การมี พี่ น้อง รักกันมันดีมาก ไม่มีใครสำคัญเท่าครอบครัว


ก็เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดดีๆ สำหรับใครที่มีพี่น้องไม่ว่าชีวิตจะยาก ลำบากแค่ไหน

คุณจะไม่ต้องต่อ สู้เพียงลำพัง เพราะคุณมีพี่น้องที่รักคุณมากมาย พี่น้องเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้คุณ ตอนเด็กๆเวลาทะ เลาะกับเพื่อนข้างบ้าน ถ้าทะ เลาะไม่ชนะก็จะโมโห เธอมีพี่สาวมั้ย เธอไม่มี

เรามี เธอมีพี่ชายมั้ย เธอไม่มี เรามี น้ำเสียงช่างเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเพื่อนข้างบ้านก็จะเถียงไม่ออกตอนนั้นอายุแค่ 4 ถึง 5 ขวบก็เข้าใจแล้วว่า

การมีพี่น้องเป็นสิ่งที่พวกลูกคนเดียวอิ จฉา เป็นความสุขที่พวกเขาไม่มีมีคนบอกว่า ชีวิตของคนเรามีพลังความแข็งแกร่ง 2 อย่ างที่ไม่ต้องการการตอบแทน

อย่ างแรกคือความรักของพ่อแม่ อีกอย่ างคือความสัมพันธ์ของพี่น้อง

ตอนเล็กๆ ที่บ้านย ากจ น พ่อแม่ยุ่งกับการทำนาดูแลบ้าน ไม่มีเวลาดูแลลูกๆ

ก็ได้พี่ชายพี่สาวเป็นคนช่วยรับผิ ดชอบดูแลน้องๆ ให้ พี่ชายก็เหมือนพ่อ

ทุ กครั้งที่ทะ เลาะกับเ ด็ ก คนอื่น แค่บอกว่า จะไปบอกพี่ชาย คนอื่นก็จะอิ จฉา

พี่สาวก็เหมือนแม่ เวลามีอะไรอร่อยๆ สนุกๆ ก็จะให้น้อง เวลาดื้ อแล้วโดนพ่อแม่ดุ

ก็ได้พี่สาวนี่แหละปลอบใจ

ตอนเด็กๆ ไม่เคยรู้เลยว่าอะไรคือความเหงา เพราะเวลาอยู่กับพี่ๆ น้องๆ มีเรื่องที่น่าสนใจให้ทำไม่จบสิ้ น ไปจับตั๊ กแ ตนในท้องนาด้วยกัน ไปจั บป ลาในแม่น้ำด้วยกัน

ไปปีนต้นไม้ด้วยกัน เล่นซ่ อนหากัน เล่น ขายของกัน โ ดดย างกัน

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความทรงจำที่สวยงามสมัย เด็ก พ่อแม่ไม่มีเงินให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ เสื้อผ้าก็ส่งต่อจากพี่ให้น้อง พี่ชายใส่ไม่ได้แล้วก็ให้พี่สาว พี่สาวใส่ไม่ได้แล้วก็ส่งต่อ

ให้น้องชายน้องชายใส่ไม่ได้แล้วก็ส่งต่อให้น้องสาวคนเล็ก ร่วมมือกัน ข โ มยกินขนมในบ้าน

แม่บอกแล้วว่านั่นเป็นขนมสำหรับเอาไปให้ญาติ แต่พอพ่อแม่ไม่อยู่พวกเราก็จะ ข โ มยกินกันคนละคำสองคำ

พอโตขึ้น น้องสาวแต่งงาน พอจัดงานแต่งเสร็จ ครอบครัวเจ้าสาวก็ต้องกลับ พี่ชายพูดกับน้องสาวว่า อยาก

พาเธอกลับบ้านด้วยจริงๆ น้ำเ สี ย งเต็มไปด้วยความกังวลและฝืนใจ จากนั้นก็บอกน้องเขยอีกว่า ถ้านายทำไม่ดีกับน้องสาวชั้น นายโ ดนแน่

