6 วิธีอยู่กับความโสดให้เป็น ถึงจะอยู่คนเดียวแต่มีความสุขมาก


1. รู้จักวางแผนด้านการเงิน ปัจจุบันเงินแทบจะเป็นปัจจัยที่ 5 ดังนั้น

เมื่อจะใช้ชีวิตโสดให้มีความสุขต้องรู้จักออมเงินไม่ว่าจะในรูปแบบสั งหาริมทรัพย์,อสั งหาริมทรัพย์, สะสมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ,กองทุนหุ้ นระยะย าว,การทำประกันชีวิต เปิดบ้านเช่า เล่นหุ้นอยู่บ้าน

2. สุขภาพก็สำคัญนะการไม่มีโ ร ค เป็นล าภอันประเสริฐ การดูแลรักษาสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญชาวโสดจึงควรตรวจร่างกายประจำปี

blank

3. รู้จัก S A F E T Y F I R S T ความ ป ล อ ด ภั ยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ชาวโสดควรมีทักษะการป้องกันตัวหรืออุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันตัวเองควรเลี้ยงสุนัขสักตัวไว้คอยเตือนภั ย

blank

4. ชาวโสดควรเป็นมิตรกับชาวโสดทั่วโลก หากคุณเป็นสาวหรือหนุ่มโสดที่อยู่คนเดียว การผูกมิตรกับเพื่อนข้างห้อง ป้าข้างบ้านเพื่อเอาไว้พึ่งพาย าม ย าก ให้ช่วย ส อ ด ส่ อ งดูแลเป็นหูเป็นตาก็เป็นสิ่งดีงามได้ไม่น้อยมีเพื่อนแ ก้เ ห ง าได้อีกด้วย

blank

5. มีทักษะชีวิตติดตัว การเป็นโสดก็คือการใช้ชีวิต โดยพึ่งพาตนเองเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นชาวโสดต้องมีทักษะที่ใช้ในการดำเนินชีวิตโสดติดตัวบ้าง เช่นเปลี่ยนหลอดไฟ ซ่อมท่อน้ำประปา ดูแลรถ สำหรับชายโสดก็ฝึกเ ย็ บผ้า ทำอาหาร

blank

6. ให้ร างวั ลกับชีวิตบ้าง ความโสดมีข้อดีมากมาย หนึ่งในนั้น คือ การมีอิ ส ระอย่ างเต็มที่การท่องเที่ยวหรือเข้าคอร์สอบรม ทำกิ จ ก ร ร มใหม่ๆ เพื่อสร้างความตื่ นเต้ นและพัฒนาศั ก ยภ าพของชาวโสด

ที่มา : khobjaina

Back To Top