บางครั้งเราก็ควรเรียนรู้ ที่จะแพ้ให้เป็นบ้างในบางเวลา


บางครั้งเราก็ควร เรียนรู้ที่จะ แพ้ให้เป็น บ้างในบางเวลาหัดถอยสักก้าวบ้าง ไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง

เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข และมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน “แพ้ให้เป็น”

ในที่นี้คือการ “ยอม” ให้คนอื่นบ้าง ยอมเห็นด้วยเป็นบางครั้งกับความคิดเห็นหรือคำพูดของคนอื่น

ที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิด เพราะมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราและเขาดำเนินไปด้วยดี ไม่มีเคืองใจกัน เ

ผื่อว่า วันใดวันหนึ่งเรา และเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกันและช่วยเหลือกันและกันอีก

ลองเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นที่   แตกต่างจากความคิดเห็นของเราดู ถึงเราจะไม่ชอบไม่เห็นด้วย

หรือขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ตาม แต่เมื่อความคิดเห็นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไร ให้กับเราหรือใครๆ

เป็นเพียงความคิดในมุมมองของเขาที่อาจไม่เหมือนของเรา ซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดของเราที่ก็ไม่อาจเหมือน

ของเขาด้วยเช่นกัน ถ้ายอมรับ ยอมรับฟัง ใส่ใจ และคิดตามแล้ว เราก็อาจจะได้แนวความคิดใหม่ๆ

หรือมุมมองใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้

แพ้ให้เป็น

ความคิดของเราไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไปและความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้  ผิดไปเสีย

ทั้งหมดตัดความรู้สึกที่ว่า “ความคิดฉันถูก” และ “ความคิดของฉันต้องชนะเลิศ” ออกไปก่อน

เปิดใจรับฟังความคิดของเขาถึงจะไม่ถูกใจอย่างไรก็ต้องฟังให้จบก่อน อย่าเพิ่งตัดสิน

ความคิดของเขาว่า  ผิดอย่าคิดแต่จะเอา ชนะสิ่งที่เขาคิด ด้วยการบอกหรือคิดว่า มันผิดพร้อมกับยัดเยียดความคิดของเราให้เขา

แล้วหวังให้เขาเชื่อเขาไม่เชื่อเราหรอก เพราะขนาดเราเองก็ยังไม่เชื่อความคิดของเขาเลยใช่ไหม

แล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้เหรอ“แพ้ให้เป็น” ไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการยอมรับความคิดและการกระทำของคนอื่นบ้าง

หากมุ่งแต่จะเอาชนะเขาด้วยความคิด คำพูดและการกระทำไปเสียทุกครั้งแล้ว เราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้

มีแต่จะเป็นการสร้างความขัดแย้ง ทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน สร้างสถานการณ์ด้านลบ

ให้เกิดขึ้นระหว่างเราและเขาอยู่เสมอ คนที่มีแต่ความ   อยากเอาชนะคนอื่นย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถเอาชนะใจใครได้

เขาอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลมเอาชนะด้วยการกระทำที่เหนือกว่าแต่ภายในความพ่ายแพ้ของผู้แพ้

ย่อมมีแต่ความเกลียดชังและรอวันเอาคืนแพ้ให้เป็นในบางเรื่อง ไม่จำเป็นต้องชนะไปเสียหมดเลือกชนะในเวลา

ที่เหตุและผลเอื้ออำนวยและเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟัง แต่อย่าเอาชนะเพราะอารมณ์อยากเอาชนะ

อยากฟาดฟันเขาให้ย่อยยับ หรือบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเรา เพราะจะไม่มีสิ่งดี ๆ ใด ๆ เกิดขึ้นเลยนอกจากความรู้สึกด้านลบ

ที่จะพัฒนาให้กลายเป็นความเกลียดชังไปอีกนาน แพ้ให้เป็น ไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสียทุกเรื่องแพ้

เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้าง เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิมหรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

แพ้ให้เป็น

ในชีวิตคนเรา ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่องถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ

เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปลาคนที่ชัดเจน และ ตรงเกินไปในทุกเรื่องจะไร้เพื่อนทะเลาะกับคนในครอบครัว

ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไปทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจางไปทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ มิตรภาพก็สูญหายไป

ทะเลาะกัน.ที่เสียหาย คือความสัมพันธ์ ที่เจ็บปวดคือตนเองสีดำ ก็คือ สีดำ สีขาว ก็คือ สีขาว

ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะวางอคติและความยึดติดของตนลงเสียคุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมา

ในทันทีลองปิดตาเสีย บ้าง ในบ้างครั้ง เพื่อระวัง จิตให้ไม่หวั่นไหวลองไม่ฟัง เสียบ้าง ช่างปะไร ดีกว่าไป ฟังทุกเรื่อง

เปลืองเวลารูดซิบปา เสียบ้าง ในบางที ย่อมจะดี กว่าพูดบ่น เหมือนคนบ้า ปิดหูปาก ให้สนิท และปิดตา เพื่อป้องกัน

ปัญหา มากวนใจเพราะมีหู ก็ต้องได้ยินทั้ง คำดี คำร้ายเพราะมีตา ก็ต้องได้เห็นทั้งดี และร้ายอย่าเก็บทุก เรื่องที่พบที่เห็นใส่ไปให้รกใจเปล่าๆ

แพ้ให้เป็น

เรื่องดีๆ ก็เก็บไว้ เรื่อง ร้าย ๆ ก็ปล่อยผ่าน ใครดี ไม่ดี แค่รู้ก็พอ คนบางคน แค่รับรู้ก็พอ ได้ยินอะไรมา

แค่ฟังก็พอเรื่องบางเรื่อง แค่มองก็พอ ไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวให้ ทุกข์ใจ

ขอบคุณแหล่งที่มา  feelingdd

Back To Top