คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ขอแค่เป็นคู่ชีวิตที่เข้าใจกันก็พอ


คู่ชีวิตกับคู่รักต่างกัน คู่ชีวิต หมายถึงคนอยู่กับคุณ ไม่ว่ายามทุกข์ ยามสุข แต่คู่รัก

หมายถึง คนที่จะอยู่กับคุณ ในเวลาที่มีความสุขเท่านั้น แต่เมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมา

เขาอาจจะทิ้งคุณไปหาความรักใหม่ แต่คู่ชีวิตจะอยู่กับคุณ คอยแก้ปัญหาให้คุณ อยู่เป็นเพื่อน

อยู่เป็นที่พักใจ ไม่ว่าคุณจะเจออะไรร้ายๆมาแค่ไหนก็ตาม อย่าเลือก คนที่คุณต้องเหนื่อยเพื่อเขาตลอด

แต่จงเลือกอยู่กับคนที่พร้อมจะเหนื่อย ลำบาก สุข และทุกข์ ไปพร้อมคุณ อยู่เป็นความรัก ในฐานะคู่ชีวิต

คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอก

แม้นมีวาสนา ขอแค่บ้านแสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคง หากแต่แข็งแรงอบอุ่นด้วยความรักใคร่กลมเกลียว

ไม่หวังบ้านสวยงามเลิศหรู หากแต่งามหมดจรดด้วยจิตใจของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกัน

ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรรค์ หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเป็นมิตร

ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ไม่หวังว่าต้องดีที่สุด หากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกัน ไม่หวังว่าสวย หล่อลากดิน

หากแต่เดินไปด้วยกันแล้วส่งเสริม ไม่หวังเป็นช้างเท้าหน้า เท้าหลัง

หากแต่เดินเคียงกันไปในทุกวันดี ร้ายด้วยรอยยิ้มขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้

ไม่หวังงานที่มีหน้ามีตาอวดใครๆ หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดี ไม่หวังรายได้มหาศาล

คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอก

หากแต่สมความสามารถติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้ สำคัญคือไม่มีหนี้สินจากสินทรัพย์เสื่อมราคา

เพื่อรักษาหน้าตาในสังคมขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุขภาพดี ไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จ

เป็นตำนาน หากแต่มีสุขภาพที่ดีตามวัย ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทรมาน ตัวเองและคนรอบข้าง

ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบรอรับมรดกสมบัติเอาหน้า หากแต่ลูกหลานรักรู้คุณน้อมรับมรดก

แห่ง วาสนา ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่าขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม ไม่หวังยัดเยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกด้าน

คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอก

หากแต่มีปัญญาเอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัย หากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน

รู้กาลเทศะ มีมารยาท จนใครๆ ที่ได้รู้จักเมตตาเอ็นดูและสำคัญ คือ มีปัญญาแยกแยะชั่วดี

อย่าให้ใครด่ามาถึงพ่อแม่ว่า ไม่สั่งสอน สุดท้ายหากยังเหลือวาสนา ไม่หวังงาน ศพ แห่งเกียรติยศ

หากแต่ลมหายใจสุดท้ายที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลานร่ำลา ตั้งจิตอธิษฐาน จะทำให้ได้ดั่งหวัง

ด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พยานในมุ่งมั่นมิใช่ดลบันดาล ตั้งใจกราบพระผู้ปฏิบัติดี

เพื่อชี้แนะเข็มทิศทางไปสู่ วาสนา มิหวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษคุณพระ

บทสรุปแห่งมี หรือ ไม่มี วาสนา นั้นไซร้ เราทุกคนล้วน เลือกได้เองอย่างแท้จริง

ขอขอบคุณข้อมูล foryou2

Back To Top