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้แผนการเงินของเราชัดเจนมาก คือ การวางแผนอย่ างชัดเจนว่าจะมีชีวิตอยู่อย่ างไร

สำหรับคนที่อยู่ตัวคนเดียว (โสดหรือคู่รักเ สี ย ชี วิ ต ) หรือ คนที่อยู่กันเป็นคู่แต่ไม่มีทาย าท

การเลือกอาศัยอยู่ในอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงอายุถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมาก ปัจจุบัน

มีบริษัทเอกชนมากมายที่หันมาจับตลาดความต้องการในกลุ่มนี้ หลายบริษัทมี

บ้าน หรือ คอนโดมิเนียม สำหรับผู้สูงอายุให้เลือกอยู่อาศัย สภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย

ตรงนี้ถ้าเราวางแผนไว้ก่อน เราก็สามารถเตรียมความพร้อมเรื่องเงินไว้ได้

1.เตรียมพร้อมรับมือทุกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแล้ววางแผนดีๆ

ความสำคัญในการวางแผนอนาคตให้รอบคอบ คือ การวางแผนให้ครบรอบด้านทุกแง่มุมที่อาจจะเกิดขึ้น

เพื่อเตรียมตัวรองรับทุกสถานการณ์ แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องไม่คาดคิด

ยกตัวอย่ างเช่น วางแผนว่าถ้าคนในครอบครัวเ สี ย ชี วิ ต หมด เราจะทำอย่ างไร วางแผนถ้าคู่ชีวิตเ สี ย ชี วิ ต ก่อน

เราจะทำอย่ างไร วางแผนถ้าลูกเ สี ย ชี วิ ต ก่อน เราจะทำอย่ างไร

วางแผนว่าถ้าเราพิการหรือทุพพลภาพ เราจะทำอย่ างไร ถึงแม้จะดูเครียดไปบ้าง แต่สิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าได้

โดยเฉพาะเรื่อง ป ร ะ กั น ชีวิต ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ป ร ะ กั น โ ร ค ร้ า ย แ ร ง ต่าง ๆ ที่ช่วยลดความเสี่ยงได้

2.การมีแผนการเงินของตนเอง คือ สิ่งสำคัญที่สุด

ไม่ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวแบบไหน มีลูก มีสามี มีภรรย า มีพ่อ มีแม่ มีชีวิตแบบใดก็ตาม เราจำเป็นต้องมีแผนการเงินเสมอ เพราะสุดท้ายแล้ว

คนที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอย่ างแน่นอนก็มีแค่ตัวเราของเราแค่คนเดียว คิดไว้ตั้งแต่วันนี้ว่าจะมีชีวิตเกษียณแบบไหน จากวันนี้จนวันสุดท้ายจะมีชีวิตอย่ างไร

3.ผูกมิตรใหม่ๆ และอย่ าได้เลิกคบเพื่อนเก่า

สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการมีสายสัมพันธ์ทางสังคมนั้นเป็นเรื่องที่หาค่ามิได้ เพื่อนใหม่ๆ ที่อายุน้อยกว่าคุณ

จะทำให้คุณตามโลกตามเทรนด์ทัน รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

และยังตื่นเต้น กระฉับกระเฉง ไม่ตกยุคตกสมัย ในขณะที่เพื่อนเก่าๆ เป็นเหมือนบ้านที่แสนสบาย

ทำให้คุณสบายใจเวลาได้อยู่ด้วย ได้รื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆ ด้วยกัน

มีการศึกษาพบว่า คนวัย 50 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีเพื่อนหรือมีเพื่อนน้อยเนื่องจากเพื่อนใหม่ก็ไม่คบ เพื่อนเก่าก็ค่อยๆ

ทยอยต า ย ไปทีละนิด จะเ สี ย ชี วิ ต เร็วกว่าคนที่มีเพื่อนเยอะถึงสองเท่า

โดยไม่ขึ้นอยู่กับการดูแล รั ก ษ า สุ ข ภ า พ หรือสถานภาพทางสังคมด้วยนะคะ เพื่อนจะช่วยให้คุณไม่เป็นโ ร คซึมเศร้าในวัยชรา

ซึ่งเป็นโ ร คที่อั น ต ร า ยมาก พบว่าคนวัย 65 ปีขึ้นไป จะป่วยเป็นโ ร คซึมเศร้ามากถึง 20% ซึ่งสูงมากนะครับ แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยยอมรับด้วยว่าตัวเองป่วย

4.เตรียมที่อยู่ให้พร้อม

ตอนอายุยังไม่มากคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่พออายุมากขึ้น คุณอาจต้องหาที่ทางอยู่ในย่ านที่เดินได้ มี Walkability

อยู่ใกล้สถาน พ ย า บ า ล หรืออยู่ใกล้ชุมชนที่สามารถหาซื้อข้าวของและบริการต่างๆ

ได้โดยสะดวก ซึ่งก็ต้องเตรียมแต่เนิ่นๆ เช่น คุณอาจทำงานอยู่กรุงเทพฯ แต่คิดแล้วว่าตอนแก่จะไปอยู่เชียงใหม่

ก็อาจเริ่มผ่อนบ้านหรือคอนโดฯ ที่เชียงใหม่ ไว้ก่อนเลยก็ได้

5.สำคัญที่สุดคือการ รั ก ษ า สุ ข ภ า พ

เรื่องนี้แทบไม่ต้องบอกกัน ดูแลเรื่องการกินและการออกกำลังกายให้ดี และ รั ก ษ า ส ม อ ง ให้แจ่มใสเอาไว้ด้วย

อย่ าลืมวางแผนการเดินทางท่องโลกเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ด้วยนะคะ เพราะถ้าอายุมากขึ้น

คุณอาจเดินทางไม่ไหวแล้ว หรือไม่ก็ไม่สนุกเท่าวัยนี้ แต่ก็ดูให้พอดีกับงบประมาณและการออมของตัวเองด้วย

การ สู บ บุ ห รี่ หรือ ดื่ ม เ ห ล้ า มากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อ ร่ า ง ก า ย ถ้าทำได้ก็งดเว้นไปเสียเถอะ

เอาเงินและเวลามาเตรียมตัวอยู่อย่ างไร้คู่ไร้ลูกแต่ไม่ไร้สุขกันดีกว่า

อย่ างไรก็ตาม ก็ต้องไม่ตึงเครียดกับการเก็บเงินจนเกินไปด้วยนะคะ อย่ ามัวแต่เก็บเงินกลัวแก่อยู่นั่น

จนไม่ได้หาความสุขความสบายเสียแต่เดี๋ยวนี้ แค่เตรียมตัวเอาไว้บ้าง

แก่ตัวไปจะมีคู่อยู่ด้วย หรือไม่มี ก็ต้องเตรียม มีคู่อยู่ก็คือมีเพื่อน ส่วนลูกนั้นถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกังวลเพราะเราได้เตรียมพร้อมเอาไว้หมดแล้ว หายห่วงค่ะ

ที่มา : นิตยสาร US News

Back To Top