10 ลักษณะหญิงสุดแกร่ง อยู่ตัวคนเดียวได้


1.พวกเธอไม่มัว แต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิศ เลอ ดั่งนางฟ้า เพียงแต่เป็นคนที่มีเสน่ห์มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอ

แล้วผู้หญิงเก่ง พวกเธอเข้าใจ ตรงจุดนี้ดี และเชื่อว่า ‘ถ้าเราทำตัวให้ดีเพียงพอ เดี๋ยวก็จะมีคนมาชอบเอง’

ไม่จำเป็นจะต้องใฝ่หาผู้ชายตามหาความรักจนเกินงาม เพราะนอกจากจะทำให้ดูแ ย่ แล้ว ยังเสียเวลาไป

โดยไม่ได้อะไร กลับมาเลย ผมเคยเจอคนที่ทำงานเก่ง มีเสน่ห์มีความสามารถไม่ได้สวยแบบนางงามแต่ในแต่ละวัน

มีแต่คนโทรหาโทรจีบ ชวนทานข้าวทั้งเช้าเที่ยงเย็นเพราะฉะนั้นทำตัวให้มีคุณค่า แล้วความรัก จะมาเองครับ

2.พวกเธอส่งเสริมผู้หญิง คนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัวอิจฉา ผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใคร จะมาก้าวหน้า ในหน้าที่ การงานเกินตัวเองแต่พวกเธอจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน

คอยช่วยเหลือกัน แบ่งปันความคิดหรือ ไอเดีย ที่มีประโยชน์ สร้างเครือข่ายแห่งผู้หญิงแกร่งขึ้นมา

คนที่เป็นผู้นำ ของกลุ่มมัก จะเป็นคนที่ ให้มากกว่ารับและมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงสุด พวกที่มัว แต่ทิ่มแทงว่าร้ายคนอื่น

คนเหล่านี้จะเป็นพวกที่ จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหน ไม่เชื่อลองสังเกต พวกอยู่ย าวเฝ้า ออฟฟิศ ดูสิครับ

3.พวกเธอมีความเป็นผู้นำ

การที่จะต้องมีลูกน้อง อยู่ภายใต้การบริหาร จัดการจำเป็นอย่ างยิ่ง ที่จะต้องฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำเพราะถ้าหากขาดไปแล้ว

ก็จะไม่สามารถบริหารงานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถ ประสบผลดั่ง เป้าหมายที่วางไว้

ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดง ความสามารถและความเป็นผู้นำ ให้พวก เ ข า ย อมรับ บางครั้งอาจจะต้องทำงานหนัก

กว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเพื่อพิสูจน์ตัวเอง แต่ถ้ามีความสามารถจริง และมีความเป็นผู้นำสูง ไม่ว่าใครก็ต้องยอมศิโรราบอย่ างแน่นอน

4.พวกเธอหาเงินเก่ง และบริหารเงินเป็น

คงไม่มีใคร อย ากเป็นผู้หญิงเก่ง แต่ไส้แห้ง ไม่มีรายได้พอ ใช้ผู้หญิงที่เก่ง พวกเธอจะโฟกัสกับรายได้และลดรายจ่าย

ที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ นำเงินไปล ง ทุ น เพื่อให้งอกเงยบางคนทำงานประจำแล้ว ยังทำธุรกิจเสริม ซื้ อ ข า ย ของออนไลน์

นอกจากนี้ ยังใช้เงินเป็นของไม่จำเป็นก็จะพย าย ามอดกลั้น อดเปรี้ยวไว้กินหวานนำเงินไปล ง ทุ น แทนจะใช้เที่ยว ช้อปปิ้งสุรุ่ยสุร่าย

5.พวกเธอมองว่าทุกวินาทีมีค่า

การบริหารเวลาที่ดีที่สุด คือ บริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่ราย ชั่ ว โ มง เหมือนสมัยก่อนแต่อย่ างใด

ผู้หญิงที่แกร่งจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่า ที่สุดมีการจัดวางแผน การทำงานล่วงหน้า อย่างน้อยหนึ่งวัน

และมีเป้าหมาย ระยะยาวรายวันไป จนถึงรายปี ว่าจะต้องพย าย าม บรรลุเป้าหมายสิ่งใดบ้างพวกเธอเหล่านี้

จะไม่มัวเสียเวลา ไปกับเฟซบุ๊ค หรือ มัวนั่งแชทไลน์ โทรศัพท์เม้ามอย จับกลุ่มนินทาคนอื่น

