คนอ่านได้กำไร “ถึงเวลาแล้วที่ต้องใส่ใจตัวเองมากกว่าเดิม”


โดยปกติของมนุษย์แล้วต้องการความยอมรับจากคนรอบข้าง ผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตกันทั้งนั้น

แต่ความเป็นจริงแล้วใช่ว่าทุกคนจะยอมรับในตัวคุณและนิสัยการกระทำทั้งหมดของคุณได้

มันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆ ที่มีคนรักก็ย่อมมีคนเกลียด ดังนั้นอย่ าแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าตัวเราเองและคนที่เรารัก

เหตุผลต่อไปนี้ที่จะทำให้เรารู้ว่าทำไมตัวเราเองถึงไม่ควรสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิด

พวกเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

เค้าว่ากันว่าตัวเราเท่านั้นที่จะรู้ว่าอะไรดีและสำคัญที่สุด สิ่งที่เราเลือกทำเลือกที่จะใช้ชีวิตที่เราเป็น

อยู่นั้นมาจากการตัดสินใจด้วยตัวของเราเองและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา

ถ้าเกิดผลที่ได้ไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดไว้อย่ างน้อยตัวเราเองก็ได้เรียนรู้และยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ชีวิตเป็นของเราไม่ใช่ธุระและความรับผิดชอบของคนอื่น

คนเราทุกคนต่างมีความคิดและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน คนอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดหรือตัวตนของเราได้

เว้นแต่ว่าตัวเราเองยอมให้คนอื่นมาเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณ

แต่สุดท้ายแล้วเป็นเราเท่านั้นที่ต้องเลือกเส้นทางเดินในชีวิตของตัวเองให้เป็นไปอย่ างที่เราต้องการ

สิ่งที่ใช่และสิ่งที่ดีสำหรับคนอื่นอาจจะไม่ใช่สำหรับตัวคุณก็ได้

คนเราทุกคนล้วนมีคุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีแค่เราเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรเหมาะกับตัวเรามากที่สุด

ดังนั้นอย่ าไปตัดสินคนอื่นจากความคิดและการกระทำ

การกังวลในสิ่งที่คนอื่นคิดจะทำให้ตัวคนนั้นล้มเลิกความฝันของตัวเองได้

หากคุณเป็นคนที่เก็บคำพูดของคนอื่นมาคิดอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านั้นอาจจะทำให้ตัวคุณเองไปไม่ถึงฝันที่ตั้งใจไว้เลยก็ได้

ความคิดของคนอื่นรวมถึงของตัวเราเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยเรื่อย

คนเรามักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งความคิดและการกระทำต่างๆ

บางทีขึ้นอยู่กับในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ตอนนั้น ความคิดและมุมมองของคนจึงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ชีวิตคนเรามันสั้นกว่าที่จะเอาเวลามาใส่ใจกับเรื่องพวกนี้

ชีวิตของเราเกิดมาครั้งเดียว ดังนั้นเราต้องใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด

คิดอย ากจะทำอะไรก็ทำอย่ าไปกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น อย่ าไปกังวลกับความคิดเห็นของคนอื่น

ใครทำอะไรไปก็ย่อมได้รับผลอย่ างนั้น

บ่อยครั้งที่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีความสุข เพียงเพราะการคิดมากจากคำพูดของคนอื่นมากเกินไป

สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในการใช้ชีวิตของเรา

คนอื่นๆ ไม่ได้ใส่ใจคุณมากเท่าที่คุณคิดหรอก

บางคนที่เข้ามาหาเราก็มักจะเข้าหาเพื่อหวังผลประโยชน์ต่างๆ จากตัวเรา

หากเรากระทำการใดใดที่ไม่ได้ไปกระทบต่อชีวิตของคนอื่นพวกเขาเหล่านั้นก็แทบจะไม่สนใจตัวคุณเลยแม้แต่น้อย

มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ตัวคุณจะทำให้ทุกคนพึงพอใจ

คุณไม่มีทางที่จะทำให้ทุกคนสามารถพึงพอใจในตัวคุณได้ตลอดเวลา

แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของทุกคน

คนที่คุณควรทำให้พึงพอใจมากที่สุดนั่นก็คือตัวคุณเอง

ที่มา :  postsara

Back To Top