รวมคำคมครู แม่พิมพ์ของชาติต้องคู่คำคม!

ครูแม่พิมพ์ของชาติ

      ครูนั้นเป็นอาชีพที่สร้างบุคคลอื่นให้มีความรู้ ทั้งความรู้ด้านสติปัญญา และการใช้ชีวิต คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม คำว่าครูนั้นไม่ได้เป็นเฉพาะที่สอนในโรงเรียน แต่เริ่มด้วยการสอนในครอบครัวเป็นอันดับแรกก่อน วันนี้เลยรวบรวมข้อคิดคำคมครู โดนๆ มาให้ท่านกันครับ

คำคมครู

“ครูที่ดีจงกระหายในความรู้ และ ทำตัวให้โง่ตลอดเวลา”?

“ครูแนะแนวสอนมาว่า “ถ้าเราหมดศรัทธาในสิ่งไหน เราจะมองสิ่งนั้นติดลบไปทันที”?

“ตามหาความรักมันหดหู่ ? มาตามหาความรู้กับครูไหมจ๊ะ ?”

“ปัญหาในชีวิต… อย่ามองมันเป็นปัญหา… มองมันเป็นโจทย์สิ #ในฐานะครู”?

“เกิดเป็น “ครู” ควรที่จะเลือกข้างและข้างที่ควรเลือก… คือข้างเดียวกับ “เด็กๆ” เพราะครูควรยึดผลประโยชน์ของเด็กๆ เป็นหลัก”?

“การเป็นครูนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับยศ ตำแหน่ง หรือแม้กระทั่งวิทยฐานะใดๆ หรอก แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นครูมันอยู่ที่ “หัวใจและจิตวิญญาณ”?

“ครูที่ดีคือครูที่ทำหน้าที่มากกว่าคำว่า “ครู”?

“ทางเดิน” อาจไม่สวยหรูแต่เป็น “ครู” ให้เราก้าวต่อไป”?

“กระจกเงาเรามีไว้ส่องหน้า ต้องรู้ว่าดีเด่นเป็นไฉน ครูอยากรู้ตัวครูเป็นอย่างไรเชิญดูเด็กที่ได้สั่งสอนมา”?

“ครูต้องไม่ใช่แค่สอน แต่ต้องรังสรรค์ให้ลูกศิษย์เข้าใจในชีวิต มีอิสระ กล้าคิด กล้าพูด โดยปราศจากความกลัวใดๆ”?

“ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเปรียบเสมือนพลังให้ศิษย์เป็นคนดี”?

“ครูอาชีพย่อมเห็นเงินสำคัญน้อยกว่าความรู้ อาชีพครูย่อมเห็นความรู้สำคัญน้อยกว่าเงิน”?

“ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี? สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา”?

“พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ ชาติหวังกำลังฝีมือ เจ้าคือความหวังของทั้งมวล”?

“16 มกราเรียกว่าวันครู ในใจไอมียูเรียกวันอะไร”?

“เปิดเทอมอาจเจอแต่คุณครู แต่ถ้าเปิดใจเราดูจะเห็นโลกสีชมพูอยู่ข้างใน”?

“การเรียนการสอนควรปลูกฝังความรู้ ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรม สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย”?

“เพราะครู…คือผู้ให้ ให้วิชา ให้ชีวิต ให้ศิษย์เสมอมา ขอกราบบูชาครู”?

“ไม่มีนักเรียน คนไหนโง่ มีแต่ไม่ถนัดในวิชา หรือเรื่องนั้นๆ”?

“คนบางคนไม่ต้องสอนเขาก็รู้ คนบางคนไม่ย่อมรู้แม่ถูกสอน คนเป็นครูไม่มีสิทธิ์จะเกี่ยงงอน คนเป็นครูต้องรักสอนให้คนเรียน”?

“ถ้าอยากให้ลูกคุณเก่ง คุณต้องหาทางให้ลูกได้เจอครูที่สุดยอด ไม่ใช่โรงเรียนที่สุดยอด”?

“ถ้าครูทำให้พวกเธอเกลียด แต่พวกเธอมีการกระทำที่รู้ผิดรู้ถูกมากขึ้น ครูยอมโดนเกลียดก็ได้”?