แต่จะใช้เวลาทำงาน อย่ างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อที่จะกลับไปให้เวลา กับครอบครัวหรือไป ทำอย่ างอื่น ที่มีประโยชน์

6.พวกเธอให้ความสำคัญ กับครอบครัว

เธอให้ความสำคัญ กับครอบครัว เป็นอย่ างมากมาย ถึงแม้จะพย าย าม ทำงานอย่ างหนักและมีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมาก

แต่ก็พย าย ามจัดสรร เวลาแบ่ง ให้กับงานและครอบครัว อย่ างไม่เสียสมดุลทั้งนี้้ คงไม่มีประโยชน์ ถ้างานรุ่งแต่ครอบครัว แตกแยกไม่มี ความสุข

7.พวกเธอไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

คนที่เก่งและสตรอง จะไม่ยอมใช้ความ เป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบ พวกเธอจะพย าย ามทำทุกอย่ าง ๆ

เท่าเทียมกันกับคนอื่น ผู้ชายทำอย่ างไร ผู้หญิงก็ทำอย่ างนั้น และยิ่งคนที่เป็นหัวหน้า บ่อยครั้งที่มี ความเป็นลูกผู้ชาย

มากกว่าลูกน้องผู้ชายเสียอีก พวกเธอมัก แสดงความเป็นผู้นำปกป้อง ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบ ทุกการกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

8.พวกเธอทำงานหนักกว่าคนอื่น

การทำงานหนัก ช่วยพัฒนาความสามารถ เฉพาะด้าน และเพิ่มโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายไปในตัวผู้หญิงที่เก่ง

จะทำงานหนัก ไม่แพ้คนอื่น อย่ างไร ก็ตามคำว่า ทำงานหนัก ไม่จำเป็นจะต้องทำงาน แบบหามรุ่ง หามค่ำอดหลับ

อดนอนเพื่อ แสดงออกว่าตัวเองทำงานหนัก แต่พวกเธอจะทำงาน อย่ างชาญฉลาด มีไหวพริบรู้จักวางแผนเชื่อมั่นในงานที่ทำพร้อม

กับทำอย่ างต่อเนื่องจน ประสบผลลัพท์ ตามที่ต้องการ

9.พวกเธอมีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงสมัยใหม่ ที่มีความสามารถ และประสบความสำเร็จ ล้วนมี สิ่งหนึ่งที่เ หมือนกัน คือความมั่นใจในตนเองทุกสิ่งที่พวกเธอลงมือทำ

จะมาพร้อมกับ ความมั่นใจชนิดสั่นคลอน เสียไม่ได้ การแสดงออกทั้งทางกริย าท่าทาง ล้วนเด่นชัดว่า พวกเธอเข้มแข็ง และแกร่งมาก

10.พวกเธอพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แกร่ง จะมีความสามารถสูง ไม่แพ้ใคร และบ่อยครั้ง เหนือกว่าเสียอีก ทำเอาผู้ชายต้องอายม้วนกันเป็นแถวแต่ความสามารถ

ที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อม ไม่ใช่อยู่ดี ๆ จะเก่งได้ ทันที

เพียงแค่ใจต้องการคนที่เข้มแข็ง และเก่งจริง จะมีจุดเด่น หรือ ความสามารถไม่ได้อาศัย

แต่เพียงหน้าตาสวย เพียงอย่ างเดียว ถึงจะเป็นที่ ยอมรับของคนอื่น

สรุป

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเก่ง ที่ประสบความสำเร็จมากมายหลายคนน่าแปลกใจ

ที่พวกเธอล้วนมีอุปนิสัยคล้ายกัน อย่ างบังเอิญส่วนใหญ่ มักจะมีความมั่นใจสูงเชื่อมั่นในตนเอง

มีความสามารถ ที่โดดเด่นรู้จักการบริหารคนและมีความเป็นผู้นำสูงไม่แคร์เ รื่องความรักจน ไม่เป็นอันทำมาหากิน

ให้โอกาสคนอื่น โดยเฉพาะผู้หญิงด้วยกันเติบโต ในหน้าที่การงานดังนั้นหากนำอุปนิสัยเหล่านี้

มาปรับใช้อย่ างน้อยก็จะเพิ่มโอกาสสู่ ความสำเร็จ เหมือนอย่ างผู้หญิงเก่ง คนอื่นๆขอเพียงแค่ลงมือทำอย่ างจริงจัง

คุณก็จะเป็นคนนึงที่เรียกได้ว่าผู้หญิงเก่ง และสตรองมากอย่าง แน่นอนครับผม

ที่มา : l e a d e rw i n g s

Back To Top