จงอย่ามีชีวิตอยู่เพื่อให้ถูกใจคนอื่น (เขียนไว้ดีมาก)


การใช้ชีวิตของคนเราในสังคมปัจจุบันนี้ จำเป็นที่จะต้องมีคนรู้จัก คนรอบข้าง ไม่มีใครที่จะสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้บนโลกใบนี้ สิ่ง

ต่างๆทำให้ตัวเราไม่มีความพึงพอใจตัวเอง เห็นคนอื่นเขามีข้อดีกว่า

เห็นคนอื่นเขามีมากกว่า เราก็อย า กจะเป็นแบบเขา อย า กที่จะใช้ชีวิตให้คนอื่นเขาถูกใจกับตัวเรา

การใช้ชีวิตเป็นเหมือนกับการเดินบนเส้นทางแห่งหนึ่ ง ที่แต่ละคนมักจะมีเส้นทางเป็นของตัวเอง

ไม่มีใครจะมีความคิดเหมือนกันกับเรา เดินบนเส้นทางเดียวกับเรา

เขาว่ากันว่า…ของมีค่าหากอยู่กับคนที่ไม่รู้คุณค่า ของสิ่งนั้นก็อาจจะไร้ค่า

ลูกน้องบางคนมีคุณค่า แต่เจ้านายกลับไม่เห็นค่า ลูกน้องคนนั้นก็ดูไร้ค่าในสายตา

หากเราเป็นคนที่มีคุณค่า แต่คนอื่นๆเขาไม่เห็นค่า ก็จงอย่ าไปเสียใจ ขอให้เราจำเอาไว้ว่าไม่ว่าจะมีใครเห็นค่าในตัวเราหรือไม่ก็ตาม

แต่ตัวเรานั้นก็ยังมีคุณค่าเท่าเดิม จงภูมิใจในคุณค่าของตัวเอง และทำในสิ่งที่ดีต่อไป คนร้อยคนมองเราคนเดียวไม่เหมือนกันหรอก

อย่ าไปพย าย ามที่จะใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่นเขา จนลืมไปว่าเราควรที่จะมองตัวเราเองยังไง ไม่มีใครจะมีเวลามองดูเราได้นานหรอก

สิ่งที่เขาแสดงกับเราเป็นเพียง แค่ช่วงเวลาหนึ่ งก็เท่านั้น

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไม่ควรเอาความสุขของตัวเองที่มีไปฝากไว้กับสายตาของคนอื่น

ไม่มีใครที่จะสามารถอยู่กับเราไปได้ทั้งชีวิต มีแต่ตัวเราเองเท่านั้นที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต

อย่ ายึดติดกับสายตาของคนอื่น อย่ าสับสนกับคำพูดของใคร ชีวิตนี้เป็นของเรา เราสามารถเลือกกำหนดเองได้

อย่ าพย าย ามวิ่งตามใครจนรู้สึกว่าตัวเราเองดูไร้ค่า ถ้าหากเรารักตัวเองอย่ าฝืนอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ตัวเรา

อย่ าพย าย ามเป็นเหมือนใครที่คุณจะต้องฝืนตัวเอง

อย่ า เสี ย ส ล ะความสุขของคุณเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุข เพื่อทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจ ให้เราใช้ชีวิตของเราและทำให้ตัวเองมี

ความสุข ตัดคนบางคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องออกไปจากชีวิต แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะมีเวลามากขึ้น

ที่จะทำเพื่อตัวเอง รักตัวเองให้มาก ไม่ต้องเก็บเรื่องใครมาใส่ไว้ในใจ

เพราะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครรักเราห่วงใยเราได้เท่ากับตัวเราเอง

ที่มา : postsod

Back To Top