ลักษณะหัวหน้าดี มีลูกน้องรัก ลูกน้องเชื่อใจ


1. ชมเชยลูกทีม เพราะคำชมคือน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อเพิ่มกำลังใจให้คนทำงาน

2. ปากกับการกระทำต้องตรงกัน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

3. อารมณ์คือจุดต าย หากเป็นผู้ใหญ่แต่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ก็ไม่ต่างอะไรจากเด็ก

4. ต้องรู้ว่าอะไรควรพูดและอะไรไม่ควรพูด แม้เป็นเรื่องจริง แต่พูดแล้วก่อให้เกิดความแตกแยก ก็ไม่ควรพูด

5. วินัยเป็นเรื่องสำคัญ ทีมที่ไม่มีวินัยก็ไม่ต่างอะไรกับฝูงชนในระหว่างการจลาจล

6. หมั่นสะสมบารมี ด้วยการเป็นผู้ให้ ใจกว้าง ยอมเสียบ้าง ไม่ใช่เอาแต่ได้อย่ างเดียว

7. รู้จักถอยบ้าง ถ้าจะกระโดดให้ไกลก็ต้องถอยไปตั้งหลักให้ดี

อย ากกระโดดให้สูงก็ต้องย่อตัวลงก่อน ถ้าจะเดินหน้าชนอย่ างเดียว เดี๋ยวก็ชนกำแพง

8. การทำงานคือการเดินทาง มันเป็น Journey ที่ไม่มีวันจบ ต้องรู้จักกระจายงานออกไป

แล้วคอยติดตามว่าลูกน้องยังอยู่ในเส้นทางหรือไม่ ในความเร็วที่ต้องการรึเปล่า

9. ต้องรับฟังและรับทำ แค่รับฟังไม่พอ หัวหน้าบางคนรับฟังอย่ างเดียว แต่ไม่ทำ

วันหลังลูกน้องก็ไม่อย ากเสนออะไรแล้ว เพราะพูดไปก็เหมือนเดิม

10. ทำงาน อย่ าตั้งรับ เพราะมีแต่แพ้กับเสมอ ต้องเล่นเกมบุก เพราะมีโอกาสชนะ

11. ทีม เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรักษาไว้ ทีมจะแตกเพราะปัญหา 2 เรื่อง คือ ความไม่ยุติธรรม กับ การเอาเปรียบ

12. ทำงานด้วยหลัก 7 x 24 คือ ทุกๆ 7 วันต้องรายงานความคืบหน้าของงานที่

ทำให้หัวหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ส่วนข่าวร้ ายหรือปัญหาในการทำงานที่เกิดขึ้น ต้องรายงานภายใน 24 ชั่วโมง

ที่มา : Zen Mind มุมชีวิตคิดบวก

Back To Top