คนที่เป็นคู่แท้กันจริง เขาจะอยู่ด้วยกันสองยาม


การมีชีวิตคู่และ มีคู่รักที่ดี ต้องผ่านพ้นปั ญหาอุปสรรคมามากมาย ทั้งในเรื่องของความสุข และความทุกข์มีปะปนกันไปวันนี้..เราได้มีหนึ่งบทความที่อย า กให้ ทุกคนได้อ่ านกัน เมื่ออ่ านจบคุณจะได้ อะไรหลาย ๆ อย่ างจากบทความนี้

มีสามีภรรย าที่รักกันอ ยู่คู่หนึ่ง ฝ่ายสามีไม่ได้บอกภรรย าว่าเขาตกงานทุกเช้า เขา ยังทำตัวเป็นปกติหลังจากทานอาห ารเช้า เขาก็ตรงเข้าไปหอมแก้มภรรย า “ผมไปทำงานละนะ เย็นนี้เจอกัน”

“อย่ าเถลไถลนะ คุณ” ภรรย าหยอกเขาเหมือนเดิมทุกครั้งเมื่อสามีออก จากบ้านไป เขาวิ่งตามให้ทันรถเมล์ จากนั้นก็เดินเบีย ดผู้คนเข้าไปยืนบนรถ เมื่อผ่านไป 3 ป้าย

เขาก็กดออดเพื่อลงจา กรถ เขาเดินไปนั่งที่ม้านั่ง ใบหน้าของเขาหม่นหมองและกังวลถอนหายใจเฮือก แล้ว เฮือกเล่า เขามองดูห่านที่กำลัง แหวกว่ายเล่นกันอยู่ในบึงชีวิตของ

พวกนายน่าอิ จฉา..เขาพึมพำออกไป เขาผลัดเดินผลัดนั่ง อยู่ในสวน จนเกือบค่ำจากนั้นก็ลุก ขึ้นฝืนยิ้มและทำท่าทางแจ่มใส เลิกงานแล้วกลับบ้านได้ เขา ยืดตัวพร้อม กับกระชับกระเป๋าเอกสาร

จากนั้นก็จั ดเสื อกางเกงและเนคไทด์ ให้เข้าที่เข้าทางกิ๊งก่อง เ ขากดออดหน้าบ้านพร้อม ตะโกนออกไปว่า ที่รักผมกลับมาแล้ว เขาทำอย่ างนี้เป็นเวลาถึง 5 วัน

แล้ววันที่ 6 ของการตก งานเขาตัดสินใจเดินเข้าไป ของานจากบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ในแผนกผสมปูนที่นี่แตกต่างจากงานบ ริษัทที่เขาเคยทำมันมีทั้งฝุ่นทั้งละออง ของปูน แต่เขาก็ต้องทำ

ไม่เช่นนั้นชีวิตต่อจากนี้ไป เข าและภรรย าจะกินอยู่อย่ างไรบ่ายวันแรกที่ทำงานที่นี่ เมื่อเ ขามองกระจกในห้องน้ำ เขาเหมือนคนที่ถูกถัง ผสมปูนหล่นทับเนื้ อตัวมอมแมมไปหมด

เมื่อถึงเวลาเลิกงานเขารีบอาบ น้ำที่บริษัท และเปลี่ยนชุ ดเป็นสูทเ หมือนตอนที่ออกจากบ้านมาเดินออกจากบริษัทรั บเหมาก่อสร้างแบบ ไม่เหลื อเค้าคนงานผสมปูน เมื่อกลางวันที่ผ่านมา

กิ๊งก่อง..เขากดออ ดหน้าบ้านพร้อมตะโกนออกไปว่าที่รัก ผมกลับมาแล้ว ภรรย าของเขารีบวิ่งมาเปิดประตูเธอได้กลิ่ นหอมของ สบู่จากตัวผู้เป็นสามี ส่วนเขาเมื่อเดินเข้าบ้านก็เห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อย

บ้านช่องหอมอบอ วลไปด้วย ดอ กไม้ที่ภรรย าตัด มาจากกระถางริม ระเบียงที่ซื้อมาปลูกไว้เขารู้สึกผ่อนคลา ยและภูมิใจในตัวภรรย ามาก แค่นี้ก็ทำให้เขาหา ยเหนื่อยได้ในทันที

ขณะที่กำลังทานข้าว ภร รย าของเขาเอ่ยถามขึ้น “ช่วงนี้งานที่บริษัทเป็นยังไงบ้างคะ”“ราบรื่นดี บริษัทเพิ่งรั บเด็กส าวที่เพิ่งจบจากมหาวิทย าลัยมาทำงาน 1 คน น้องน่ารักดีนะแม่”

ภรรย าทำท่าทีโกร ธ ขึ้นมา พร้อมกับเอื้อมมือไปจับหูของสามีและดึงเบา ๆ อย่ าเถลไถลเลยเชียวนะจากนั้นทั้งคู่ก็หัวเร าะขึ้นมาพร้อมกัน “แม่เปิดน้ำอุ่นไว้ให้พ่อแล้วนะ พ่อจะอาบน้ำก่อนไหม”

