9 หลักชีวิตเรียบง่าย รู้แบบนี้ทำไปตั้งนานแล้ว


หลักการใช้ชีวิตง่ายๆ แต่สุขใจ

1. จงมีชีวิตอยู่ด้วยจิตแห่ง ความรัก รักโดยไม่หวังผล แล้วคุณจะไม่ต้องพบกับคำว่า

ความผิดหวัง ความแค้น ความเสียใจ อย่ างที่ผ่านมา

2. จงมีชีวิตอยู่ด้วย การให้อภัย แล้วคุณจะพบว่า

คุณมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดเวลา ไม่ปวดร้าวกับอดีตใดๆ

3. จงมีชีวิตอยู่ด้วย การรู้จักตนเองมากกว่ารู้จักผู้อื่น แล้วคุณจะพบว่า

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่แก้ไขด้วยตัวเราทั้งสิ้น

4. จงมีชีวิตอยู่ด้วย การอยู่อย่ างพอเพียง แล้วคุณจะพบว่า

คุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเกินความจำเป็น ด้วยความอ ย า กและ ค ว า ม โ ล ภ

5. จงมีชีวิตอยู่กับ ความจริง แล้วคุณจะพบว่า

จิตของคุณได้รับการปล่อยวางอย่ างแท้จริง โดยไม่คาดหวังกับสิ่งใดจนเกินไป

6. จงมีชีวิต อยู่อย่ างผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับ แล้วคุณจะพบกับ

ความสุขลึกๆ ที่เป็น ย า อายุวัฒนะจากการให้นั่นเอง

7. จงมีชีวิตอยู่อย่ าง มีศีล สมาธิ ปัญญา แล้วคุณจะพบกับ คุณค่าของชีวิต

ที่จะมีแต่คำว่า สะอาด สว่าง สงบ

8. จงมีชีวิต อยู่กับปัจจุบัน อดีตคือประสบการณ์ อนาคตยังมาไม่ถึง

ฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วคุณจะพบว่า ชีวิตจะดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่ างเห็นได้ชัด

9. จงมีชีวิตอยู่ด้วย การสะสมความดีและบุญกุศล ให้มากขึ้นอย่ างต่อเนื่อง

แล้วคุณจะพบว่า ชีวิตของคุณมีตัวช่วยอยู่ตลอดเวลา

ที่มา : allwaypost

Back To Top