ผู้หญิงรักผัวคนอื่น ผู้ชายมีเมียน้อย นี่คือสาเหตุที่แท้จริง


ทำไมผู้ชายมีเมียน้อย ทำไมผู้หญิงถึงรักผัวเขา ศจ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ ภาควิชา จิต แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ทำการศึกษาสาเหตุของการมีภรรยาน้อยของชายไทยจำนวน 20 คน พบว่า การที่เขาไปมีภรรยาน้อย

หรือนอกใจภรรย านั้นมีสาเหตุหลายอย่ าง คล้ายกับคนที่มาเป็นภรรย าน้อย ที่มีหลายสาเหตุเหมือนกัน อาทิ

1.ความใกล้ชิดผู้หญิง

สามีคิดว่าเพราะไปใกล้ชิดภรรย าน้อย ต่อมาความใกล้ชิดทำให้เกิดความรัก ความผูกพันขึ้น

เกิดความถูกใจ สามีบางคนไปรู้เรื่องน่าสงสารน่าเห็นใจ

อย ากช่วยทำให้พัวพัน จนเกิดเรื่อง เ พ ศ สั ม พั น ธ์ ตามมา สาเหตุข้อนี้พบมากที่สุดคือประมาณสองในสาม

คิดเป็น 66.67 เปอร์เซ็นต์ทีเดียว เหตุผลที่สามีอ้างเรื่องความใกล้ชิดพาไปนี้จะเข้าทำนองคำกล่าวที่ว่า “รักแท้ แพ้ใกล้ชิด”

2. ผู้ชายมีทัศนคติว่าสามารถมีภรรย าได้หลายคน

ผู้ชายในกลุ่มนี้ 7 คน จาก 20 คน ซึ่งมากถึงหนึ่งในสาม มีความคิดว่าไม่เห็นเป็นอะไร

ผู้ชายสามารถมีภรรย ามากกว่าหนึ่งคนในขณะเดียวกัน

หรือพูดอีกอย่ างว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ชายที่จะมีเมียหลายคน และผู้หญิงที่เป็นภรรย าหลวงน่าจะยอมรับได้

แต่ขณะเดียวกันผู้ชายเหล่านี้จะค้านว่าภรรย าตนไม่มีสิทธิ์มีสามีได้หลายคนในขณะเดียวกัน

3. ไม่มีความสุขกับภรรย าหลวง

เดิมข้อนี้เป็นที่เข้าใจของคนทั่วไปมากเหมือนกันว่า ถ้าสามีใครไปมีภรรย าน้อยแปลว่า เป็นความบกพร่องของภรรย าหลวงที่ไม่

สามารถ “มัดใจ” สามีไว้ได้ หรือพูดทำนองว่า “สามีคนเดียวก็เอาไว้ไม่อยู่”

ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยอย่ างเด็ดขาดว่าเป็นหน้าที่ของภรรย าที่จะไปมัดใจสามีไว้

ทั้งที่มันควรจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งสามีและภรรย าที่จะทำให้ชีวิตคู่มีความสุข

ไม่ใช่หน้าที่หรือเป็นภาระของผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้น

จากการศึกษาครั้งนี้ก็น่าประหลาดใจเช่นกันที่พบว่าสามีที่มีเมียน้อย มีเพียง 10% ที่บอกว่าไม่มีความสุขในชีวิตสมรส ส่วนใหญ่ถึง

90% ยังมีความสุขดีในครอบครัวเดิมแต่ก็ยังไปมีภรรย าน้อยอยู่ดี ข้อนี้ช่วยให้ภรรย าหลวงไม่ต้องตก

เป็นจำเลยของปัญหาเลย เพราะต่อให้สามีรู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตคู่จริง

ก็ยังต้องช่วยกันแก้ไข ไม่ใช่นำไปเป็นข้ออ้างในการมีภรรย าอีกคน หรือไม่สามีควรต้องจบชีวิตคู่กับภรรย าเดิมให้เรียบร้อยเสียก่อน

น่าจะถูกต้องกว่าที่จะสร้างปัญหาใหม่ซ้อนขึ้นมาบนปัญหาเดิม ซึ่งพลอยทำให้ลูกต้องรับก ร ร มตามไปด้วย

4. สาเหตุอื่นๆ

สามีหลายๆ คนพูดว่าที่มีภรรย าน้อยเพราะภรรย าน้อยสามารถให้ประโยชน์กับตน เช่น เงินทอง

ข้าวของและสามารถสนับสนุนให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ทำอยู่ เพราะภรรย าน้อยมีเส้นสายหรือมีผู้

ใหญ่ที่ภรรย าน้อยวิ่งเต้นให้ได้ บางคนจะอ้างว่าที่ไปมีเมียน้อย เพราะเป็นเพียงวิธีหาความสุขของผู้ชายเท่านั้น

