6 ข้อดีของการแกล้งโง่ ไปอยู่ไหนก็มีแต่สุขใจ


1.แกล้งโ ง่ ทำให้ฉลาดขึ้น

อัญชุลีคิดว่าเธอ เป็นคนฉลาดและเธอ อ ย า ก ให้คนอื่น เชื่อเช่นนั้นด้วย เธอจึง พยายาม ทำตัวเป็นคนฉลาดแน่นอน

เธอจะไม่ยอมถามคำถามอะไรเด็ดขาด เพราะคนฉลาดย่อมรอบรู้ ทุกเรื่องอยู่แล้วเธอ

จึงไม่เคยกำจัดความสงสัย หรือความไม่รู้ทิ้งไปได้เลย ส่วนวิชชุดาเธอเป็นคนประเภทตรงกันข้ามกับอัญชุลีเธอคิดว่าตนเองไม่ฉลาดซึ่ง

มันก็ส่งผลให้เธอ ไม่กังวลว่าใครจะมองเธอว่าโ ง่ เมื่อมีปัญหาหรือมีเรื่องที่ ไม่เข้าใจ เธอกล้าที่จะถามและขอคำแนะนำจากคนอื่นทำให้ความสงสัย

ถูกกำจัดทิ้งไป และถูกแทนที่ด้วยความรู้ วิชชุดาจึงรู้มากขึ้นในขณะที่อัญชุลียังคงไม่รู้ อยู่เหมือนเดิมด้วย ความที่คนอวดฉลาดต้องการ

สร้างภาพลักษณ์ว่าตนเป็นคนฉลาด จึงทำให้ไม่กล้าพอ ที่จะเอ่ยปากถามในสิ่งที่ตนไม่มีความรู้เพราะกลัวว่าจะทำให้คนอื่น มองว่าตนเองโ ง่

หารู้ไม่ว่าการไม่ถามหรือการ พ ย า ย า ม ทำตัวฉลาดนี่ล่ะตัวการ สำคัญ ที่ทำให้เขากลายเป็นคนโ ง่ หากกล้ายอมรับว่าตนเองไม่รู้และเอ่ยปาก

ถามออกไปไม่นานก็จะได้คำตอบที่ช่วยคลายความสงสัยได้และความโ ง่ ก็จะหายไปแต่หากไม่กล้าถามความสงสัยและความไม่รู้

ก็จะยังอยู่ตรงนั้น หากยอมเอ่ยปากถามคำถามที่ไม่เข้าใจออกไปก็โ ง่ เพียงวินาทีเดียว แต่การแกล้งทำตัวฉลาดไม่ยอมถาม

ทั้งที่ไม่รู้เหมือนเป็นการผูกตัวเองไว้กับความโ ง่ ไปตลอดชีวิต

2.แกล้งโ ง่ ทำให้มีประสบการณ์ และได้เรียนรู้มากขึ้น

คนอวดฉลาดมักทำอะไรอยู่ในกรอบความฉลาด ของตนเองและจะไม่ยอมทำอะไรเสี่ ย งๆ หรือทำสิ่งที่ตนเอง หรือคนอื่นมองว่าเป็นเรื่องโ ง่ๆ

เด็ดขาดทำให้พวกเขาหมดโอกาสที่จะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ ไปอย่ า งน่าเสียดาย ถ้าไม่ยอมแกล้งโ ง่ เปิดใจรับฟังบรรดาพนักงานขายทางโทรศัพท์

ก็คงไม่มีโอกาสรู้ว่ามีโปรโมชั่ น บัตรเคร ดิ ต ดีๆ ที่อาจช่วยให้การใช้จ่ายในแต่ละเดือนคล่องตัวขึ้นถ้าไม่ยอม

แกล้งโ ง่ออกไปท่องเที่ยว โดยไม่วางแผนดูบ้ างก็คงไม่เคยมี ประสบการณ์สนุกๆ ถ้าไม่ยอมแกล้งโ ง่ทำเรื่องที่น่าเสี่ ย ง ดูบ้ าง

ก็คงไม่มีทางรู้ว่าความล้มเหลว เป็นอย่ า งไร เมื่อไม่รู้จักความล้ มเห ล วก็คงทำความรู้จักความสำเร็จได้ ย า ก

3.แกล้งโ ง่ ทำให้พัฒนาตนเองได้มากขึ้น

คนอวดฉลาดที่หลงลำพอง ในตัวเองมองว่าตัวเองรอบรู้ทุกด้าน และไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกแล้ว

จะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อีกเหมือนกับอึ่ ง อ่ า ง ที่พองตัวอยู่ในกะลาแคบๆ จนไม่สามารถขยับเขยื้อน

