คุณอาจมีแต่ไม่รู้ตัว 10 นิสัยของคนโลกส่วนตัวสูง


บางคนคิดว่าคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนกลัวสังคม แต่จริงๆแล้ว ไม่ใช่คนโลกส่วนตัวสูงแค่รับมือกับสถาณการณ์ทางสังคมได้

ไม่ดีเท่ากับคนเข้าสังคมbถ้าคุณมีโลกส่วนตัวสูง

เข้าสังคมไม่เก่งและรู้สึกแย่กับเรื่องพวกนี้ บทความนี้จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นลองมาดู

10 นิสัยของคนโลกส่วนตัวสูงที่คุณอาจไม่รู้ว่าคุณมี

1. คนโลกส่วนตัวสูงเป็นผู้ฟังที่ดี คนโลกส่วนตัวสูงฟังก่อนที่จะพูดพวกเขาจะสังเกตจากข้างนอก และเก็บรายละเอียดในใจก่อนที่พวกเขาจะพาตัวเองเข้าไปในวงสนทนา การได้เตรียมตัวจะช่วยให้พวกเขาเข้าไปพูดคุยได้อย่ างมั่นใจ ไม่ตะกุกตะกัก หรือพูดผิ ดๆถูกๆ

2. คนโลกส่วนตัวสูงชอบพึ่งพาตัวเอง คนโลกส่วนตัวสูงไม่ใช่คนที่ชอบพึ่งคนอื่นพวกเขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องงี่เง่าที่ต้องขอให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือในธุระของตัวเองตลอดเวลา ความเป็นอิสระทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนมีพลังเพราะพวกเขารู้ว่า สามารถจัดการปัญห าที่เข้ามาในชีวิตได้ด้วยตัวเอง

3. เวลาทำอะไรคนโลกส่วนตัวสูงจะตั้งใจมาก คนโลกส่วนตัวสูงจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พวกเขาชอบ พวกเขาสามารถมองเห็นบางสิ่งที่ไม่ถูกพูดออกมาซึ่งอาจมีความหมายซ่อนอยู่ เพราะพวกเขาเชื่อว่าคำพูดเป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของเรื่องราวต่างๆ พวกเขาสามารถมองลึกลงไปและเข้าใจได้มากกว่าคนอื่น

4. คนโลกส่วนตัวสูงนั้นเอาใจง่าย คนโลกส่วนตัวไม่ต้องการอะไรมากมายที่จะทำให้พวกเขามีความสุข พวกเขาชอบอยู่บ้านอ่ า นหนังสือดีๆสักเล่ม

หรือไม่ก็ขัดห้องน้ำมากกว่าการออกไปเที่ยวผั บบ าร์ ที่มีคนเยอะและเสียงดังสั่งเครื่องดื่มราคาแพง ความแต กต่างนี้ทำให้พวกเขาประหยัดเงินและสามารถพักผ่อนหลังจากวันที่แสนเคร่ งเครีย ด

5. คนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนช่างสังเกต คนโลกส่วนตัวสูงจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ไวเขาจะเป็นคนแรก ที่สังเกตเห็นทรงผมใหม่ของคุณ บ่อยครั้งที่เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานจะประทับใจกับความช่างสังเกตของพวกเขา

6. คนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนเรียนเก่ง คนโลกส่วนตัวสูงเชื่อว่าความรู้คือพลังพวกเขาจะให้ความสนใจอย่ างมากในสิ่งที่พวกเขาชอบ และอย ากเรียนรู้ทุกอย่ างเท่าที่จะทำได้ เพราะนิสัยทะเย อทะย า นจึงทำให้คนโลกส่วนตัวสูงมักจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่พวกเขาชอบ

7. คนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่ไว้ใจได้ คนโลกส่วนตัวสูงเก่งเรื่องเก็บความลั บพวกเขารู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเชื่อใจใครสักคน ดังนั้นพวกเขาจะไม่บอกเรื่องราวของคูรกับคนอื่น ถ้าคุณบอกเขาว่าเป็นความลั บนี่คือเห ตุผลที่ทำให้คนโลกส่วนตัวสูงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด

8. คนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนมุ่งมั่นในเป้าหมายของตัวเอง คนโลกส่วนตัวสูงมักจะมีแรงผลักดันในตัวเอง พวกเขาไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคนอื่นดังนั้นพลังงานชีวิตที่มีจึงเอาไปใช้ในการไล่ล่ าเป้าหมายของตัวเองเพราะแบบนี้จึงทำให้คนโลกส่วนตัวสูง เป็นคนที่ประสบความสำเร็จ

9. คนโลกส่วนตัวสูงเข้าใจอารมณ์ตัวเอง คนโลกส่วนตัวสูงเป็นนายของอารมณ์ตัวเองพวกเขาจะวิเคร าะห์อารมณ์จนกระทั่งเข้าใจว่า อะไรที่ทำให้พวกเขาคิดล บการคิดย้อนดูช่วยให้เข้าใจลึกซึ้งพอที่จะจัดการกับทัศนคติ ที่ไม่ถูกต้องที่จำกัดคิดของพวกเขา

10. คนโลกส่วนตัวสูงนั้นคุยเก่ง ถ้าหากคุณเปิดปากพวกเขาได้ คนโลกส่วนตัวสูงนั้นมีเรื่องคุยที่น่าสนใจมากมาย พวกเขาไม่ชอบการพูดคุยแบบตื่นเขิน แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่สนใจที่จะพูดคุยในประเด็ นที่ลึกซึ้ง คนโลกส่วนตัวสูงมักถูกมองว่าเป็นคนไม่ค่อยพูด แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ชอบสังคม

ที่มา : worldinside-me

Back To Top