ชีวิตคน ไม่มีหรอกที่ไม่ทุกข์ ไม่มีงานใดที่ทำแล้วไม่เหนื่อย


ชีวิตคน ไม่มีหรอกที่ไม่ทุกข์ เมื่อใดที่เจอความทุกข์ กัดฟันทนเอาเดี๋ยวมันก็ผ่านไป

ทุกข์สิ้นสุขย่อมเกิดไม่มีงานใดที่ทำแล้วไม่เหนื่อย เมื่อใดที่เหนื่อยก็หาเวลาพัก

พักแล้วก็หายเหนื่อยเพราะทุกข์จึงเรียกว่าชีวิต เพราะเหนื่อยคุณค่าจึงเกิดขึ้นวันใด

ตายจากโลกนี้ไปมีเงินมากเพียงใด ก็เอาไปด้วยไม่ได้มีรถหรูเพียงใด ก็ขับไปด้วยไม่ได้

ชีวิตคน ไม่มีหรอกที่ไม่ทุกข์ ไม่มีงานใดที่ทำแล้วไม่เหนื่อย

ตำแหน่งสูงส่งเพียงใด ก็เอาไปเบ่งในยมโลกไม่ได้ใช้กายนี้เป็นเนื้อนาบุญ สร้างบุญสร้างคุณธรรม

ถนอมกายนี้ไว้สร้างคุณ อะไหล่หายาก ต่อให้มีเงินก็ใช่ว่าจะหามาเปลี่ยนใหม่ได้โลกนี้มีสองสิ่งที่ยากมาก

ไปสวรรค์ที่ว่าย าก พึ่งพาคนอื่นกลับยากยิ่งกว่าโลกนี้มีสองสิ่งที่ขมขื่นมากยาสมุนไพรที่ว่าขม

ไม่มีเงินกลับขมขื่นมากยิ่งกว่า โลกนี้มีสองสิ่งที่อันตรายมาก สังคมที่ว่าอันตราย

ใจคนกลับอันตรายมากยิ่งกว่าโลกนี้มีสองสิ่งที่บางมาก เช็คธนาคารที่ว่าบาง น้ำใจคนกลับบางมากยิ่งกว่าจิตใจดี

อะไรก็ดีตามจิตใจดี มนุษย์สัมพันธ์ย่อมดีตามอย่าปล่อยให้นิสัยใหญ่กว่าความสามารถยิ่งมากความสามารถ นิสัยเลวๆควรยิ่งน้อยตาม

ชีวิตคน ไม่มีหรอกที่ไม่ทุกข์ ไม่มีงานใดที่ทำแล้วไม่เหนื่อย

คนที่จิตใจดี ย่อมจัดการเรื่องราวได้ดี ถึงจะเด็ดบัวก็ไม่ช้ำ ถึงจะกวนน้ำก็ไม่ขุ่นจิตใจดี

คือทรัพย์ติดตัวที่ใช้ไม่มีวันหมดการมีชีวิตอยู่คือกำไร หาเงินได้เท่าไหร่ก็เหมือนการเล่นเกมส์สุขภาพดีคือจุดหมาย

ความสุขในชีวิตคือเส้นชัยเพราะหลังจากนี้ร้อยปี เธอนอนในที่ของเธอ ฉันนอนในที่ของฉัน

คำดีหวานหูสักเพียงใด ก็สื่อสารให้เธอฟังอีกต่อไปไม่ได้ เพราะเราต่างคนต่างหลับไหล นานแสนนาน

เคารพผู้มีพระคุณ ถนอมคนที่คอยค้ำจุน เพราะเวลาของเขาและเธอ ยิ่งมายิ่งน้อย ทุกครั้งที่ฉีกปฏิทินทิ้ง

อายุของเธอเท่านั้นที่เพิ่มขึ้น แต่เวลาของเธอกลับลดลงอย่ าแก่งแย่ง อย่าใช้วาจาเฉือดเฉือน

เพราะคำพูดเหมือนดาบแทงเขาวันนี้ได้วันหน้าจะย้อนกลับ แรงเหวี่ยงแห่งกรรมไม่เคยบังเอิญ

ใช้ความเข้าใจโอบอุ้มคนรอบกาย ใช้ความรักหลอมละลายความแค้นเคืองในใจเธอฉันพบเจอกันได้เพราะบุญสัมพันธ์

ชีวิตคน ไม่มีหรอกที่ไม่ทุกข์ ไม่มีงานใดที่ทำแล้วไม่เหนื่อย

ขอขอบคุณข้อมูล verrysmilejung

Back To Top