ท บ ท ว น สิ ท ธิ เ ร า ไ ม่ ทิ้ ง กั น


  กระทรวงการคลัง เผยหลักฐานใช้ยื่นขอทบทวนสิทธิ www.เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยาช่วงโควิด 19 ต้องใช้อะไรบ้าง แนะวิธีตรวจสอบ หากบ้านและที่ทำงานคนละจังหวัด ต้องทำอย่างไร

 

เราไม่ทิ้งกัน
ภาพจาก สำนักข่าว INN

วันที่ 20 เมษายน 2563 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนยื่นขอทบทวนสิทธิ มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 20 เมษายน

โดยนายลวรณ เปิดเผยว่า ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองมีทั้งสิ้นราว 10 ล้านคน เนื่องจากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นเกษตรกร และเป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งหลังเปิดให้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิเงินเยียวยา โควิด 19 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้า จนถึงตอนเที่ยงที่ผ่านมา พบว่ามีคนลงทะเบียนแล้วประมาณ 7.4 แสนคน

สำหรับวิธีการลงพื้นที่ตรวจสอบ จะเป็นการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบยังที่ทำงานของผู้ขอทบทวนสิทธิ โดยผู้ขอทบทวนสิทธิจะต้องยื่นเอกสารยืนยันเป็นรูปถ่าย 3 รูป ได้แก่ รูปถ่ายตัวเอง, รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจริง และรูปถ่ายการทำงาน เช่น รูปถ่ายหน้าร้าน

ทั้งนี้ หากผู้ขอทบทวนสิทธิมีบ้านอยู่ต่างจังหวัด แต่ที่ทำงานอยู่กรุงเทพฯ และตอนนี้ที่ทำงานปิดให้บริการ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงพื้นที่ตรวจสอบที่ทำงานได้ ก็จะเปลี่ยนเป็นการไปตรวจสอบที่บ้านแทน โดยจะอนุโลมให้สามารถใช้รูปถ่ายเก่าที่เคยถ่ายในที่ทำงานมาใช้ประกอบเป็นหลักฐานแทนได้ หรือสามารถใช้เอกสารอื่นได้เช่นกัน อาทิ สัญญาเช่าที่เคยถ่ายรูปเก็บไว้ มายื่นเป็นหลักฐานว่ามีการเช่าแผง เช่าร้าน หรือเช่าพื้นที่ในการทำงานจริง หรือใบเสร็จการจ่ายค่าน้ำ-ไฟ ก็สามารถทำได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เฟซบุ๊ก Newtv18

Back To Top