ที่สุดของคน คือการเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข


ที่สุดของคน คือเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข

1.ท่ามกลางกระแสโต้เถียงร้อนแรงแห่งโลกโซเชี่ยล คนที่สบายใจที่สุดคือคนที่อ่านแล้วไม่แสดงความเห็นเพิ่มความขัดแย้งใดๆเลย

2.ท่ามกลางกระแสกลุ้มใจกับการหาเงินเพื่อใช้หนี้ก้อนโตให้เร็วที่สุดคนที่ปลดหนี้ได้ก่อนใครๆคือคนที่หยุดสร้างหนี้ใหม่ขึ้นอีกต่างหาก

3.ท่ามกลางกระแสพัฒนาโครงข่ายสื่อสารให้รวดเร็วระดับ2G,3G.4G คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือ

คนที่ค่อยๆเลือกรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์และไม่ขาดการติดต่อกับครอบครัวเมื่อมีเหตุจำเป็น

หาใช่คนที่จมไปกับกองขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสาร

ที่สุดของคน คือเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข

4.ท่ามกลางคำคม-ข้อคิดที่สรรหามาแชร์กันจนนับไม่หวาดไหวบนโลกโซเชี่ยล คนที่ดำรงตนให้เป็นสุขอยู่ได้

คือคนที่เก็บคำคม-ข้อคิดบางอย่างที่เคยผ่านมาแล้วนำไม่กี่ข้อมาปรับใช้เข้ากับตัวเอง

มิใช่คนที่แสวงหาคำคม-ข้อคิดใหม่ๆที่ผ่านตาเข้ามาทุกวัน

5.ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์มากมายถึงข้อดีข้อเสียในตัวตนของเราคนที่ยืนยิ้มเชิดหน้าในสิ่งที่ถูกต้อง

แห่งตัวตนอยู่ได้คือคนที่ไม่สนใจกับเสียงวิจารณ์ที่ไม่รู้จริงมิใช่คนที่พยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอย่างเหน็ดเหนื่อย

ที่สุดของคน คือเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข

6.ท่ามกลางกระแสการแข่งขันเล่าเรียนสะสมปริญญาเพื่อแสวงหาความก้าวหน้าทางการงานและอยู่ดี กินดี

คนที่เอาตัวรอดกับภาวะเศรษฐกิจขาลงได้ดีส่วนหนึ่งคือคนที่มีปฏิภาณไหวพริบ รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา

เข้าใจในโลกธรรมและยอมรับทุกความเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันมากกว่า

7.เสื้อสวยที่ติดยศถาบรรดาศักดิ์สูงสุด ย่อมติดภาระหน้าที่รับผิดชอบจนหมด อิสรภาพแห่งการใช้ชีวิต

คนที่ยิ้มกว้างอย่างมีความสุขที่สุดหลายคน จึงแค่ใส่เสื้อเก่าๆที่ปราศจากตำแหน่งหรือหัวโขน

หรือบางคนยิ่งมีความสุขกว่าใครๆแม้ถอดเสื้ออยู่ก็มาก

8.ทุกข์ที่สาหัสในหมวดของความยากจนก็คือ ทุกข์เพราะไม่เท่าหลายคนผ่านทุกข์เพราะไม่มีมาได้ด้วยความขยัน

แถมผ่านด่านทุกข์ที่ไม่พอมาด้วยอดออม แต่ต้องมาติดกับดักเพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น

ว่ามีมากกว่าหยุดเปรียบเทียบชีวิตหลุดบ่วงทุกข์อย่างมหัศจรรย์

9.คนปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นคือคนที่เข้าใจว่า ต้องรู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่งมิใช่บังคับจิต

ให้หยุดฟุ้งซ่านเพราะทันทีที่รู้ทันความรู้เท่าทันจะหยุดสภาวะทุกข์ โลภ โกรธ หลงได้ทันทีนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูล คุณเสก มดงาน บ้านรอยยิ้ม

Back To Top