ตัวไปไหนได้ตรงกันข้ามกับคนแกล้งโ ง่ ที่จะทำตัวเล็กลีบอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ใด จึงไม่คับแคบและยังสามารถเดินต่อไปได้เรื่อยๆ

โดยไม่เจอทางตัน เพราะพวกเขาคิดว่ายังมี สิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากจึงทำให้

พวกเขาสามารถพัฒนาตนเองและก้าวหน้าต่อไปได้อีกในขณะที่คนอวดฉลาด จะยังคงอยู่ที่เดิมซึ่งนับวันก็ยิ่งจะถอยหลัง ลงคลองไปทุกที

4.แกล้งโ ง่ ทำให้รู้ข้อมูลมากขึ้น

อนันตชัย ถูกใจผู้หญิงคนหนึ่งที่พบกัน ที่บาร์ เขาจึงเข้าไปคุยกับเธอ และแกล้งโ ง่ เออ ออ ตามเธอทุกอย่ างเธอ จึงคุยอะไร ต่อมิอะไร

ให้เขาฟังมากมาย ตั้งแต่เรื่องหน้า ที่การงานว่า เธอทำงานอะไรมีปัญหากับเจ้านาย

อย่ า งไร มีเพื่อนสนิทกี่คน ครอบครัวมีใครบ้ างเธอเคยมีแฟนมาแล้วเท่าไรทำไมจึงเลิกกัน เธอชอบอะไรไม่ชอบอะไร

ตลอดจนเธอไป ศัลย ก ร ร ม จ มู ก ที่ไหน บรรดาสายลับในหนังเมื่อต้องปลอมตัวไปสืบข้อมูล

ต่าง ๆ ก็มักแกล้งทำเป็นคนซื่อ ๆ เหมือนคนที่ ไม่รู้รื่องราวและไมมี พิ ษ ภั ยอะไรหรือพูดง่ายๆ คือแกล้งโ ง่นั่นเอง

ซึ่งมันก็ทำให้พวกเขา สามารถสืบข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น เพราะคนอื่นๆ ต า ยใจ จนไม่ทันได้

ระ วั ง ตัวคุณสมบัติ ในการเป็นผู้ฟังที่ดีของคนแกล้งโ ง่ สามารถล้วงความลับของใครต่อใครได้มากมายเพราะเมื่อคนอื่นมองว่า

คุณเป็นคนที่ไม่มีพิ ษ ส ง อะไรจะทำให้ เขาร ะ วั ง ตัวน้อยลง และกล้าเปิดปากพูดอะไรมากขึ้น คุณจึงสามารถรู้ข้อมูลทุกเรื่องที่ อ ย า ก รู้ได้ เพียงแกล้งโ ง่ เท่านั้น

5.แกล้งโ ง่ ทำให้ชีวิตสบายขึ้น

ผู้หญิงที่ทำกับข้าวเก่ง ทำงานบ้ านเก่งก็มีแนวโน้มว่าเมื่อแต่งงานไปแล้วจะต้องเป็นคนดูแลงานบ้ านทุกอย่ า ง

แม้ว่าจะต้องออกไปทำงานนอกบ้ านด้วยก็ตามแต่ผู้หญิงที่ทำงานบ้ านไม่เป็นหรือแสดงออกว่าทำงานบ้ านไม่เก่งจะสามารถหลีกเลี่ยงงานน่าเบื่อนี้ไปได้

6. แกล้งโ ง่ ทำให้มีเวลามากขึ้น

คนอวดฉลาดไม่ว่า อยู่ที่ใดก็มักต้องทำงานมากกว่าคนอื่น หากอยู่ที่ทำงานไม่เพียงงานของตนเองจะมากกว่าเพื่อนร่วมงานเท่านั้น

ยังมักต้องคอยช่วยเหลืองานคนอื่น จนกลายเป็นเจเนรัลเบ๊ของที่ทำงานไปโดยปริ ย าย

เมื่ออยู่บ้ านแทนที่จะได้พักผ่ อ น แต่ กลับต้องทำโน่นทำนี่จนกลายร่างเป็นคุณแจ๋วไม่ต่างจาก ตอนอยู่ที่ทำงานตรงกันข้าม

กับคนที่ถูกมองว่าโ ง่ หรือทำอะไรไม่เป็นก็จะได้ทำแต่หน้าที่ของตนเองเท่านั้น เมื่อไม่ต้องยุ่งวุ่นวายกับงานของคนอื่น

จึงมีเวลามากพอสำหรับทำเรื่อง ที่จำเป็นมากกว่า

ที่มา :  b a n g p u n s a r a

Back To Top