ตอนนี้ยังไม่สาย 5 วิธีเก็บเงินแบบมนุษย์เงินเดือน มีน้อยมีมากก็ต้องเก็บ


1. กำหนดเป้าหมาย

ไม่ว่าเราจะทำอะไร การกำหนดเป้าหมาย จะทำให้เราเห็นถึงความต้องการของตัวเองได้อย่ างชัดเจน

จะช่วยให้สามารถคาดคะเนระยะเวลาที่จะต้องเก็บออม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งทุกคนต่างมีเป้าหมาย

การเก็บเงินแตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าจะมีความต้องการแบบไหน ก็จะช่วยให้มีกำลังใจในการเก็บเงินตามแผนได้ดีขึ้น

2. เก็บก่อนใช้

ต้องเก็บเงินก่อนใช้ ไม่ใช่ใช้ก่อนเก็บ เหลือเก็บค่อยนำมาใช้ เหลือจ่ายค่อยนำมาเก็บ

ถือเป็นเคล็ดลับสู่การเริ่มต้นของเศรษฐีมากมายหลายคน สมมติมีเงินเดือน 15,000 บาท

ให้กันเงินไว้ 10% จากเงินเดือน คือ 1,500 บาท 1 ปี ก็จะมีเงินเก็บถึง 18,000 บาท

3. เปิดบัญชีเงินฝากประจำ

ถือเป็นตัวช่วยที่ดี ในการเก็บเงินในจำนวนเท่ากันทุกเดือน ตามระยะเวลาที่กำหนด

โดยเงินจำนวนนี้ไม่สามารถถอนออกก่อนกำหนดได้ เหมาะสำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่

เพราะจะได้ทั้งเงินออม และผลตอบแทนจากดอกเบี้ย

4. แบงก์ 50 บาท คือ เงินต้องห้ามใช้

เป็นวิธีที่เหล่าเศรษฐีใหม่หลายราย แนะนำถึงการเก็บแบงก์ 50 บาท ที่ได้มาทุกครั้งจะต้องห้ามใช้

นำไปเก็บใส่กล่อง หรือกระปุกทันที พร้อมกำหนดระยะเวลาการเก็บ อาจเป็น 6 เดือน หรือ 1 ปี

เมื่อถึงเวลานับ จะมีเงินมากขึ้นแบบคาดไม่ถึง แน่นอนว่าผลที่ได้ต้องเป็นที่น่าพอใจมากๆ

5. ทำบัญชีรายรับรายจ่าย

อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ สำหรับการเขียนข้อมูลทุกวันว่าใช้จ่ายอะไรไปบ้าง แต่ถ้าไม่ทำก็จะมองไม่เห็นภาพรวมของการใช้เงิน

ของแต่ละวันที่ใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งใดบ้าง ทั้งยังช่วยทำให้เห็นภาพรวมเหล่านั้น แล้วไปอุดช่องว่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น

ท้ายที่สุด ไม่ว่าช่วงปีใหม่จะเริ่มต้นทำอะไร การที่มีเงินออมไว้นั้น ถือเป็นหลักประกันไว้ใช้ในชีวิตย ามฉุกเฉินได้

ส่วนปัจจัยหลักที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นั้น คือการมีวินัยในการออม รวมทั้งการวางแผนการเงินที่ดี

จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ นับเป็นสิ่งที่ทำแล้วเห็นผลทันทีที่เริ่มเก็บเงิน.

ที่มา : thairath

Back To Top