สามีบางคนเห็นว่าการมีเมียน้อย เป็นความสามารถของสามี คือสามารถทำให้ผู้หญิงมายอมเป็นเมียน้อยของตนได้

วิเคราะห์ให้ดีจะเห็นว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ชายเหล่านี้ไปนอกใจภรรย าก็คือบุคลิกนิสัยส่วนตัวนั่นเอง

ที่เป็นคนมีอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่ายไม่ชอบตัดสินใจ ไม่ชอบคิดมาก ปล่อยตามสบาย ไม่ชอบแสดงออก หุนหันพลันแล่น

ทำไมผู้หญิงถึงรักผัวเขา

สำหรับเรื่องภรรย าน้อยนั้น ศ.นงพงา ได้สัมภาษณ์ภรรย าน้อย 20 คน และสามีที่มีภรรย าน้อย 20 คน

พบเหตุผลว่า ทำไมพวกเขาถึงตัดสินใจทำในสิ่งที่สังคมไม่ให้การยอมรับเหตุผลที่คนทั่วไปเคยปักใจเชื่อ

หรือเข้าใจก็คือภรรย าน้อยเป็นคนที่ต้องการให้สามีมาส่งเสียดูแลตน ภรรย าน้อยเป็นผู้หญิงที่หนักไม่เอาเบาไม่สู้

ชอบแต่แต่งตัวสวยๆ มีชีวิตสบายๆ มีเงินทองใช้ มีบ้านอยู่ มีรถขับ

จึงเลือกผู้ชายที่มีเงินทองให้โดยไม่สนใจว่าการกระทำของตน ผิ ด ศี ล ธ ร ร มหรือไม่

คือเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ สาเหตุหลักจริงๆ คือ ต้องการที่พึ่งทางใจ พบมากที่สุดในกลุ่มภรรย าน้อยที่ศึกษา

ภรรย าน้อยเหล่านี้มีเหตุในชีวิตที่มีประสบการณ์ไม่ดีหลายๆ อย่ างที่ทำให้จิตใจขาดที่พึ่งพิง

รู้สึกเหงา ว้าเหว่ โดดเดี่ยว อ้างว้างมาตลอด จิตใจจึงโหยหาคนที่เข้าใจเขา คนที่จะให้ความรัก

ความเข้าใจ ต้องการมีความสุขกับผู้ชายที่มีอายุมากกว่าที่สามารถให้ใจได้ โดยที่ไม่ได้มุ่งหมายที่เงินทองของผู้ชาย

บางครั้งภรรย าน้อยเหล่านี้กลับเป็นคนให้ผลประโยชน์หลายๆ อย่ างกับสามีด้วยซ้ำไป

และยังต้องแลกกับคำประณามของสังคมว่าแย่งสามีคนอื่น ภรรย าน้อยเหล่านี้เองหลายคนรู้สึกผิด

น้อยคนที่ไม่รู้สึกผิดในการกระทำของตนเอง ดังนั้นความรักความอบอุ่น

ความเข้าใจจากสามีจึงต้องแลกด้วยราคาค่อนข้างแพงเหมือนกัน

เหตุผลข้อนี้สรุปก็คือ เป็นด้วยเหตุผลทางจิตใจ ของภรรย าน้อยเองที่มาเจอคนที่ถูกใจ

คนที่ตัวเองรักแต่เขามีครอบครัวแล้ว เข้าข่ายที่คำชาวบ้านพูดอย่ าง แ ด ก ดั น ว่า “ฉันรักผัวเขา”

อีกสาเหตุคือ ถู ก ห ล อ ก ลวงให้เป็นภรรย าน้อย โดยที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจแย่งสามีคนอื่นเลย

แต่ด้วยความ เ จ้ า เ ล่ ห์ ห ล อ ก ล ว ง ของสามี ที่ทำให้เขาเชื่อว่าสามียังไม่มีภรรย ายังเป็นโสดอยู่

ภรรย าน้อยบางคนถึงกับถูกสามีล่อลวงไปข่มขืนก่อนทำให้จำยอมเป็นภรรย าน้อยต่อมา

ทั้งๆ ที่ไม่เต็มใจเพราะด้วยความอ่อนหัดของภรรย าน้อยเอง

และด้วยความคิดที่ว่าตัวเองเป็นของเขาแล้วจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ สามีบางคนก็ หลอก

ลวงต่อไปว่าขอเวลาไปหย่ากับภรรยาหลวง เพื่อจะได้อยู่กินกันอย่ างถูกต้องต่อไป

แต่ก็พบว่าสามีมักไม่ได้ไปหย่ าภรรย าหลวงแม้เวลาผ่านไปหลายปีก็ตาม

กรณีนี้เข้าข่ายว่าสามีไม่ได้อยากเลิกกับภรรยาหลวง แค่อยากมีภรรยาเพิ่มเท่านั้น

ที่มา :   manager.co.th

Back To Top