5 ลักษณะบ้าน ที่อยู่อาศัยแล้วรับแต่โชค ถูกตามหลัก


5 ลักษณะบ้าน ที่อยู่แล้วรับแต่โชค ถูกตามหลัก

ในเรื่องของการซื้อบ้านรวมทั้งการจัดตกแต่งภายในและภายนอก ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่หลายๆคนควรจะใส่ใจและได้ให้ความสำคัญ

หากได้ลองสังเกตดูดีๆ บางบ้ าน บางครอบครัวทำไมอยู่แล้วมีแต่เรื่องวุ่นวายมีปัญหาเข้ามาในครอบครัว

บางบ้านทำไมอยู่แล้วมีแต่ความโชคดี มีสิ่งที่ดี มีความสุขในทุกๆวัน

วันนี้เราเลยจะพาทุกท่านมาดูในเรื่องของการจัดตามหลักฮวงจุ้ยที่จะส่งผลถึงความเป็นอยู่ตนเองรวมถึงคนในครอบครัวที่อาศัยรวมอยู่กันด้วย

1 อยู่แล้วให้ความเฟื่องฟู บ้ า นที่มีลักษณะจะเป็นตอนยาวหรือหรือเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ซึ่งถือได้ว่าเป็นฮวงจุ้ยสำหรับตัวบ้านที่ดีมากๆมีความสุข ความเจริญ และจะช่วยตัวผู้ที่อยู่อาศัยมีความก้าวหน้าทั้งในหน้าที่การงาน

การเงินมีความก้าวหน้าของการเงิน มีความสุขในการดำเนินชีวิตและสร้างความอบอุ่นให้กับทุกคนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน

2 ประตูบ้านเป็นตัวช่วยในการเสริมโชค สำหรับบ้ า นที่มีประตูอยู่ทางซ้ายมือของตัวบ้าน

โดยตามหลักฮวงจุ้ยเขาว่ากันว่าเป็นตำแหน่งมังกรเขียว ซึ่งจะเป็นความเชื่อที่ดีมากๆของตำแหน่งประตูที่อยู่เปิดเข้าออกอยู่ตลอดเวลา

เพราะในตำแหน่งนี้ให้มีความเคลื่อนไหวจะช่วยเสริมให้มีแต่โชค ลาภเข้ามาอยู่เสมอ

blank

3 บริเวณทางเดินเข้าบ้ า นให้เป็นพื้นราบต่อเนื่องเป็นปึกแผ่นเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่รวมกันนั้นมีความรักใคร่กลมเกลียว

ไม่มีปัญหาที่แตกแยก ไม่มีปากเสียงกัน จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีความคิดเห็นที่ดีไปในทิศทางที่ดี

blank

4 ในส่วนของบันไดที่ดีนั้นบ้าน ที่มีจำนวน 2 ชั้นจะต้องมีบันไดและจำนวนขั้นบันไดให้เป็นเลขคี่ถึงจะให้ความเป็นมงคล

และตำแหน่งที่ดีควรจะอยู่ชิด กับผนังด้านในด้านหนึ่งของตัวบ้านไม่ควรอยู่ตรงกลาง เพราะจะช่วยทำให้มีความโชคดีจะส่งผลในด้านของความมั่นคง

ความมั่งคั่ง ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของการงานและการเงินอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

blank

5 บ้านที่มีความเขียวชอุ่ม อยู่แล้วจะให้ความเจริญรุ่งเรือง การปลูกต้นไม้ที่ได้ให้ความร่มรื่นบริเวณโดยรอบถือได้ว่าเป็นลักษณะที่ดีมากๆ

เพราะโดยตามหลักของฮวงจุ้ยนั้นถือได้ว่าต้นไม้จะเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงาม ความเจริญเติบโต

หากบ้านที่เต็มไปด้วยต้นไม้จะได้รับพลังงานที่ดีที่จะคอยส่งเสริมให้ รุ่งเรืองอยู่เสมอ มีความก้าวหน้าทั้งในการงานการเงินอยู่เสมอมา

และควรดูแลรดน้ำ พรวนดินให้ออกดอกออกผล ไม่ควรปล่อยไว้ให้แห้ง

blank

ข้อมุลจาก : GHBank

Back To Top