ความสุขที่แท้จริงและเราสามารถกำหนดเองได้ แค่ทำสิ่งนี้


หากเราอย ากใช้ชีวิตอย่ างมีความสุขเรา

ไม่จำเป็นต้องไปขอความรักจากใครหรอกนะ

เพราะถ้าหากเขาเต็มใจจะให้จริงๆเขาจะให้

เราโดยที่เราไม่จำเป็นต้องขออะไรเลย

อย่ าลืมนะว่ากฎของความสุขคือการที่เราใช้

ชีวิตของเราตามปกติโดยที่ไม่ต้องไปขอร้อง

อ้อนวอนความรักจากใครอย่ าพย าย ามลดคุณค่าและความสุขของเราเอง

โดยการไปเรียกร้องขอความรักจากคนที่เขาไม่ได้

รู้สึกรักเราเลยนะ มันไม่โอเคเลยนะทุกวันนี้หากไม่มีใครที่รักเรา

ก็ขอแค่ให้เรารักตัวเราเองแค่นั้นก็พอแล้ว อย่ าลืมนะว่า

สุดท้ายแล้วเราก็ต้องอยู่ด้วยตัวคนเดียวอยู่แล้วรักตัวเองให้มาก

ไม่ต้องไปขอความรักความเมตตาจากใคร

แค่นั้นเราก็จะมีความสุขแล้วล่ะ โดยที่เราไม่ต้องไปขอความรัก

จากใครเลยแม้แต่คนเดียว

ที่มา : bohatto

Back To Top