10 สาเหตุที่ทำให้คุณ “เป็นคนไม่มีค่า”


1.ผลัดวันประกันพรุ่ง

นิสัยผลัดวันประกันพรุ่ง ที่มักจะคอยใช้บอกตัวเองซ้ำไปซ้ำมาว่า “เดี๋ยวก่อน ไว้ก่อน” อาจทำให้คุณเกิดความล้มเหลวในการลงมือ

ทำอะไรบางอย่ าง เพราะมัวแต่หยุดอยู่ตรงคำว่า “เดี๋ยว” จนสุดท้ายแล้ว

ก็ไม่ได้ลงมือทำมันอย่ างจริงจัง และยังเป็นผลเสีย ที่อาจก่อให้เกิดเป็นนิสัยแย่ๆ ติดตัวไปตลอดชีวิต

2.เห็นเรื่องอื่นสำคัญมากกว่าสิ่งที่ควรทำ

การมองเห็นเรื่องอื่นสำคัญมากกว่าสิ่งที่ควรทำในตอนนี้ อาจเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้ชีวิตไม่ได้เดินหน้าออกไปไหนสักที เพราะมัว

แต่มองเห็นในสิ่งที่จำเป็นน้อยกว่า และให้ความสำคัญไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง

blank

จนกลายเป็นว่า เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ และไม่ได้ช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นมาได้เลย

3.ไม่ยอมนำตัวเองไปอยู่ในจุดอื่นบ้าง

หากมัวแต่ใช้ชีวิตให้เดินวนอยู่แต่ในจุดๆ เดิม ก็คงได้พบแต่อะไรเดิมๆ ซ้ำซากอยู่เช่นนั้น และไม่ได้เกิดการปรับปรุง หรือ

เปลี่ยนแปลงไปตามทางที่ควรจะเป็น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องย ากในการค้นพบกับสิ่งใหม่ๆ

หรือผู้คนใหม่ๆ ที่อาจมีส่วนช่วยให้พัฒนาตัวเองไปได้ก้าวไกลมากกว่านี้

4.มัวแต่เดินตามรอยเท้าคนอื่น

คงไม่ใช่เรื่องที่ผิดมากนัก หากคนเราจะมีบุคคลแบบอย่ างที่อย ากทำตามบ้าง แต่ในบางครั้ง ก็ต้องรู้จักที่จะเดินรอยตามคนอื่น ใน

ระดับที่เรียกว่า “พอดี” ด้วย มิเช่นนั้น อาจจะไม่ได้ค้นพบความเป็นตัวเอง

blank

ว่าชอบในสิ่งไหน หรืออย ากจะลงมือทำอะไร และไม่ได้หัดใช้ความคิดที่มาจากตัวเองเลย

5.มองว่าสิ่งที่ทำอยู่มันดีแล้ว

การมองเห็นว่าสิ่งที่ทำอยู่ มันดีอยู่แล้ว เปรียบเสมือนเป็นการบอกให้ตัวเองหยุดพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่ทำอยู่ได้ในทางอ้อม เพราะอาจส่ง

ผลให้ไม่ได้เกิดการใช้ความคิด หรือไอเดียในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

จนกลายเป็นว่าเชื่องช้าและล้าหลัง ในขณะที่คนอื่นก้าวหน้าไปไกลแล้ว

6.เอาอะไรแย่ๆ มาใส่ตัว

การเป็นคนรู้จักผิดชอบชั่วดี แต่ยังคงหยิบยื่นในสิ่งที่ไม่ดีให้กับตัวเองอยู่เสมอ และไม่ทำในสิ่งที่ควรทำ อาจเป็นพฤติก ร ร มที่ถือว่า

ผลักดันตัวเอง ให้จมลงไปในห้วงชีวิตแย่ๆ ลึกมากกว่าเดิม จนสุดท้ายแล้ว

ก็คงไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเหลือ หรือกลับมาแก้ไขอะไรได้ทัน

7.ใช้ชีวิตแบบผิดเวลา

การใช้ชีวิตประจำวันแบบผิดเวลา นอกจากจะส่งผลกระทบในด้านสุขภาพได้อย่ างมหาศาลแล้ว ยังเป็นการทำร้ า ยตัวเอง ให้ใช้ชีวิต

อย่ างคนไร้ระเบียบวินัย ซึ่งมีส่วนทำให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ย าก เนื่องมาจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ

blank

ส่งผลให้สมองทำงานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร ฮอร์โมนแปรปรวน เกิดอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ จนใครก็ไม่อย ากเข้าใกล้

8.ไม่เห็นค่าของตัวเอง

คนเราจะมีพลังได้ก็ต่อเมื่อ รู้จักรักและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น คนที่มองไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง ก็มักจะเป็นพวกที่ท้อถอยให้กับอะไร

ได้ง่าย ไม่มีพลังในการฮึดสู้ที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้ออกมาดีอย่ างเต็มที่ โดยเฉพาะพวกที่ฟังแต่คำพูดของคนอื่น

แล้วนำมาคิดมากจนเกินควร และพวกที่เป็นยังไงก็ยังคงเป็นอยู่อย่ างนั้น ไม่รู้จักปรับเปลี่ยนหรือแก้ไข

9.ไม่รู้จักการวางแผนอนาคต

การใช้ชีวิตอย่ างเรื่อยเปื่อยให้หมดไปในแต่ละวัน โดยไร้ซึ่งการวางแผน ก็คล้ายกับเป็นคนที่ไม่มีจุดหมายปลายทางให้กับชีวิต

blank

ซึ่งเชื่อว่าก็คงไม่มีใครอย ากฝากชีวิตเอาไว้กับคนที่ไม่มีอนาคต หรือคนไม่เอาไหนอย่ างคนประเภทนี้แน่นอน

10.รักสบายเกินตัว

อาการรักสบายมักมาพร้อมกับ ความขี้เกียจที่เกิดขึ้นในตัวอยู่เสมอ และความขี้เกียจนี้เอง ที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้ การทำอะไร

แต่ละอย่ างเป็นไปด้วยความรีบร้อน ละเลย และไร้ซึ่งใจที่ควรใส่ลงไปในสิ่งที่ทำ

จนกลายเป็นคนที่ถูกมองว่า ชอบทำอะไรแบบผ่านๆ ไม่ได้ให้ความสำคัญอย่ างที่ควรจะเป็น

ที่มา : sineenow

Back To Top