ทุกข์เหมือนกัน แต่ต่างกันที่วิธีคิด


โปรดสังเกตดูให้ดีๆ ว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจในแต่ละวัน ไม่ใช่ การกระทำ ของคนอื่น แต่คือ ความคิด ของเราเอง

ที่ยังนำมาคิดปรุงแต่งต่อ เพราะฉะนั้น ในแต่ละปี จงทำชีวิตให้ ดีขึ้นเพราะในแต่ละวัน ชีวิตเรากำลัง สั้นลง

การอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การหยุดทำ ในเรื่องที่สำคัญ แต่มันคือการ หยุดทุกข์

ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ การวิจารณ์คนอื่นในทุกวันไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้น

ทุกข์เหมือนกัน แต่ต่างกันที่วิธีคิด

แต่การวิจารณ์ตัวเองทุกวันจะทำให้เราพัฒนาขึ้น การแก้กรรม ที่ดีที่สุดนั่นคือการแก้ไข ความคิด คำพูด

และ การกระทำ ของตนเอง การฝึกจิตใจอาจจะไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์ตลอดกาลแต่มันจะทำให้เรานั้น

เป็นทุกข์นานน้อยลง ปล่อย ได้เร็วมากแค่ไหน ก็สุขเร็วมากเท่านั้นสุข ได้เร็วมากแค่ไหน ก็ส่งผลดีต่อเรามากเท่านั้น

จำเอาไว้ว่า ความทุกข์ และ ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อทำให้เรา

ยอมแพ้แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อทำให้เรา เรียนรู้ ต้องขอบคุณคนที่ทำ ไม่ดี ที่ช่วยเป็นตัวอย่างที่ดี

ว่าอะไร ไม่ควรทำคนที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุด หรือฉลาดที่สุด

ทุกข์เหมือนกัน แต่ต่างกันที่วิธีคิด

แต่เป็นคนที่รู้จัก ปล่อยวาง และ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีต่างหาก ชีวิตสอนให้รู้จัก

ความไม่แน่นอนของชีวิต สอนให้รู้จักว่า มีความสุข ก็ต้องมีความทุกข์ สอนให้มีสติกับสิ่งที่ทำ

อยู่กับปัจจุบัน สอนให้รู้จักรอ เพราะไม่มีอะไรได้ดั่งใจทุกอย่าง

ขอขอบคุณข้อมูล  pentahugs

Back To Top