เตือนสติ มือที่สาม ทำลายครอบครัวคนอื่น ฝากไว้ให้คิด

ผิดเมียหรือผัวชาวบ้านนั้น หลายๆ ท่านคงทราบกันดีว่า เป็นสิ่งไม่ดีและไม่ควรทำ นับว่าเป็นการผิดศีลธรรม อย่ๅงร้ๅยแรงผลกรรม ของผู้ที่ลัก ลอบผิดผัวผิดเมียชาวบ้าน เพื่อเป็นการเตือนสติให้ผู้ที่กำลังจะหลงผิดหรือผู้ที่หลงผิดไปแล้วให้กลับตัว กลับใจซะนะ

1. พรากจากคนที่รักจริงความหลอก ลวง ไร้ซึ่งความจริงใจ มิใช่เพียงแค่ภรรยา-สามี หรือลูกๆ แค่นั้น ที่ถอยห่าง คนที่จริงใจกับคนผู้นี้ก็ไม่มีอีกแล้วเหมือนกันจะต้องทน ทุกข์กับความเหงาโดดเดี่ยว แม้ในช่วงที่ต้องการคนดูแล ก็จะมองไม่เห็นใครสักคน

2. โ ร ค ภั ย มาเยือนแบบไม่รู้ตัวแน่นอนว่าการมักมากใน ก าม ของคนผู้นี้ อาจทำให้มีเปอร์เซนต์ในการเสี่ ย งติ ดต่ อโ ร คเกี่ยวกับเ พ ศ และอาจจะมีโ ร คที่เกี่ยวกับความเ ค รี ย ดด้วยนั่นก็เพราะต้องคอยปิดบังสามีหรือภ ร รย าของคุณ และคนรอบข้างไม่ให้รู้เรื่องเช่นนี้

3. ชีวิตไม่ก้าวหน้า ถดถอยในตอนที่คนผู้นี้มีปัญหา จะไร้ซึ่งคนยื่นมือเข้ามาช่วย หรือแ ย่กว่านั้นอาจโ ด น ห ล อ กเงินแล้วห นีหายพูดอะไรก็ไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่มีคนนับถือ หน้าที่การงานก็จะดิ่งลงเ ห ว เจ้านายหรือลูกน้อง ก็จะหมดศ รั ทธ าไปเลย

4. มีลูก ลูกก็ไม่รักคุณเมื่อลูกของคุณทราบเรื่อง และแน่นอนว่าเขาจะรับไม่ได้ ไม่เชื่อฟังคุณ และอาจกลายเป็นคนที่ มีปัญหา ส ร้ า ง ปั ญ ห า ให้แ ก่ผู้อื่นอยู่เรื่อยๆ

5. เสียความดีและเกียรติย ศ ของตนเองที่สะสมมาตลอดชีวิต เพื่อสิ่งนี้หรือไม่เชื่อว่าทุกคนคงตระหนักได้ถึงผลที่จะตามมานั้น ร้ า ย แ ร ง ขนาดไหน คุณพร้อมที่จะเสี่ ยงกับผลที่ตามมาไหมล่ะขอยินดีกับท่านที่ไม่เคยคิดนอกใจคนรักของตน แต่ผู้ที่คิดหรือผู้ที่ทำไปแล้ว ปรับเปลี่ยนตนเองใหม่ได้ หากยังไม่สายเกินไป

ที่มา : san-sabai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top