พระคาถา ท้าวเวสสุวรรณ หากใครคิดร้ายใส่ตัว จะย้อนกลับทันที


พระคาถาของสมเด็จพระพุทธกัสสปได้เผยแพร่โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุง

โดยหลวงพ่อท่านบอกว่าคาถาบทนี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ ท้าวเวสสุวรรณ ท่านให้มาท่านบอกว่าให้สวดมนต์ไหว้ทุกคืน

ระลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันมีพระพุทธกัสสปทรงเป็นประธานเพราะท่านเป็นเจ้าของคาถาบทนี้นั่นเอง

พระคาถา “ท้าวเวสสุวรรณ หากใครคิดร้ายใส่ตัว จะย้อนกลับทันที”

“พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ”

“พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โรคทั้งหลาย วินาศสัน”

สำหรับบทใน 2 บรรทัดแรก เป็นการกล่าวคาถาเพื่อปกป้องและรักษาตนเอง ท่านบอกว่าเสกน้ำให้กินเสกอะไรให้กิน เสกข้าวให้กิน

แม้แต่สิ่งที่ไม่ดีกินเข้าไปมันก็จะสลายไปในตัวเองอีกบทหนึ่งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

“ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ”

ทั้งสามคาถาบทนี้ให้ส่งพร้อมกันเลย ท่านบอกว่าโสดแล้วศัตรูจะแพ้ภัยและพินาศไปเอง สำหรับบทหลังศัตรูทำอะไรไม่ได้

จะทำอะไรแล้วเราจะต้องรู้อยู่เสมอ บทกลางนะทำลายโรค ไอ้ทำลายโรคนี่ดีใช่ไหม เสกข้าวนะ ข้าวที่เราจะฉันเสกซะหมดและ

คนอื่นกินก็เป็นยาไปหมด ให้เป็นยาสำหรับคนอื่นด้วยนะ ถ้าเห็นว่าดีถ้าใครต้องการจะให้เรารักษาต้องบังคับให้เขาเอาดอกบัวมา 3 ดอกนะ

ธูป 5 เทียน 1 เล่ม เสกน้ำมนต์ เสกอะไรให้กินก็ได้ นั่งทำก็ได้ นอนทำก็ได้ ภาวนาให้เป็นฌาน เป็นฌานในกรรมฐานภายในตัวเสร็จ

อย่าลืมนะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เกาะก็ได้ผลเท่ากัน

เป็นฌานซึ่งเชื่อกันว่า เสกข้าว เสกน้ำ สิ่งไม่ดีสลาย ศัตรูพินาศและรักษาโรคภัย

หลังจากสวดเสร็จแล้วพรุ่งนี้เช้าๆก่อนออกจากบ้านขอให้ท่าน กรวดน้ำแล้วท่องตามนี้ กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลบทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด

ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิดฯ บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

พระคาถา “ท้าวเวสสุวรรณ หากใครคิดร้ายใส่ตัว จะย้อนกลับทันที”ข้าพเจ้า (บอกชื่อเรา) ขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหลาย

สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ชาติใดก็ตามภพใดก็ตาม

โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วย

ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ จงส่งผลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าเทอญ สาธุ

หลังจากนั้นเราก็ทำการกรวดน้ำที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้ทำแล้วสบายใจทำแล้วจะมีคนคอยปกปักรักษาคอยคุ้มครองตัวเรา

ขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) แห่งวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

ขอขอบคุณข้อมูล  ที่นี่ไทยเเลนด์

Back To Top