ปิดทองพระ แต่ละจุดอานิสงส์ต่างกัน


การปิดทองพระพุทธรูป เป็นการสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่

ปิดทองพระพุทธรูปให้ผู้คนกราบไหว้ผลบุญหนุนนำ หนุนส่งให้วาสนาดี คนนิยมชมชอบ มีสง่าราศรี เป็นผู้มีเสนห์ผู้คนใกล้ๆ จะเข้ามาคุยด้วย

ปิดทองหลังพระปิดทองหลังพระ

อานิสงส์ผลบุญ มีดังนี้

๑. ปิดที่เศียร์ (ศีรษะ, หัว) ทำให้มีสติปัญญา ความจำเป็นเลิศ สามารถแก้ปัญหาลำบากๆ ได้เป็นอย่างดี

๒. ปิดที่พักตร์ (ด้านหน้า) ทำให้ชีวิตรุ่งเรือง หน้าที่การงานดีวัน ดีคืนถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสรุ่งเรืองไปข้างหน้า

๓. ปิดที่อุระ (อก) ทำให้เป็นคนมีเสนห์ มีราศรี มีเพื่อนมาก หรือดึงดูดให้มีเพื่อนมากๆ

๔. ปิดที่อุทร (ท้อง) ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ ด้วยอาหาร และด้วยเงินทอง

๕.ปิดที่หัตถ์ (มือ) ทำให้เป็นคนมีอำนาจ มีบารมี เป็นใหญ่เป็นโตในอนาคต

๖. ปิดที่นาภี (สะดือ) ทำให้เป็นคนขยันทำมาหากิน ไม่มีวันอดตาย

๗. ปิดที่พระบาท (เท้า) ทำให้มีที่พักอาศัย และยวดยานพาหนะ

๘. ปิดหลังพระ ถ้าจะปิดทองทั้งหมดสมบูรณ์จะต้องปิดที่ด้านหลังด้วย นอกจากนี้แล้ว แม้ไม่ได้ปิดที่องค์พระ  เช่นพระพุทธรูปองค์ใหญ่การปิดทองบริเวณฐานรองขององค์พระก็ทำให้หน้าที่การงานมั่นคงและเจริญก้าวหน้าได้เช่นเดี่ยวกัน

ปิดทองหลังพระปิดทองหลังพระ

๙. การไหว้พระพุทธรูปที่ปิดทอง คือ การได้บูรณะต่อองค์พระพุทธปฏิมา ผลแห่งอานิสงส์จะส่งผลโดยทันที สำหรับผู้ที่เกิดเคราะห์กรรมหรือวิบากกรรม มีอุปสรรค และความมัวหมองในชะตาชีวิต หรือแม้กระทั่งในสัมมาอาชีพ หากต้องการความสำเร็จในสิ่งที่ทำไปแล้วโดยฉับพลันทันที การสร้างอานิสงส์โดยการปิดทองพระพุทธปฏิมาจึงเป็นสิ่งที่ให้ผลโดยตรงไม่ต้องรอถึงชาติหน้า

Back To Top