“ก่อนกลับ พ่อแวะ ไปว่ายน้ำกับเพื่อนที่สโมสรมา พ่ออาบมาแล้วจ้า”ภรรย าเก็บจานชา มไปพร้อมกับฮัมเพลงเบาๆไปด้วยเกือบไป.. ไม่รู้จะเก็บความลับไว้ได้อีกนานเท่าไหร่

เขาพึมพำขึ้นมาเบาๆ พร้อ มถอน หายใจโล่งอก เขาเดินเข้าห้องล้างหน้าแปรงฟันและหลับไปด้วยความเพลี ยจากงานในวันนี้ เขาทำงานที่บริษัทรับ เหมาก่อสร้างถึง 20 วัน

เย็นวันนั้น เมื่อเขากลั บถึงบ้านตอนที่กำลังทานอาหาร ภรรย าของเขาเอ่ยขึ้นมาว่า“พ่อไม่ต้องทำงานที่ บริษัทเก่าแล้วนะ แม่ได้ข่าวว่ามีบริษัทหนึ่ง กำลังขาดผู้จัดการ

เขากำลังเปิดรับสมั ครอยู่พอดี แม่โทรศัพท์ไปสอบถามแล้ว บริษัทเขาต้องการคนที่มีประสบการณ์อย่ างพ่อเลยพรุ่งนี้พ่อลองไปส มัครดูนะ” เขานิ่งไปครู่หนึ่ง จึงเอ่ยถามภรรย าว่าทำไมอย ากให้พ่อเปลี่ยนงานละแม่

เปลี่ยนงานก็ดีเห มือนกันนะพ่อ พ่อจะได้มีสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิมอีกอย่ างบริษัทนี้ก็ ใหญ่โตและมีความมั่นคงดีด้วย เธอบอกกับผู้เป็นสามี

วันรุ่งขึ้น..เขาไ ปสมัครงานกับบริษัทที่ภรรย าแนะนำไว้เมื่อวานและบริษัทก็รับเขาเข้า ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการแผนก เหมือนที่เขาเคยทำที่บริษัทเก่า

บ่ายวันนั้น เขาซื้อผักแ ละอาหารหลายอย่ างกลับบ้าน เพื่อเลี้ยงฉลองกับภรรย าเขาคิดว่า ภรรย าของเข าคงรู้ว่าเขาทำงานที่บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เรื่องนี้แม้เขาจะไม่ได้บอก

แต่คงจะปิดเธอไม่มิดเ ป็นแน่ ไม่งั้นเธอค งไม่แนะนำ งานที่บริษัทนี้ให้เข ามาสมัครหรอกเขานึกถึงอาหารมื้อค่ำ ห ลายสิบวันที่ผ่านมา ทุกวันจะมีเห็ ด หู ห นู เป็นอาหารขึ้นโต๊ะ อยู่หนึ่งอย่ างเสมอไม่ว่าจะเป็นผัดหรือต้ม ห รือแกงก็ตาม เพราะเห็ดหู ห นู มีคุณสมบัติช่วยล้างปอ ด

เขาทำงานอยู่กับฝุ่นมาทั้ง วัน ได้กินเห็ดหู ห นู ผัดไข่ก็ช่วยเขาได้มากเขาเชื่อว่าภรรย าข องเขารู้เรื่องที่เขาไปทำงานที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างแล้ว

แต่เธอไม่เคยเอ่ยถา มเธอกลับแอบทำอะไรหลาย ๆ อย่ างเพื่อเขาเธอคงกลัวว่าเขาจะไม่สบายใจชีวิตคู่ มีความซาบซึ้งอย่ างหนึ่งที่เรียกว่า “ผูกสมัครรักใคร่” และอีกอย่ างหนึ่งที่เรียกว่า “มีสุขร่วมสุข มีทุกข์ร่วมต้า น”

แต่แท้ที่จริงยังมีอีกประโยคหนึ่งที่เรียกว่า “พูดในสิ่งที่ควรพูด”บทความนี้ ขอมอบให้แ ด่คุณ ผู้ชายคนดีที่กำ ลังเผชิญกับความกดดันในการสร้างฐานะครอบครัว

และขอมอบให้แด่ คุณผู้หญิง คนดี ที่คุณรู้จักเข้าใจและรักผู้ชายคนดี อันเป็นสามีที่ดีของคุณคนนี้ชีวิตของผู้ชา ยคนหนึ่ง อะไรคือสิ่งสำคัญนอกเหนือจากพ่อแม่และพี่น้องของเขา คำตอบก็คือ การที่เขาได้เจอกับผู้หญิงดี ๆ คนหนึ่ง

เพราะผู้ชายดี ๆ คนหนึ่งต้อง มีผู้หญิงดีๆ อีกคนหนึ่งคอยสนับสนุน ดูแลเอาใจใส่ชื่นชมสรรเสริญ ปรึกษาแนะนำอยู่ข้างกาย หากปรา ศจากผู้หญิงดีๆ คนนั้น จะมีผู้ชายดี ๆคนนี้ได้อย่ างไร

ที่มา : predict-j5

Back To Top