ผลของการเป็นคนมีน้ำใจ ถ้าไม่ได้ใจ ก็ได้รู้สันดานคน

 

ผลของการเป็นคนมีน้ำใจ ถ้าไม่ได้ใจ ก็ได้รู้สันดาน
ถ้าคุณดีกับใครก็จงดี.. เพราะ ” คุณอยากดี “

แต่อย่าดีกับใครแล้วหวังว่า… ” เขาจะดีตอบ “

อย่าบังคับใครๆให้สนใจ ” ความรู้สึก “ ของคุณ

แค่ดูแลความรู้สึกของตัวเอง ” ให้ไม่ทุกข์ “ ก็พอ

อย่าคาดหวังว่าจะได้อะไรกลับคืนมาจากการเป็นคนดี…

เมื่อเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้องผิดหวัง

ทำอย่างไรเขาก็ไม่ชอบ… เราก็ถอยออกมา

ปรับอย่างไรก็ไม่ได้ผล… ก็กลับมาเป็นตัวเอง

เวลามีน้อย… ใช้ความดีมอบให้กับคนที่รักเราดีกว่า

เป็นคนดีไม่ใช่ว่า… จะ ” ไม่ทุกข์ “ จะ ” ไม่ลำบาก “

แต่คนดีจะไม่ทำให้ใคร… ” ทุกข์ “ และ ” ลำบาก “

แม้เดินทางอย่างลำบากก็แน่ใจได้ว่า… จะเป็นทางเดินที่ขึ้นสูง

ยิ่งทำให้จิตใจของตัวเองสูงขึ้น ยิ่งแข็งแกร่ง

เป็นคนดี… ไม่ใช่จะไม่ถูกทิ้ง ไม่ถูกลืม

แต่คนดี… จะไม่โกรธ และ ให้อภัยได้

มีความดีอย่างไรก็ดีอย่างนั้น… ” เหมือนด้านหลังของจาน “

ด้านหลังของจาน ถึงไม่ได้ใช้งาน และ ไม่มีใครเห็น

เราก็ต้องล้างให้สะอาดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

คนเราถ้าคิดจะเป็นคนดีต้องดีทั้ง ต่อหน้า และ ลับหลัง

จงดีกับทุกคน แม้คนนั้นจะหยาบคายกับคุณก็ตาม

ไม่ใช่เพราะคนเหล่านั้นเป็นคนดีหรือไม่.. แต่เพราะคุณเป็นคนดี

ใครต่อใครมักถามว่า… ” ทำไมคนดีหายากนัก “

แต่มีน้อยคนที่จะคิดได้ว่า.. เพราะคนส่นใหญ่

พยายามหา… ไม่ได้… พยายามเป็น

เป็นคนดี… ใช่ว่าจะเป็นอมตะ ย่อมมีจากโลกไป

เพราะเป็นธรรมดาของโลก เป็นสัจจะธรรมของทุกสิ่ง

แต่… จะจากไปอย่างสง่างามทิ้ง ” ความดี “ ไว้ให้คนพูดถึง…

Cr. ข้อความส่วนหนึ่งจาก : ความสุข ณ ปัจจุบัน

Back To Top