นิสัยฉลาด 5 ข้อ ที่แฝงอยู่ในคนทั่วไป


ความสามารถของคนเรามีมากมายหลายด้านที่แตกต่างกันออกไป แน่นอนว่าผู้ที่ฉลาดมากๆ

ก็จะมีข้อได้เปรียบที่ทำให้พวกเขาเรียนรู้ได้ไว และ 5 ข้อได้เปรียบที่เป็นนิสัยติดตัวของคนฉลาดก็มีดังต่อไปนี้

1. เป็นคนช่างสงสัย

คนฉลาดปฏิเสธที่จะเชื่อทุกอย่ างที่พวกเขาได้ยินหรืออ่ า นมา พวกเขามักจะตั้งคำถามถึงสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาได้เรียนรู้มาและลงมือ

ค้นหาคำตอบอีกด้านหนึ่ง พวกเขาจะใช้ทักษะด้านความคิดอย่ างการแสดงความคิดเห็นและการตีความ

นอกจากนี้พวกเขาสามารถจับผิดคำพูดโกหกและคิดคำนวณถึงสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่ างดี

คนที่ฉลาดมากๆ จะยึดติดกับความเชื่อของตนเองและยึดมั่นที่จะทำตามถึงสิ่งที่ตัวเองคิด

2. พวกเขาไม่มีบุคคลต้นแบบ

คนที่ฉลาดมากๆ มักไม่มีบุคคลต้นแบบหรือไอดอล พวกเขาอาจจะได้แรงบันดาลใจจากงานของคนอื่นๆ แต่พวกเขาก็รู้ว่าการทำงาน

หนักเป็นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเช่นกัน พวกเขาสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง แม้ว่าพวกเขาจะรู้คุณค่าของครูแต่พวก

เขาก็เห็นตัวเองเป็นกูรูด้วยเช่นกัน ด้วยสติปัญญาและความกระตือรือร้นทำ

ให้พวกเขามีความมั่นใจที่จะสามารถทำงานหนักและได้รับคำตอบที่พวกเขาแสวงหา

3. พวกเขาไม่เพียงแค่คิดแต่ลงมือทำ

คนที่ฉลาดมากรู้ว่าความคิดและไอเดียมีความหมายต่อพวกเขาเพียงเล็กน้อยถ้าพวกเขาไม่ลงมือทำ

ครึ่งหนึ่งของพวกเขาจะสนุกกับความคิดใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นและมีความแตกต่าง พวกเขามักคิดแผนการณ์เอาไว้

อย่ างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขา พวกเขาไม่เพียงแค่เรียนรู้แต่สามารถนำความรู้มาปรับใช้กับทุกๆ

สถานการณ์ได้ พวกเขาไม่กลัวที่จะแบ่งปันความรู้และความคิดของพวกเขากับคนอื่นๆ

4. พวกเขาแสวงหาความรู้

คนที่ฉลาดมากๆ มักไม่เคยพอ พวกเขาต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา พวกเขาไม่เพียงแต่กระหายความรู้ – แต่พวก

เขายังกระหายการผจญภัย พวกเขาพย าย ามที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งจากประสบการณ์

จริงของโลกที่อยู่รอบตัวพวกเขา คนที่ฉลาดมากมักมี

ความสุขและเพลิดเพลินในเวลาที่ได้สนทนากับคนที่ฉลาดคนอื่นๆ พวกเขามีเสน่ห์

มีความรู้ และไม่เคยยอมให้ตัวเองรู้แค่เพียงเนื้อหา พวกเขาเชื่อว่าความรู้คือพลัง

5. พวกเขาเห็นคุณค่าของความเงียบสงบ

มันอาจจะดูเหมือนว่าคนที่ฉลาดมากๆ จะต้องเรียนรู้และทำบางสิ่งอย่ างต่อเนื่อง แต่ความจริงแล้วก็คือ บางครั้งพวกเขาก็ต้องการ

เวลาพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิดใจของตนเอง พวกเขาเห็นคุณค่าของเวลาที่เงียบสงบ พวกเขาใช้เวลาในการอยู่คนเดียวบ่อย

ครั้งเพื่อใช้ความคิดในการวางแผน พวกเขารักตัวเองและรักความสงบอันเป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่ “ความสุข”

ที่จริงแล้วพวกเราทุกคนก็สามารถมีนิสัยแบบคนฉลาดตามที่กล่าวมาข้างต้น

เพียงแค่เปิดใจรับพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตอยู่เสมอ ไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกค่ะ

ที่มา : davidwolfe

Back To Top