รู้แบบนี้ดีมาก จะใช้ ชี วิ ต ยังไงเมื่อรู้ว่า ส า มี มี เ มี ย น้ อ ย

 

1. อย่ าทำอะไรออกไปเพราะความโมโห – ทันทีที่คุณรู้ว่าสามีกำลังนอกใจ

คุณคงโกรธมาก และบ่อยครั้งที่คุณผู้หญิงจะทำอะไรรุ น แ ร งและพูดจาทำร้ า ยจิตใจสามี

ตัวดีที่ทำร้ า ยจิตใจคุณได้ อย่ างเ ลื อ ดเย็น

แม้ว่าอาจฟังดูไม่ง่ายนัก แต่อย ากให้เลี่ยงคำพูดที่จะทำร้ า ยจิตใจซึ่งกันและกัน

หรือแม้แต่การเข้าไปทำร้ า ยร่างกาย จะยิ่งทำให้เรื่องมันแย่ไปกันใหญ่

แล้วหากคุณเลือกที่จะตอบโต้เขา ทำร้ า ยเขาต่อหน้า จะยิ่งย ากที่จะรักษาชีวิตคู่ไว้ได้

หากคุณควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยหา


ทางระบายความโกรธอย่ างถูกวิธี เช่น ออกกำลังกายอย่ างหนัก

2. ล ด อ ารมณ์ร้อนลง – เมื่อคุณรู้ว่าสามีนอกใจ อารมณ์ของคุณอาจพร้อม

ระ เ บิ ด อย่ างรุ น แ ร งได้

ณ เวลานั้น ความคิดความรู้สึกของคุณอาจฟุ้งซ่านได้ คุณจะรู้สึกโกรธ

หดหู่ เศร้าหมอง และอาจหมดหวัง

ลองปลีกตัวแยกออกมาจากสามี หากทำได้ให้หาคนมาดูแลลูก ๆ แทน ใช้โอกาสนี้

ไปพักผ่อนในที่ ๆ เงียบสงบแล้วคิดทบทวนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

หากคุณไม่อย ากไปคนเดียว

ก็ไปกับครอบครัว เพื่อน หรือผู้นำทางศาสนาของคุณก็ได้ เพื่อที่คุณจะได้รับฟังแต่แง่คิดดีๆ

ที่จะช่วยให้คุณคิดใคร่ครวญทุกสิ่งทุกอย่ างด้วยสติ

3. ประเมินสถานการณ์ – เพื่อให้ชีวิตรักของคุณไม่ล่มสลายไปตลอดกาล คุณควรรู้ถึงระดับ

ความลึกซึ้งของความสัมพันธ์นั้นของสามี ว่าเป็นแค่ความสัมพันธ์ชั่ ว ข้ามคืน

หรือเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาจากความเป็นเพื่อน

ความสัมพันธ์ชั่ ว ข้ามคืนดูจะยอมรับได้ง่ายกว่าการนอกใจไปมีอะไรกับเพื่อนของตัวเอง

โดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าสามีคุณปันใจไปรักผู้หญิงอื่น แต่หากเขาพย าย ามจะจบความสัมพันธ์นั้น

ให้ลองถือเ สี ย ว่านี่เป็นโอกาสที่คุณยังสา ม า ร ถ รักษาชีวิตคู่ เ อ าไว้ได้

หลังจากที่ข้ามผ่ า น ช่วงเวลาตกใจและอารมณ์ ผิ ด หวังเศร้าหมองจากที่ทราบข่าวร้ า ยนี้แล้ว

เราอย ากให้คุณทำตามวิธีของเราดู เพื่อให้คุณรักษาชีวิตคู่ของคุณและเริ่มต้น

กันใหม่อย่ างหวานชื่นอีกครั้ง

ครองชีวิตคู่อย่ างไรเมื่อสามีมีชู้

เริ่มต้นรักษาชีวิตคู่:

1. เผยความรู้สึกของคุณให้สามีฟัง ให้เขารับรู้ว่าคุณอย ากรักษา

ชีวิตคู่มากแค่ไหน

และให้เขารู้ว่าคุณเ จ็ บ ป ว ดกับเรื่องนี้มาก แต่ก็พร้อมที่จะให้อ ภั ย

หากเขาสัญญาว่าจะหยุด

ความสัมพันธ์ไม่ดีเห ล่ านั้นทั้งครั้งนี้และที่ผ่ า น มาทั้งหมด

2. ปรึกษาที่ปรึกษาชีวิตคู่ ลองขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

ที่จะช่วยคุณสร้างความสัมพันธ์

ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นจะได้ไม่ต้องจบด้วยการหย่ าร้างได้ แต่ที่ปรึกษา

ก็อาจช่วยให้คุณผ่ า น พ้นปัญหาเรื่องนี้โดยการหย่ าร้างได้เช่นกัน

3. ให้อ ภั ยคู่ของคุณ มันอาจทำย ากแต่คุณต้องทำเพื่อให้ชีวิตคู่ดำเนินต่อไป

และลองไว้ใจเขาได้อีกสักครั้ง ขอให้เข้าใจว่าให้ อ ภั ยไม่ใช่การลืม ทั้งสองฝ่าย

ต้องรู้ว่าการที่จะลืมเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลา ความพย าย าม และคำมั่นสัญญาจากใจ

ขอบคุณแหล่งที่มา verrysmilejung

Back To Top