จงทำตัวดั่งต้นหญ้าน้อย ต่อให้ถูกเหยียบย่ำ แต่ก็ยังฮึดสู้มีชีวิตต่อได้


1 หาใช่บ่อไม่มีน้ำ เป็นเพราะขุด ไม่ลึกพอหาใช่ความสำเร็จเกิดขึ้นช้า เป็นเพราะเลิกราเร็วไป

คนล้มเหลวชินกับคำว่า “เป็นไปไม่ได้หรอก” คนสำเร็จเลือกที่จะ “ยืนหยัด”

สู้ต่อไปความสำเร็จไม่ได้เกิดจากปาฏิหาริย์ แต่เกิดจากการปฏิบัติ

จงทำตัวดั่งต้นหญ้าน้อย ต่อให้ถูกเหยียบย่ำ แต่ก็ยังฮึดสู้มีชีวิต่อได้

2 ยามใดที่เผชิญ กับอุปสรรค จงทำตัวเหมือนดั่งต้นไม้ใหญ่แม้จะถูกตัด ก็ยังงอกกิ่งก้านขึ้นใหม่ได้

และจงทำตัวเหมือนดั่งต้นหญ้าน้อยต่อให้ถูกเหยียบย่ำ แต่ก็ยังฮึดสู้ มีชีวิตอยู่แม้ล้มไม่เป็นท่า

3 เมื่อใดที่ไม่สามารถเสพสุข ก็จงกล้าที่จะทุกข์เมื่อใดที่ไม่สามารถ

กรำทุกข์ได้ ก็จงใช้ความอดทนเมื่อใดที่ไม่สามารถ อดทนได้ ก็จงทำใจยอมรับ

จงทำตัวดั่งต้นหญ้าน้อย ต่อให้ถูกเหยียบย่ำ แต่ก็ยังฮึดสู้มีชีวิต่อได้

4 อย่าตัดสินใจทำอะไรในเวลาที่สะเทือนใจ อย่าพูดอะไรในเวลาที่โมโห อย่าสัญญาอะไรในเวลาที่ดีใจ

อย่าเลือกอะไรในเวลาที่โศกเศร้า เพราะอารมณ์ในขณะนั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่ปกติ

หากตัดสินใจในเวลานั้นอาจทำให้เสียใจไปตลอดชีวิต

ขอขอบคุณแหล่งที่มา 108resources

Back To Top