3 ตัวอย่างของคน “ไม่มีเสน่ห์”


มีคนหลายๆ คนที่เป็นคนดี สวย หล่อ รว ย และเก่ง แต่เป็นคนไร้เสน่ห์ หาคนชอบพอคบหาเป็นแฟนหรือเป็นคู่ครองระยะย าวได้ย าก

ส่วนมากคนจะเข้ามาคบเพื่อทำงานด้วยกัน พึ่งพา หรือเป็นเพื่อนกัน แล้วก็จากไป

ไม่อย ากคบแบบแฟนเส น่ห์เป็นแรงดึงดูดจิตใจผู้อื่นให้อย ากอยู่ใกล้ชิด ติดตาม ค้นหาและแสวงหา

ส่วนจะมีเซ็ กซ์หรืออย ากคบเป็นแฟนหรือไม่นั้น อยู่ที่ความพร้อมของทั้งสองฝ่าย

บางคนไม่พร้อมเป็นแฟนแต่ก็ยังอย ากคบหาเป็นมิตรที่ดีต่อไป

3 ตัวอย่ างของคนไร้เส น่ห์

ลองรวบรวมลักษณะของคนที่ไร้เสน่ห์ ที่ทำให้คนไม่อย ากอยู่ใกล้ หรือคบหาแล้วก็อย ากจากไปไกลๆ ไว้ดังนี้

1.มีวิธีการพูดที่เป็นพิ ษ

เช่น ชอบพูดแท รก พูดตัดบทไม่เกรงใจคนอื่น ฟังคนอื่นพูดไม่จบ ก็แท รกหรือตัดบทเอาความเห็นของตนเองเป็นใหญ่เหมือน

ปกป้องตนเองหรือยัดเยีย ดความ ไม่ถูกต้องให้คนอื่น เป็นลักษณะของคนใจแคบเผด็ จการทางความคิด

ระแวงเพราะกลัวการถูกวิจารณ์ ทั้งที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำเช่นนั้น

บางคนคิดว่าตัวเองวิเศ ษและพิเศษกว่าคนอื่น จนลืมนึกถึงจิตใจคนอื่น

จึงยกเอาตัวเองเป็นใหญ่เหล่านี้เป็นอุปนิสั ยที่เป็นพิ ษ แม้จะมีจิตใจดี แต่คนก็ไม่ชอบอุปนิสัยที่เป็นพิ ษเหล่านี้

2.พูดเสียงดังและห้ว น

แบบมั่นใจมากๆ เขาอาจจะคิดว่าเป็นลักษณะของคนมั่นใจตัวเองสูง แต่คนได้ยินจะรู้สึกเหมือนถูกข่ มขู่ตัดบท

ผลักไส และเ ผด็จการ สามีภรรย าหลายคู่เลิกกันเพราะคุยกันไม่ได้ เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งพูดเสียงดังมากๆ

อีกฝ่ายหนึ่งจะเดินหนีไปบางคนมีจิตใจดีแต่เสียงอาภัพ

ถ้าเป็นผู้หญิงก็เข้า ข่ า ยเสียงสามีหนี ถ้าเป็นผู้ชายก็เข้า ข่ า ยเสียงหมาหนี เพราะทนฟังเสียงไม่ได้

3.ทำเฉยเมยเวลาพูด

คนเฉยเมยเพราะเบื่ อหน่ายชีวิต รำคาญ หรือเพราะหยิ่ง ยกตัวอย่ างที่เห็นได้ชัดเวลาไปกินอาหารตามร้านที่ ข า ย ดีๆพนักงานจะ

แสดงท่าทางเฉ ยเมยกับลูกค้า ใครจะสั่งอะไรก็ไม่สนใจ ไม่รับคำสั่ง บางคนยังทำท่าทางเข้มๆ

แข็งๆกระแทกกระทั้น เวลาส่งของให้ เหมือนไม่เต็มใจ ยิ่งกว่าไปขอกินเสียอีก

ที่มา : lamunlamai

Back To Top