“ชีวิตครูคือการเรียนรู้เสมอ เรียนรู้จากการพลาด เพื่อครั้งต่อไปเราจะไม่พลาดอีก”✌️

“ครูปกติวั่ไปได้แค่ “บอกเล่า” ครูที่ดีทำหน้าที่ “อธิบาย” ครูที่เหนือกว่าใช้วิธี “แสดงให้เห็น” ส่วนครูที่ยิ่งใหญ่นั้น “สร้างแรงบันดาลใจ”⭐

“ครูบางท่านเดินเข้าห้องมา นักเรียนเงียบกริ๊บ แต่บางท่านเดินเข้ามาเสียงนี่ลั่นอาคาร”?

“หน้าที่ครูนั้นหนักเท่าภูเขา แต่ความตายนั้นเบาดุจขนนก”?

“ครูที่ดีต้องสอนเด็กทั้งตัว และต้องให้โอกาสเด็ก เพื่อสงผลต่อพวกเขาไปสู่อนาคตที่ดี”?

“พัฒนาคนให้เริ่มที่ใจ พัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตน”✌️

“ครูที่ดีย่อมไม่ฆ่าเวลาศิษย์ สำนักผิดทิ้งเด็กไว้มิได้สอน หนึ่งนาทีนั้นมีค่าอย่าตัดรอน เมื่อศิษย์อ่อนจะโทษใครให้คิดดู”✌️

“จงทำในสิ่งที่รักในอาชีพครู และจงรักในสิ่งที่ทำในอาชีพครู แล้วเราจะมีความสุข”?

“ถึงเรียนไม่จบครู ก็พอจะสอนเรื่องความรักให้ได้นะ”?

“เค้าว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติ แต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครูนี่แหละแม่พิมพ์ของลูก”?

16 มกราวันคร แต่วันที่จะบอกลา you ไม่มีทาง”?

“ครูไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุด แต่ทุกอาชีพได้ดีเพราะครู…”?

“การกีฬานั้น นับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นการกล่อมเกลา ให้เด็กมีจิตใจอดทน กล้าหาญ รู้แพ้ รู้ชนะ”✌️

“อย่าทำร้ายใครด้วยคำพูด เพราะคนพูดอาจจะไม่ได้คิด แต่คนฟังจะจำและคิดไปอีกนาน พูดกับลูกศิษย์ควรใช้คำพูดให้ดี”?

“ครูที่ดีไม่ใช่สอนดี สอนเก่ง หรือสอนให้ลูกศิษย์เข้าใจ แต่ครูเป็นผู้ให้ และชี้แนะให้ลูกศิษย์ได้เติมโตเป็นคนดีของสังคม”✌️

“ครูควรให้ความรัก… ก่อนให้ความรู้เสมอ… และจงให้ใจนักเรียนก่อน ก่อนที่จะได้ใจเด็กกลับคืนมา”❤️

“อาชีพครูเป็นได้แต่เป็นยาก มีเพียงปากก็ใช่ว่าจะสอนได้ต้องใจรักดูแลศิษย์มิเสื่อมคลาย หวังสบายอย่าหมายมาเป็นครู”?

“ครูจึงควรทำใจ ให้ได้ว่าศิษย์ยิ่งมีปัญหา อย่าทิ้งขว้าง สู้อดทนทำใจให้เป็นกลาง ช่วยสะสางสร้างสรรค์ตามขั้นตอน”?

“ความเป็น “ครู” ไม่ได้เริ่มต้นที่แปดโมงเช้าแล้วสิ้นสุดตอนหกโมงเย็น เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีคนนิยามคุณว่า “ครู” ขอให้รู้ว่าครูเค้าเป็นกันทั้งชีวิต”❤️

“ถึงกายเหนื่อย เมื่อยล้า กรำงานหนัก ฉันยังรักอาชีพนี้มิหนีหาย แม้นกายเหนื่อย เมื่อยล้า จวนเจียนตาย ฉันมิหน่ายหรอกนะ อาชีพครู”?

“ครูมีหน้าสอนคนด้วย ไม่ใช่สอนหนังสือเพียงอย่างเดียว”??

“ครู คือ ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าและอยู่รอดปลอดภัย”✌️

“อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน”?

“เป็นครูไทยนั้นเหนื่อยเมื่อยลำบาก งานก็หลากมากมีให้แก้ไข ตามคำสั่งแจ้งมาทุกวันไป ผลสุดท้ายทำอย่างไร ฉันล่ะงง”?

“วันครูต้องคิดถึงครู แต่ถ้าวันไอเลิฟยูต้องคิดถึงคุณ”?

“รักครูต้องมีพาน รักตลอดกาลต้องมีเธอ”

“วันครูเราบอกรักครู แต่วันที่รอมานานคือวันที่บอกรักคุณ”?

