บางคนดูใจดีแต่ไม่เคย “เสียสละ” บางคนดูใจร้ายแต่มีอะไร “พึ่งได้เสมอ”


บางคนดูเก่ง แต่ไม่เคยเริ่มต้นอะไรใหม่ บางคนดูไม่เก่ง แต่ลงมือแล้วสำเร็จทุกเรื่อง

บางคนดูน่ารัก แต่ได้ตลอดไม่เคยเสีย บางคนดูไม่น่ารัก แต่ให้ตลอดไม่เคยได้

บางคนดูน่าไว้ใจ แต่ไม่มีใจ บางคนดูไม่น่าไว้ใจ แต่ช่วยเหลือเต็มที่

บางคนดูเป็นผู้ใหญ่ แต่อารมณ์เสียง่าย บางคนดูเป็นเด็ก แต่คุมกิริยาได้ดี

ข้อคิดสอนใจ

บางคนดูเป็นมิตร แต่คิดเฉือนใจ บางคนดูเป็นภัย แต่ได้ใจทุกที

บางคนดูได้หลายที ดูได้หลายเรื่อง… แต่อาจไม่ใช่ที่เห็น บางคนดูที่เป็นจริง… ฟังในเรื่องที่ไม่ได้พูด

บางคนดูเหมือนเหมือนจะช่วยคุณเต็มที่ พยายามหยิบยื่นทุกสิ่งที่มี เพื่อช่วยคุณแต่ทุกสิ่งไม่ใช่อย่างที่ตาเห็น

บางคนดูใจดีแต่ไม่เคย “เสียสละ” บางคนดูใจร้ายแต่มีอะไร “พึ่งได้เสมอ”

มีคนอยู่ 2 ประเภท ที่ควรยกย่อง

– หญิงสาวที่ยอมกรำทุกข์ ทั้งๆที่สามารถตีจากในวันที่ชายหนุ่มหมดตัว

– ชายหนุ่มที่ยอมซื่อสัตย์ แม้จะมีโอกาสนอกใจภรรยา ในวันที่ฐานะมั่นคง

มีคนอยู่ 2 ประเภท ที่ควรถอยออกห่าง

– คนที่พอเห็นใครมีผลประโยชน์ด้วยก็วิ่งเข้ามา

– คนที่พอรู้ว่ากำลังตกที่นั่งลำบากก็หลบลี้หนีหาย

ข้อคิดสอนใจ

มีคนอยู่ 2 ประเภท ที่ควรปฎิเสธ

– เวลาทำงานไม่อิงคุณธรรม

– เวลาจัดการเรื่องราวไม่มีความจริงใจ

มีคนอยู่ 2 ประเภท ที่ต้องรับผิดชอบ

– คนที่ให้กำเนิดเรา

– คนที่เราให้กำเนิด

ขอขอบคุณข้อมูล ข่าวจันทรเจ้า

Back To Top