คนที่เขา ทิ้ ง ลู ก เ มี ย ไ ป หา ค น อื่น เ ข าเคย คิ ด ส ง ส า ร ลู กบ้างไหม

รักของพ่อของแม่ที่แตกต่างกันเป็นผู้ชายปกติแล้วนั้นที่มีจิตสำนึกของความเป็นพ่ออยู่ในระดับหนึ่ง แน่นอนว่าความรักลูก อยากที่จะปกป้องลูกอยากที่จะเลี้ยงดูเติบโตก็มีเห็นอยู่ทั่วไป

ในขณะที่ผู้ชายบางคนที่รักตัวเองมากกว่าลูก สายโลหิตแม่ สายโลหิตของตัวเอง

พ่อบางคนก็ทิ้งลูกที่เพิ่งเกิด ไปอยู่กับคนใหม่ที่ไม่เคยถามถึง ไม่เคยโทรหา

ไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดู บางรายก็ส่งเสียเป็นแค่เศษเงินเท่านั้นความรักของเขานั้นที่มีต่อลูกคงไม่เหลืออยู่หรอก

เพราะเขานั้นไม่ได้รักไม่ได้ผูกพัน ไม่เคยได้ใกล้ชิด ไม่ได้ดูแล นำไปสู่การลืมลูก และการลืมภรรยาสนิทใจ

หากถามว่าเขาเคยคิดถึงบ้างไหม

อาจจะมีแว๊บๆ เข้าไปในหัวเขา หากเขามีความเป็นคนที่มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบมากกว่า

เขาคงไม่เลือกทำลายครอบครัวตัวเองหรอกอย่าพยายามเรียกร้องหาความรับผิดชอบ

หรือจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีกับคนประเภทนี้จะดีกว่า เพราะมันไม่มีแต่ต้นแล้ว

ต้นแบบที่ไม่ดีการไม่มีเลยน่าจะดีกว่า ปล่อยให้เขารอรับผลจากการกระทำของเขาเถอะ

เขาไปอยู่ไหนก็หาคนจริงใจด้วยไม่ได้ มีครอบครัวก็จะไม่มีความสุขร้อนดั่งไฟ

เป็นผู้ที่เดือดร้อนเรื่องเงินทองและเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวตลอดเวลาเพราะเป็นคนไม่รู้จักพอ ใจโลเล

เอาแน่นอนไม่ได้ บุคลิกหลายใจ ไม่มั่นคง ไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและคนรอบข้าง ชีวิตเหมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลา

บั่นปลายชีวิตไม่เหลือลูกหลานให้อุ้มชู คนที่มีอยู่ก็หวังผล เจ็บป่วยได้ง่ายๆ ด้วยโรคเวร โรคกรรม

หาสาเหตุไม่ได้ผลทุกอย่างล้วนเกิดจากการกระทำ อย่าโทษใคร หากคิดได้เร็วกลับตัวกลับใจได้เร็วยิ่งดี

แต่น่าเสียดายที่หลายคนรู้ว่าผิดแต่ก็เลือกเดินทางผิดอยู่ สุดแท้แต่เ ว รก ร ร ม

ใครที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่จงปล่อยว่างใจอ โห สิ ก ร ร มให้เขาเสีย รีบทำให้ไว

และทำมาหาเลี้ยงชีพชอบเถอะชีวิตเราเดินทางมาถึงบัดนี้ ใช่จะต้องพึ่งพาคนอื่นทุกเรื่องเสียเมื่อไหร่

ที่มา : postsara

Back To Top