กลอนครู

“ผิดที่เป็นครูอาจารย์นั้นใช่ว่า จะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอนเท่านั้น จะต้องอบรมเด็กให้รู้จักด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรม รวมถึงต้องมีสำหนักรับผิดชอบในหน้าที่ด้วย”?

“ครูนั้นจะต้องให้ความรู้แก่เด็กๆ ด้วยความเมตตา ด้วยความหวังดี คือด้วยความเมตตาต่อลูกศิษย์ และด้วยความหวังดีต่อส่วนรวม เพราะถ้าส่วนรวมประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ดี ส่วนรวมก็ไปรอด”?

“ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทำแต่ความดี คือ ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่นอดทนและอดกลั้น สำรวม ระวังความประพฤติปฏิบัติของจนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงาม รวมถึงต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจเป็นกลาง ไปปล่อยไปตามอำนาจอคติ”?

“แม้งานหนักอย่างไรไม่เคยท้อ เพียงแต่ขอศิษย์รักที่เติบใหญ่ มีวิชาความรู้ตลอด เพื่อไว้ใช้เลี้ยงชีพสำหรับตน”?

“เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้ พิธีไหว้ครูผู้สั่งสอน คุกเข่าคลานน้อมกับพนมกร ศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู”✌️

“ตั้งแต่เรียนเขียน ก ทั้งนับเลข นิทานเสกสอนสั่งสร้างนิสัย ขัดเกลาจิตศิษย์อยู่ให้รู้วัย ว่าสิ่งไหนควรไม่ควรทำ”?

“ผู้ที่เป็นครูจะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง”?

“การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนา ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล และประสิทธิภาพ เมื่อบ้านเมืองประกอบไปด้วยพลเมืองที่มีคุณภาพการพัฒนาประเทศชาติก็ย่อมทำได้ราบรื่นและได้ผลที่ดีอย่างรวดเร็ว”?

“มหาวิทยาลัยมุ่งสอนนักศึกษา ให้เป็นคนเก่งซึ่งเป็นการดี แต่นอกจากจะสอนให้เก่งแล้วจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อมคือทั้งเก่งและทั้งดีมาเป็นกำลังของบ้านเมือง”?

“ร้อยอักษรกลอนกานท์ผ่านมาไหว้ เป็นมาลัยจากใจที่ท่วมท้น ด้วยศรัทธาสาธยายหลายถกล นำศิษย์พ้นโอฆะนทีภัย”?

“พายเรือจ้างกลางชนให้คนนั่ง หมั่นฝนทั่งกลายเป็นเข็มสัมฤทธิ์ผล เป็นแม่พิมพ์ของชาติเปี่ยมค่าล้น น้อมกมลแด่คุณครู… ด้วยดวงใจ”?

“ยกสองมือขึ้นประนมกราบวันทา ขอขมาคุณครูผู้พร่ำสอน ผู้ถ่ายถอดวิชาให้คนจร ผู้สั่งสอนลูกศิษย์ให้คิดเป็น”?

“ครูจะต้องตั้งใจในความดีอยู่ตลอดเวลา แม้จะเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่ก็จะต้องอดทนเพื่อพิสูจน์ว่าครูนี้เป็นที่เคารพสักการะได้ แต่ถ้าครูไม่ตั้งตัวในศีลธรรม ถ้าครูไม่ทำตัวเป็นผู้ใหญ่ เด็กจะเคารพได้อย่างไร”?

“ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ควรจะห่วงหันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และห่วงรายได้กันมากๆ เข้า แล้วจะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก”?

“อาชีพก็เหมือนคนสวน ที่ต้องคอย เพาะ ชำ เอาใจใส่การเลี้ยงดูต้นอ่อน ตลอดจนนำไปปลูก พร้อมกับรดน้ำ ใส่ปุ๋ย ดูแล จนกว่าต้นกล้าจะเติบโต แข็งแกร่ง และพร้อมให้ผลผลิตเป็นต้นกล้าใหม่”?❤️

“ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จีงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป”✌️

“ก้มกราบเท้าระลึกคุณพ่อแม่ เลี้ยงดูแลอบรมบ่มนิสัย เปรียบคุณครูคนแรกซึ้งหทัย มโนมัยใช้เลี้ยงลูกปลูกกมล”

“แด่คุณครูผู้ให้ของลูกศิษย์ ที่อุทิศชีวิตคอยพร่ำสอน ทั้งเมตตาห่วงใยเอื้ออาทร ขอให้พรดีทั้งหลายเกิดแก่ครู”✌️

Back To Top