ความจริงที่เราเถียงไม่ออก ต่างชาติวิจารณ์ไทย จริงแทบทุกเรื่อง

1. ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

บ้านเรายังไม่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองเท่าที่ควร ไม่จริงจังในการทำงาน ชอบทำแบบผักชีโรยหน้า จึงทำให้คุณภาพงานออกมาไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งแตกต่างจากคน ญี่ ปุ่ น

หรือแถบยุโรป พวกเขาจะให้ความสำคัญในเวลาการทำงานอย่ างมาก พวกเขาจะทำตามข้อตกลงอย่ างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในระยะย าว ในขณะที่บ้านเราถูกลดเครดิต ทำให้ความน่าเชื่อถือน้อยลงเรื่อยๆ

2 ชอบอิจฉาคนอื่นตลอดเวลา

เป็นสังคมที่มีแต่ความอิจฉา เห็นใครดีกว่าตัวเองไม่ได้ ต้องเข้าไปขัดขวาง และยังชอบยกย่องคนมีเงินมีอำนาจ โดยที่ไม่สนใจภูมิหลังสิ่งที่เขาเคยทำมาก่อน ชอบเข้าหาผู้มีอำนาจเพื่อหวังผลประโยชน์ ใครที่สามารถให้ประโยชน์กับตัวเองได้ก็เข้าหาหมด ไม่สนความถูกต้อง

3. ไม่พร้อมสำหรับเวทีโลก

เวทีระดับโลก ต้องมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่ างมาก ซึ่งบ้านเรายังขาดจุดนี้ ไม่มีทั้งทักษะในการสร้างความเชื่อมั่นจากประเทศอื่นๆและไม่เป็นทีมเวิร์กที่สามัคคีกัน แม้แต่ประเทศเล็กๆอย่ าง สิ ง ค โ ป ร์ ก็ยังสู้เขาไม่ได้เลยในระดับเวทีโลก

4. เลี้ยงลูกให้รักสบาย

เป็นวัฒนธรรมที่สอนลูกไม่เป็น ต้องคอยประเคนให้ลูกทุกอย่ าง อย ากได้อะไรก็หามาให้ จนไม่ต้องใช้ความพย าย ามอะไรเลย ทำให้ลูกกลายเป็นคนที่ไม่มีความอดทน ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ ซึ่งแตกต่างจากต่างชาติที่มักจะสอนให้ลูกรู้จักช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่ยังเล็กๆ เพื่อที่โตไปจะสามารถดูแลตัวเองได้

5. ไม่รู้จักหน้าที่ต่อสังคม

สังคมบ้านเราเป็นสังคมที่รู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก หากอะไรที่ทำให้ตัวเองได้ประโยชน์ก็จะเอาไว้ก่อน ไม่สนว่าจะทำให้มีผลกระทบตามมาหรือไม่

 

เอาตัวเองให้รอดไว้ก่อนตลอด ถึงแม้จะเกิดผล เ สี ย ต่อสังคมในระยะย าวก็ตาม จึงทำให้เกิดธุรกิจการศึกษา ธุรกิจการเมือง ธุรกิจต่างๆที่ไม่ควรจะเป็นธุรกิจ ประเทศชาติล้าหลังไปเรื่อย

6 ไม่มีการวางแผนอนาคต

มากกว่า 70% จะใช้ชีวิตอย่ างไม่มีแบบแผน ใช้ชีวิตแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่มีการวางแผนอนาคตแบบเป็นขั้นตอนและต่อไปในระยะย าว มองอะไรแคบๆไว้ก่อน ทำให้มองไม่เห็นเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าต้องทำอะไร และต่อไปจะทำอะไร

7. การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่

ไม่มีการกระจายอำนาจ และความเจริญไปสู่เมืองเล็ก กระจุกไว้แค่บางจุดใหญ่ๆ คนส่วนใหญ่ในประเทศเกือบ 70% ยังห่างไกลจากความเจริญ และเข้าไม่ถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะได้พัฒนาคุณภาพชีวิต รัฐควรจะส่งเสริมส่วนนี้ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความเจริญได้อย่ างทั่วถึง

8. ไม่มีความทันสมัยในด้านการศึกษา

การศึกษาบ้านเรา ยังคงทำตามแผนแบบเดิมๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับให้ดีขึ้น ปัญหาเดิมๆที่เห็นอยู่ กลับไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้การศึกษาไม่พัฒนาเท่าที่ควร เก่งแต่ภาษาตัวเอง จึงขาดโอกาสที่จะไปแข่งขันกับชาติอื่นในเวทีต่างๆ เพราะเป็นคนขี้อาย กลัวผิด จึงตามหลังคนอื่น

บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาจะตำหนิ หรือ ต่อว่าใคร เพียงแต่อย ากให้เห็นมุมมองที่สายตาชาวโลกมองมาที่เรา ทำให้เรามองเห็นถึงต้นตอของปัญหาต่างๆได้อย่ างชัดเจน

หากเราเข้าใจและยอมรับความจริงนี้ได้ แล้วช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดี บทความนี้ก็ดูจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศของเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ที่มา : bitcoretech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top