ข้อแตกต่างระหว่าง คนมั่นใจในตัวเอง กับ คนหลงตัวเอง


ข้อแตกต่างระหว่าง คนมั่นใจในตัวเอง กับ คนหลงตัวเอง

1.คนมั่นใจในตัวเอง : รู้มาก แต่พูดน้อยเท่าที่จำเป็น

คนหลงตัวเอง : รู้น้อย แต่ชอบคุยโม้โอ้อวดเพื่อกลบเกลื่อนความไร้สามารถในเรื่องอื่นๆ

2.คนมั่นใจในตัวเอง : เห็นความดีและความสามารถทั้งของตัวเองและผู้อื่น พูดชื่นชมคนอื่นทั้งต่อหน้าลับหลัง

คนหลงตัวเอง : ชอบนินทาผู้อื่น หยิบยกความผิดของคนอื่นมาบดบังความผิดของตนเอง

3.คนมั่นใจในตัวเอง : เห็นความบกพร่องของตนเอง และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข

ต่างกันเพียงนิดเดียว “คนมั่นใจในตัวเอง กับ คนหลงตัวเอง”

คนหลงตัวเอง : มองข้ามความบกพร่องของตัวเอง แต่เชี่ยวชาญในการจับผิดเรื่องของคนอื่น

4.คนมั่นใจในตัวเอง : มีความเห็นอกเห็นใจคนที่ด้อยกว่า อย ากช่วยเหลือ

คนหลงตัวเอง : ถนัดในการซ้ำเติมความผิดของผู้อื่น ชอบเอาปมด้อยคนอื่นมาล้อเลียน

5.คนมั่นใจในตัวเอง : มีความยินดีกับผู้อื่น เมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จก็ชื่นชมยินดี

คนหลงตัวเอง : ช่างอิจฉา เห็นคนอื่นได้ดีแล้วตัวเองเจ็บปวด

6.คนมั่นใจในตัวเอง : อ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ ให้เกียรติผู้อื่น

คนหลงตัวเอง : มักก้าวร้าว หยิ่งยโส พูดจาไม่รักษาน้ำใจคน

ต่างกันเพียงนิดเดียว “คนมั่นใจในตัวเอง กับ คนหลงตัวเอง”

7.คนมั่นใจในตัวเอง : อยากเรียนรู้จากคนอื่นในเรื่องที่ตนเองยังไม่รู้ เปิดใจรับฟัง

คนหลงตัวเอง : ชอบทำตัวเหนือกว่าคนอื่น รับไม่ได้ว่าคนอื่นเก่งกว่าเราในบางเรื่อง

8.คนมั่นใจในตัวเอง : จะแก้ไขปัญหาอย่ างสันติและสร้างสรรค์

คนหลงตัวเอง : มักใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

9.คนมั่นใจในตัวเอง : มีความเสียสละ คิดถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก

คนหลงตัวเอง : เห็นแก่ตัว ชอบเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อมีโอกาส

ต่างกันเพียงนิดเดียว “คนมั่นใจในตัวเอง กับ คนหลงตัวเอง”

10.คนมั่นใจในตัวเอง : เป็นแหล่งกำเนิดของความสุขแก่ผู้ใกล้ชิด พูดแต่เรื่องราวที่ดีฟังแล้วมีความสุข

คนหลงตัวเอง : เป็นมลพิษของคนรอบข้าง ใครอยู่ใกล้มักอึดอัด รำคาญ ได้ยินแต่เรื่องไม่ดี

11.คนมั่นใจในตัวเอง : มีรัศมีแห่งความเมตตา

คนหลงตัวเอง : มีรังสีแห่งความริศยา

คนที่มีดีในตัวเอง มีความมั่นใจในตัวเอง คนที่มีความสุขในชีวิต จะไม่รู้สึกแย่เมื่อเจอคนเก่งกว่า เขารู้ว่าคนเราเก่งคนละด้าน

มีความสามารถแตกต่างหลากหลาย ทุกคนมีจุดเด่นของตัวเอง มีคุณค่าในตัวเองและมีความสามารถในตัวเอง

ถ้าจะให้หมอมาฉาบปูน แล้วให้ช่างปูนไปรักษาคน ก็คงย ากที่จะทำใด้เพราะทุกคนมีความสามารถ

และประสบการณ์แตกต่างกัน ซึ่ง บางคนการรู้สึกว่าตัวเองแย่ เลยต้องคอยหา “ข้อลบ” ของคนอื่น

เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเอง “เหนือกว่า”หรือ เห็นใครเก่งกว่า ดีกว่า เป็นไม่ได้ ต้องดิสเครดิต

ต้องคอยพูดให้คนอื่นดูแย่กว่าตนไปตลอดเวลา บางครั้งเขาพูดแล้วดูเหมือนมั่นใจในตัวเองมากว่า

ตัวเองเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ แท้จริงแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าตัวเองเก่งจริงหรือไม่ จนเข้าขั้นหลงตัวเอง

ขอขอบคุณข้อมูล verrysmilejung อ่านเพิ่มเติมดูข่าวต้นฉบับ http://verrysmilejung.com

Back To Top