นิสัย 14 อย่างที่พ่อแม่สร้างให้ลูก แต่ไม่รู้ตัว


คนเรามักจะบ่มเพาะนิสัยของตัวเองลงไปยังลูกโดยไม่รู้ตัวดังนั้น ก่อนจะทำอะไร หยุดคิดซักนิด ว่าเมื่อก่อนคุณอย ากให้พ่อ-แม่ ทำแบบนี้กับคุณหรือไม่แล้วคุณอย ากได้การปฏิบัติแบบไหนจากท่าน?แล้วปฏิบัติแบบนั้นอย่างมีสติ

1. หากลูกของคุณ ” โกหก ” บ่อยอาจเป็นเพราะคุณ ” ลงโทษ ” เขามากเกินไป

2. หากลูกของคุณ ” ขาดความมั่นใจ ” ในตัวเองอาจเป็นเพราะคุณไม่เคยให้ ” กำลังใจเขา ”

3. หากลูกของคุณ ” ไม่ค่อยพูด ”อาจเป็นเพราะคุณ ” ไม่ค่อยได้พูดคุย ” กับเขานัก

4. หากลูกของคุณเป็นคน ” งก ” ตระหนี่อาจเป็นเพราะคุณไม่เคย ” แบ่งปัน ” อะไรให้เขา

5. หากลูกของคุณ ” ขี้ขลาด ”อาจเป็นเพราะคุณคอยแต่ ” ปกป้อง และ แก้ต่างให้ ”

6. หากลูกของคุณ ” ไม่ให้เกียรติผู้อื่น ”อาจเป็นเพราะคุณชอบ ” ขึ้นเสียง ” กับเขา

7. หากลูกของคุณ ” โกรธง่าย ” อยู่ตลอดเวลาอาจเป็นเพราะว่าคุณ ” ไม่เคยชื่นชม ” เขาเลย

8. หากลูกของคุณชอบ ” ลัก ขโมย ”อาจเป็นเพราะคุณไม่เคยสอนเขาให้รู้จักคำว่า ” ให้ ”

9. หากลูกของคุณ ” อันธพาล ” ชอบรั งแกคนอื่นอาจเป็นเพราะคุณแสดงความ ” รุน แรง ก้าวร้าว ” ให้เขาเห็น

10. หากลูกของคุณ ” อ่อนแอ ”อาจเป็นเพราะคุณชอบ ” ขู่ให้เขาห วาดก ลัว ”

11. หากลูกของคุณ ” ขี้อิจฉา ”อาจเป็นเพราะคุณ ” เพิกเฉย ไม่ใส่ใจ ” เขา

12. หากลูกคุณมัก ” สร้างความรำคาญใจ ” ต่อคุณอาจเป็นเพราะคุณ ” ไม่เคยกอด ” เขา

13. หากลูกของคุณ ” ไม่เชื่อฟัง ” คุณอาจเป็นเพราะคุณ ” เรียกร้อง ” มากเกินไปจากพวกเขา

14. หากลูกของคุณชอบ ” เก็บเนื้อเก็บตัว ”อาจเป็นเพราะคุณ ” ยุ่งแต่เรื่องของตัวเอง ” มากเกินไป

เห็นไหมว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ทุกปมที่เป็นอยู่ล้วนเกิดจากผลก ร ร มของการกระทำที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ ได้เคยทำไว้ทั้งสิ้น

ที่มา : ด็อกเตอร์ฏอริก อัลฮาบีบ

Back To Top