จำไว้นะ อย่าให้โอกาสใครเกิน 2 ครั้ง


โอกาส มันก็เหมือนอากาศ สำคัญมากก็จริง

คนเห็นค่าเท่านั้นจึงจะเห็นว่าโอกาสนั้นสำคัญบางคนเขาผิดแค่ไหนก็ยังให้โอกาส

สุดท้ายเขาก็ไม่เห็นคุณค่า เราก็กลายเป็นของต าย สุดท้ายก็ให้อภัยอยู่ดี

ฉะนั้นอย่าไปโทษเขาว่าไม่เห็นค่า ตัวเราเองต่างหาก วันนี้เห็นค่าในตัวเองหรือยังคนที่เขาเห็นค่าเราจริงๆ

เขาจะไม่ยอม ทำความผิดนั้นซ้ำๆ เพราะมันทำให้ คนรักไร้ซึ่งความสุข คนที่เห็นค่าเราจริง

เขาต้องเห็นความสำคัญในโอกาส ว่าความผิดนั้นจะไม่กระทำให้มันเกิดขึ้นอีกคุยให้จบมันเจ็บแบบเด็ดขาด

ดีกว่าคุยไม่ขาดไม่จบแล้วโคตรเจ็บ ไม่ต้องไปโทษเขา โทษใจเราไม่เข้มแข็งพอ กลัวการอยู่คนเดียว

กลัวต้องเลี้ยงลูกคนเดียว กลัวไม่มีใคร กลัวสังคมจะว่าเอาแล้วตอนนี้ที่ยังมีเขา

ความรู้สึกต่างกันไหมกับการอยู่เพียงคนเดียว ถามใจตัวเองดู ถ้ามีสุขก็อยู่ไป ถ้าไม่ไหวก็จงเดินออกมา

เราเกิดมาคนเดียว เติบโตคนเดียว ทำไมตอนนี้จะอยู่คนเดียวไม่ได้

แค่ไม่ชินสักพักเดี๋ยวมันก็ชินมีแล้วไม่ดีสู้ไม่มีมันดีกว่า เดินออกมาเพื่อสร้างคุณค่าในตัวเอง

ดีกว่ายอมเป็นของตายที่ยังหายใจ สำหรับใครที่ไร้ซึ่งราคา

ที่มา :  khaothai.online

Back To Top