พี่ชายเป็นหลักให้น้องสาวยึดได้ ชั่วชีวิต แค่มีพี่อยู่ อะไรก็ไม่ต้องกลัว ไม่ว่าอยู่ข้างนอกจะเจอเรื่องแ ย่แค่ไหน แค่กลับบ้านก็จะมีคนให้กำลังใจ

พ่อแม่อายุมากขึ้น สุข ภาพก็แ ย่ลงเรื่อยๆ น้องชายไปทำงานต่างถิ่น ไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ พี่ชายพี่สาวก็บอกว่า นายทำงานให้ดี ดูแลตัวเองดีๆ พ่อแม่พวกพี่ดูแลเอง

เพราะว่ามีพี่ๆ น้องๆ ช่วยกันรับผิดชอบดูแลพ่อแม่ จึงไม่ลำ บากเหมือนคนเป็นลูกคนเดียว เพราะงั้นคุณแค่ต้อง พยายาม ทำงาน หาเ งิน พ่อแม่ยังมีพี่ๆ ดูแล ไม่ต้องเป็นห่วง

มีพี่น้องเป็นเรื่องที่มีความสุขที่สุดบนโลกใบนี้

พวกเขาเหมือนเพื่อนที่โตมากับคุณ เหมือนพ่อแม่

ที่ช่วยดูแลปก ป้องคุณ แม้ว่าบางครั้งจะแ ย่ งขนม

แ ย่งเสื้อผ้า ทะ เลาะกับคุณ แต่ถ้าคุณมีปัญ หา

เขาจะทำทุ กอย่ างเพื่อช่วยคุณทันทีพี่น้อง

อยู่ด้วยกันไป ชั่ วชีวิต พึ่งพาได้ตลอดไป

เพราะว่าความสัม พันธ์ระหว่างพวกเรา มีมาตั้งแต่เกิด ไม่จำเป็นต้องบ่มเพาะเหมือนเพื่อนหรือแฟนไม่ต้องเลื อก

เหมือนเวลามีความรัก เป็นธรรมชาติที่โล หิ ตย่อมข้นกว่าน้ำการ มีพี่น้อง ทำให้รู้สึกปลอดภั ยไม่ต้องก ลัว

ถ้าวันนึงเมื่อพ่อแม่จากไป ไม่ต้องกลัวถ้าวันนึงชีวิตรักจะพั งทลาย ไม่ต้องกลัวถ้าวันนึงเพื่อนๆ จะเลิกคบ

ไม่ต้องกลัวถ้าวันนึงจะ ย ากจ นไม่เหลืออะไร อย่ างน้อยก็ยังมีพี่น้อง พวกเขาคือครอบครัวไป ชั่ ว ชีวิต

ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง เป็นความสัม พันธ์ ชั่ ว ชีวิต ไม่ว่าจะทะ เลาะกันยังไงก็หนีกันไม่พ้น ถึงแม้ว่าจะขั ดแย้ง แค่เอ่ยออกมาว่า พี่ ปัญ หาทุ กอย่ างก็เหมือนจะหมดไป

คนที่มีพี่น้อง จะกล้าที่จะใช้ชีวิตมากกว่า เหมือนใส่ชุดเกราะ ไม่ว่าชีวิตจะ ย ากลำ บากแค่ไหน ก็จะไม่ต้องต่อสู้โดยลำพัง เพราะมีพี่น้องที่รัก คนที่มีพี่น้องโ ช ค ดี

ได้รับการดูแลอย่ างดีที่สุดจากส วรรค์ ถ้าคุณมีพี่น้อง ต้องทะนุถนอมความสุขนี้ไว้ เพราะพวกเขาคือของขวัญที่มีค่าที่สุดที่พ่อแม่มอบให้คุณ

ขอบคุณบทความดีๆจาก pigdaily

Back To Top