6 อาการที่บอกได้ว่า “เขาอิจฉาคุณ” จนตัวสั่น


1. เขาจะไม่อยู่เคียงข้างคุณ ในเวลาที่คุณมีความสุข

เขาจะทำตัวเฉยเมย และจะไม่ยินดีกับความสุขที่คุณมีตอนนี้

แต่จะตัดสินใจแสดงออกในทางตรงข้าม คอยหาคำพูดคำจาที่ แ ท ง ใจ ดำ เสมอ

2. ดู ถู ก สิ่งที่คุณสำเร็จ

เขามักจะส บ ประม า ทในเรื่องของความสำเร็จ คุณไม่ต้องไปใส่ใจในความ พ ย าย ามของเขาเลย

แม้ว่าพวกเขาอาจจะทำตัวเสี ย ม ารย าทก็ตามทีสุดท้ายนั้น เขาจะแ พ้ความมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณทำเอง

3. ชอบเลียนแบบ

คนที่ชอบเลียนแบบ เมื่อใครบางคนอย ากเที่ยว อย ากได้ อย ากมีในสิ่งที่คุณมีเขาจะทำทุกทาง

แม้แต่ในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเอง การแต่งตัว การใช้ พฤติก ร ร มที่ เลี ยน แบบของตัวคุณ ไปจนถึงแนวคิดของคุณ

4. เ ส แ ส ร้ ง ด้วยความไม่จริงใจ

ทุกๆ คนมักจะเจอกับคนที่ขิ้อิจ ฉ า แ ส ร้ ง ทำในย ามลับหลัง

ต่อหน้าก็จะชื่นชมคุณดีมากลับหลังก็จะ เบะปาก มองบน คนพวกนี้ อยู่ห่างๆ จะดีกว่า

5. เอาแต่วิจ ารณ์

คนพวกนี้คอยแต่มองหาข้อ บ ก พ ร่ อ ง คอยวิจ ารณ์คนเห็นต่างๆ

โดยที่ไม่มองหาตนเองเลย เมื่อคุณประส บความสำเร็จคุณจะเจอกับคนพวกนี้เยอะมาก

แม้ว่าคุณจะดีเลิศเพียงใด คุณก็จะเจอกับคนที่รอคอยจับผิ ด คุณอยู่ร่ำไป

6. ดีใจหากคุณ ล้ ม เ ห ล ว

เคยเจอมั้ย ในเวลาที่คุณกำลังล้ มเห ล ว นั้น เจอกับคนมากมายที่ พ ย าย าม

ก้าวข้ามผ่านตัวคุณ แต่บางคนก็เห ยี ย บ ย่ำให้คนจ มดิน คนเช่นนี้แหละที่เรียกว่าอิจฉ าตัวจริงเลย

ที่มา : postsara

Back To Top