“ถ้าใช่ มันจะไม่เหนื่อย ถ้าเหนื่อย มันจะไม่ใช่”

 

ถ้ามันใช่มันจะไม่เหนื่อย ถ้ามันเหนื่อยมันจะไม่ใช่

ถ้าเราค้นพบว่าตัวเรานั้นชอบอะไร

แล้วได้ลงมือทำในสิ่งนั้น

เราจะค้นพบว่ามันมีความสุขทุกวัน

หลายคนที่ค้นพบว่าชอบอะไรแล้วลงมือทำสิ่งนั้น

เขาจะพบว่าความสุขนั้นไม่ได้อยู่แค่ที่ปลายทางแต่อยู่ระหว่างทางด้วย

ลองมองดูสิ่งที่เราทำอยู่วันนี้มันเหนื่อยหรือมันทุกข์หรือเปล่า

แต่ต้องแยกให้ออกว่าทุกข์เพราะสิ่งที่เราทำได้

หรือทุกข์เพราะสิ่งที่เราทำไม่ได้หรือเปล่า

ยกตัวอย่างเช่น เราทุกข์ เพราะอากาศมันร้อน

เราทุกข์เพราะรถติด ทุกข์เหล่านี้เรียกว่า ‘ทุกข์ที่เราแก้ไขไม่ได้’

ทุกข์ไปมากแค่ไหนก็แก้ไขไม่ได้

ดังนั้นแล้ว เราต้องทำใจยอมรับแล้วอยู่อย่างมีความสุขให้ได้

ด้วยการลองมองหาข้อดีในข้อเสียเหล่านี้เราอาจจะมีความสุขก็ได้

เช่น รถติดมากๆ ข้อดีของมัน คือ เราได้อยู่กับคนที่เรารักนานขึ้น เป็นต้น

ถ้าเราได้อยู่กับสิ่งที่เรารัก…เราจะอยู่ได้นาน

ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารัก…เราจะทำได้ดี

ดังนั้น แล้วถ้าเรารู้แล้วว่าเรารักสิ่งใด

ลองถามตัวเองว่าเราได้ลงมือเริ่มทำสิ่งนั้นแล้วหรือยัง

เพราะถ้าเรายังต้องทำในสิ่งที่เราไม่ชอบ สิ่งที่เราทุกข์

เราจะกลายเป็นคนที่ทุกข์ทุกวัน…

เครดิต ธรรมทาน

Back To Top